Hem > Hälsa och sjukdomar > Svinkoppor hos barn

Svinkoppor hos barn

Svinkoppor är en hudinfektion som är vanlig hos barn mellan 1-6 år. Vanliga symptom är röda, kliande blåsor som ofta uppstår i ansiktet, och ibland även på överkroppen, armar och fingrar. Svinkoppor kan ofta behandlas genom regelbunden tvätt av utslagen.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid svinkoppor hos barn

​ Svinkoppor, även kallat impetigo, är en hudinfektion som är vanlig hos barn mellan 1 och 6 år. Sjukdomen orsakas ofta av så kallade streptokockbakterier. Vanliga symptom är röda, kliande blåsor som ofta uppstår i ansiktet, och ibland även på överkroppen, armar och fingrar. Symptomen visar sig först som en liten röd prick på huden, som blir en vätskefylld blåsa. Ibland är symptomen annorlunda och kan visa sig i form av att huden enbart blir röd och glansig.

Svinkoppor ger sällan andra symptom än utslag på huden, men det är vanligt att sjukdomen uppstår i samband med en förkylning och det kan därför förekomma vanliga förkylningssymptom i samband med blåsorna eller utslagen.

Svinkoppor är en smittsam sjukdom och kan lätt smitta genom direktkontakt mellan småbarn i 3-, 4-, 5- och 6-årsåldern – den så kallade förskoleåldern. Detta beror på att barn på förskolor ofta leker nära varandra och rör vid samma saker, till exempel leksaker som har bakterierna på sig. ​

Vad kan jag göra själv?

​ Om ditt barn eller din bebis har drabbats av svinkoppor är det viktigt att du ser till att hen håller god handhygien. Du bör även tvätta kläder, sängkläder och andra föremål som ditt barn kommer i kontakt med, i syfte att undvika att smittan sprids. Att använda engångshanddukar och handsprit kan även hjälpa för att förhindra att någon mer i familjen smittas.

Du bör även se till att ditt barn undviker att klia på utslagen, då det kan förhindra läkningsprocessen och riskera att infektioner uppstår i såren. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis har svinkoppor och symptomen förvärras eller om ditt barn i samband med utslagen har feber ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker. ​

Behandling

​ Behandling mot svinkoppor kan oftast ges på egen hand genom noggrann tvätt av blåsorna och utslagen på morgonen och kvällen. Det brukar räcka att tvätta dem med tvål och vatten.

I vissa fall kan det krävas vissa typer av medicin för att lindra och bota besvären. Tänk på att barn och spädbarn under 2 år inte bör ges vissa typer av medicin utan att en läkare har gjort en bedömning. Prata med en läkare om du har frågor om vilken medicin ditt barn kan få för behandling av svinkoppor. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för svinkoppor är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411