Mässling hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Mässling är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen är mycket smittsam och sprids lätt via utandningsluft, hosta och nysningar. Vanliga symptom är torra och ljuskänsliga ögon, hög feber, torrhosta och röda utslag. Det finns vaccin mot mässling, som i regel erbjuds från 18 månaders ålder.Orsak och vanliga symptom

Mässling är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus, som kallas morbillivirus. Sjukdomen är mycket smittsam och sprids lätt via utandningsluft, hosta och nysningar från en person som har sjukdomen. Tiden från smitta till att sjukdomen bryter ut kan vara upp till 18 dagar, och mässling kan smitta flera dagar innan vissa symptom har visat sig.

Vanliga symptom i det inledande sjukdomsstadiet är torra och ljuskänsliga ögon, hög feber och torrhosta. Några dagar senare uppstår röda utslag, oftast i ansiktet, som blir mörkare och sedan flyter ihop efter en viss tid. Vanligtvis börjar utslagen först synas i ansiktet för att sedan uppstå på andra delar av kroppen. För de flesta brukar sjukdomen gå över på 1–2 veckor.

Mässling kan ge upphov till andra komplikationer och följdsjukdomar, exempelvis lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. I mycket sällsynta fall, ungefär 1 av 1000, kan mässling även leda till hjärnhinneinflammation. Följdsjukdomar av mässling är vanligast hos barn under 5 år.

Vad kan jag göra själv?

Det allra viktigaste du kan göra är att se till att ditt barn eller din bebis så tidigt som möjligt får vaccination mot mässling. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och den första vaccinationsdosen erbjuds från 18 månaders ålder. Den andra vaccinationsdosen mot mässling brukar ges i 6 till 7-årsåldern, ofta i samband med att barnet har börjat i första klass i grundskolan.

Småbarn och spädbarn under 1 till 2 år som ännu inte hunnit få sitt vaccin är särskilt mottagliga för sjukdomen. I särskilda fall kan vaccination ges till barn som är yngre än 18 månader, och bebisar kan ges den första vaccinationsdosen tidigast vid 6 månaders ålder.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har mässling, eller om hen visar vanliga symptom av sjukdomen, ska du söka vård genom att i första hand ringa till en vårdgivare. Detta eftersom mässling är mycket smittsamt och för att spridningsrisken ska minimeras.

Behandling

Det finns ingen medicin som botar mässling, men behandling kan ges för att lindra vissa symptom. Vilken behandling som ges för mässling beror ofta på vilka symptom ditt barn har och vilka eventuella komplikationer som kan ha uppstått. Om ditt barn eller din bebis har hög feber kan du ge hen febernedsättande medicin som finns att köpa på apotek. Om ditt barn har drabbats av komplikationer av sjukdomen ska du kontakta en vårdgivare för information om vilken behandling som kan ges.

Prata med en läkare om du är osäker kring vilken typ av medicin ditt barn kan få. Barn under 2 år bör inte ges vissa mediciner utan en läkares bedömning, medan barn i 3-, 4-, 5- och 6-årsåldern och över ofta kan ges fler typer av medicin.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för mässling är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det