Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Röda hund hos barn

Röda hund hos barn

Röda hund är en mycket ovanlig, men smittsam, sjukdom som orsakas av ett virus. Vanliga symptom är snuva, feber, svullnad i nackens lymfkörtlar och blåbruna utslag i ansiktet och på armar och ben. Barn erbjuds vaccin mot röda hund från 18 månaders ålder.

Sök vård för röda hundÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid röda hund hos barn

Röda hund är en mycket ovanlig, men smittsam, sjukdom som orsakas av ett virus. Vanliga symptom är inledningsvis snuva, feber och svullnad i nackens lymfkörtlar. Efter några dagar uppstår blåbruna utslag på huden i ansiktet och på armar och ben.

Sjukdomen brukar smitta genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att små droppar med viruset sprids genom att en sjuk person till exempel hostar eller nyser.

Inkubationstiden, den tid det tar från att man smittas tills det att symptomen visar sig, är mellan 2 och 3 veckor. Om man drabbas av röda hund, är man är immun mot sjukdomen och kan då inte få den igen.

Sjukdomen är särskilt farlig om den drabbar dig som är gravid. Fostret kan då ta väldigt allvarlig skada, i synnerhet om sjukdomen uppstår tidigt under graviditeten.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har smittats av röda hund, ska du kontakta en vårdgivare. För att undvika att smitta andra är det bäst om du ringer eller kontaktar vårdgivaren digitalt istället för att besöka en fysisk vårdcentral. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare.

Behandling

Röda hund kräver oftast ingen behandling och i vissa fall räcker det med att barnet får vila för att sjukdomen ska gå över av sig själv. Det kan behövas vissa typer av medicin för att lindra symptomen som uppstår, såsom feber och smärta i nacken.

Tänk på att barn under 2 år inte bör få vissa sorters medicin, exempelvis vissa typer av febernedsättande och smärtstillande mediciner. Det är oftast okej för barn och småbarn i 3- till 6-årsåldern att få fler typer av mediciner. Prata med en läkare, om du har frågor om vilka mediciner ditt barn kan få.

Sök vård för röda hund

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för röda hund

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste du kan göra för att förebygga att ditt barn eller din bebis drabbas av röda hund är att se till att hen så tidigt som möjligt vaccinerar sig.

Vaccin mot röda hund ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och första dosen erbjuds till barn och spädbarn från och med 18 månaders ålder. Andra dosen ges inom ramen för elevhälsans vaccinationsschema i årskurs 1 till 2 i grundskolan. Vaccin mot röda hund ges i form av ett så kallat MPR-vaccin, som vaccinerar mot sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund samtidigt.

Om du är gravid eller planerar att bli gravid, är det viktigt att säkerställa att du har vaccinerat dig mot röda hund eller att du har immunitet mot sjukdomen från att tidigare ha drabbats av den. Du kan inte vaccinera dig mot röda hund under graviditeten, men du kan genomföra ett test som visar om du har immunitet mot sjukdomen.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för röda hund, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-09

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor