Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Medaljongsjuka hos barn

Medaljongsjuka hos barn

Medaljongsjuka, även kallad pityriasis rosea och fjällros, är en hudsjukdom som är vanlig främst hos barn och ungdomar i skolåldern. Vanliga symptom är röda och rosa utslag på överkroppen och låren. Sjukdomen går oftast över av sig själv efter några veckor.

Sök vård för medaljongsjukaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid medaljongsjuka hos barn

Medaljongsjuka, även kallad pityriasis rosea och fjällros, är en hudsjukdom som är vanlig hos barn. Den är vanligast hos barn och ungdomar i skolåldern, men kan även förekomma hos småbarn mellan 1 och 6 år.

Vanliga symptom är röda och rosa utslag på överkroppen och låren, som brukar fjälla och ibland även kan klia. Symptomen visar sig först genom ett större ringformat utslag på kroppen (primärmedaljong). Efter detta uppstår flera liknande, mindre utslag på samma del av kroppen. Det kan dröja allt från några dagar till flera veckor från att primärmedaljongen uppstår till att de efterföljande utslagen uppstår. Utslagen kan ibland bli långvariga och finnas kvar på kroppen i flera månader, men för de flesta försvinner utslagen inom 6 veckor.

Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men den beror sannolikt på ett virus eller uppstår som en följd av en virusinfektion. Det är därför inte helt ovanligt att sjukdomen föregås av en förkylning eller annan luftvägsinfektion.

Medaljongsjuka är särskilt vanligt förekommande under vår och höst, och kan inte smitta. Barn som har haft medaljongsjuka får mycket sällan sjukdomen igen.

När ska jag söka vård?

Du behöver oftast inte söka vård om ditt barn har medaljongsjuka, eftersom sjukdomen i de allra flesta fall går över av sig själv.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vilken typ av utslag ditt barn har fått. Om du har svårt att identifiera utslaget eller är osäker, kan du söka vård. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare.

Behandling

Medaljongsjuka läker i de allra flesta fall av sig själv och brukar inte behöva behandling.

Om ditt barn eller spädbarn besväras av kliande utslag till följd av medaljongsjuka, kan du lindra symptomen med vissa typer av medicin som finns att köpa på apotek. Du bör prata med en läkare innan du ger sådana mediciner till ett barn som är under 2 år. Barn som är i 3- till 6-årsåldern och över kan oftast få andra typer av medicin än yngre barn. Du bör alltid prata med en läkare, om du är osäker kring vilken typ av medicin som ditt barn kan få.

Sök vård för medaljongsjuka

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för medaljongsjuka

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn eller din bebis besväras av utslag från medaljongsjuka, kan du se till att barnet får ordentligt med solljus, eftersom det i vissa fall kan påskynda läkningen av utslagen. Det brukar även hjälpa att regelbundet smörja in huden med en mjukgörande kräm eller salva.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för medaljongsjuka, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-09

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor