Smultronmärke på barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Smultronmärke är ett vanligt födelsemärke hos spädbarn. Ungefär ett barn av tjugo får smultronmärke. De uppträder under ett spädbarns första veckor och försvinner normalt innan barnet har fyllt ett år. Smultronmärken är ofarliga men kan ibland behöva behandlas.Orsak och vanliga symptom

Smultronmärke, även kallat hemangiom, är ett födelsemärke som är vanligt hos spädbarn. Ungefär 5 procent av alla barn får smultronmärken. Det är mer vanligt hos för tidigt födda barn.

Smultronmärken är klarröda eller mörkröda och ofta upphöjda. De liknar i formen smultron vilket har gett dem sitt namn. De beror på att blodkärl utvidgar sig och samlas i ett litet nystan. Ibland talas det också om blodkärlstumörer.

Ett smultronmärke finns vid födseln och blir vanligtvis synligt under de första levnadsveckorna. Detta slags födelsemärke kan se obehagligt utan men är helt ofarligt. Sedan ett smultronmärke första gången uppträtt växer det på bredden och höjden under en bebis första månader innan det börjar gå tillbaka.

De flesta smultronmärken går tillbaka och försvinner helt innan barnet fyllt 1 år. I vissa fall försvinner denna typ av födelsemärken hos småbarn först i 2-, 3 eller 4-års åldern. När ett barn är i 5- eller 6-årsåldern har ett smultronmärke nästan alltid försvunnit. När födelsemärket börjar försvinna kan det vitna och det lämnar ibland efter sig ett märke.

Varför vissa barn får smultronmärken är inte helt klarlagt. Vad man vet är att det inte finns någon ärftlighet.

Det finns också andra slags födelsemärken som liknar smultronmärken, bland annat eldsmärken. Det är en medfödd missbildning i blodkärlen som inte försvinner.

Vad kan jag göra själv?

Smultronmärken kan se obehagliga ut och kan skapa oro hos dig som förälder. De är dock normalt helt ofarliga.

När denna typ av födelsemärken växer kan de samtidigt bli såriga och ibland även infekterade. Det är därför viktigt att hålla dem rena. Ibland kan det också vara nödvändigt att sätta på en kompress för att skydda smultronmärket.

När ska jag söka vård?

Om smultronmärket första gången uppträder när ditt spädbarn är äldre än sex veckor eller om ditt barn får fler än fem smultronmärken ska du söka vård. Andra situationer när du behöver söka vård är om ett sårigt smultronmärke inte läker. Då kan det vara nödvändigt att en läkare skriver ut medicin.

Om ett smultronmärke tycks besvära ditt barn kan det också vara nödvändigt att söka hjälp. Särskilt känsliga platser är vid ögon, läppar och runt ändtarmen.

Behandling

I normalfallet krävs ingen behandling av smultronmärken. Det går i de allra flesta fall tillbaka helt innan ett barn fyller ett år. Ibland kan smultronmärken klia hos ditt barn, då kan du lindra det med salva.

I vissa fall kan det behövas behandling med laser, kirurgi eller medicin. Det gäller bland annat när ett smultronställe sitter vid ett känsligt ställe. Det kan också vara aktuellt om ett smultronmärke upptäcks på ett inre organ. Upptäckt kan göras genom ultraljud.

I vissa fall förekommer också korrigerande kirurgi. Det handlar då om smultronmärken som inte helt har försvunnit utan lämnar märken efter sig. Denna typ av kirurgi görs normalt när barnet är i 10-årsåldern.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har ett smultronmärke är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det