Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Mässling hos barn

Mässling hos barn

Mässling är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen är mycket smittsam och sprids lätt via utandningsluft, hosta och nysningar. Vanliga symptom är torra och ljuskänsliga ögon, hög feber, torrhosta och röda utslag. Det finns vaccin mot mässling, som i regel erbjuds från 18 månaders ålder.

Sök vård för mässlingÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid mässling hos barn

Mässling är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus som kallas morbillivirus. Sjukdomen är mycket smittsam och sprids lätt via utandningsluft, hosta och nysningar från en person som har sjukdomen. Tiden från smitta till att sjukdomen bryter ut kan vara upp till 18 dagar, och mässling kan smitta flera dagar innan vissa symptom har visat sig.

Vanliga symptom i det inledande sjukdomsstadiet är torra och ljuskänsliga ögon, hög feber och torrhosta. Några dagar senare uppstår röda utslag, som blir mörkare och sedan flyter ihop efter en viss tid. Vanligtvis börjar utslagen först synas i ansiktet för att sedan uppstå på andra delar av kroppen. För de flesta brukar sjukdomen gå över på 1 till 2 veckor.

Mässling kan ge upphov till andra komplikationer och följdsjukdomar, till exempel lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. I mycket sällsynta fall, ungefär ett på tusen, kan mässling även leda till hjärnhinneinflammation. Följdsjukdomar av mässling är vanligast hos barn under 5 år.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har mässling, eller om barnet visar vanliga symptom för sjukdomen, ska du söka vård genom att i första hand ringa till en vårdgivare. Anledningen till att det är bäst att ringa är att minimera spridningsrisken, då mässling är mycket smittsamt.

Behandling

Det finns ingen medicin som botar mässling, men behandling kan ges för att lindra vissa symptom. Vilken behandling som ges för mässling beror ofta på vilka symptom ditt barn har och vilka eventuella komplikationer som kan ha uppstått.

Om ditt barn eller din bebis har hög feber, kan du ge barnet febernedsättande medicin som finns att köpa på apoteket. Om ditt barn har drabbats av komplikationer av sjukdomen, ska du kontakta en vårdgivare för information om vilken behandling som kan ges.

Prata med en läkare, om du är osäker på vilken typ av medicin som ditt barn kan få. Barn under 2 år bör inte ges vissa mediciner utan en läkares bedömning, medan barn i 3- till 6-årsåldern och uppåt ofta kan ges flera typer av medicin.

Sök vård för mässling

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för mässling

Vad kan jag göra själv?

Det allra viktigaste du kan göra är att se till att ditt barn eller din bebis så tidigt som möjligt får vaccination mot mässling. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och den första vaccinationsdosen erbjuds från 18 månaders ålder. Den andra vaccinationsdosen mot mässling brukar ges i 6- till 7-årsåldern, ofta i samband med att barnet har börjat i första klass i grundskolan.

Spädbarn och småbarn under 1 till 2 år som ännu inte hunnit få sitt vaccin är särskilt mottagliga för sjukdomen. I särskilda fall kan vaccination ges till barn som är yngre än 18 månader, och bebisar kan ges den första vaccinationsdosen tidigast vid 6 månaders ålder.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för mässling, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor