Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Ringorm hos barn

Ringorm hos barn

Ringorm är en smittsam men relativt ovanlig svampinfektion i huden eller i hårbotten. Den är mer vanlig hos små barn än hos vuxna. Barn smittas oftast via husdjur som marsvin och katter. Ringorm läker normalt inte av sig självt utan behöver behandlas med salva eller tabletter.

Sök vård för ringorm hos barnÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid ringorm hos barn

Ringorm är en smittsam men relativt ovanlig svampinfektion som orsakas av mikroorganismer i huden eller i hårbotten. Mikroorganismerna lever av cellerna i hudens yttersta lager där de skapar en infektion hos bäraren.

Trots namnet har ringorm inget med ormar att göra utan namnet kommer av svamparnas ringlande form.

Mikroorganismerna trivs i varm fuktig hud som små barn har mycket av. Ringorm är också mer vanligt bland småbarn än vuxna. Ett spädbarn, en bebis eller ett småbarn i 1-, 2- eller 3-årsåldern löper en särskild risk att smittas eftersom barnets hud är tunn och immunförsvaret inte är helt utvecklat.

Ringorm kan smitta på flera sätt. Vanligt är smitta från djur till människor. Smittan kan också föras över mellan människor eller mellan föremål och människor. Normalt tar det mellan fyra och tio dagar från det att ett barn smittas till dess att symptomen märks.

Små barn smittas oftast via djur. Kommer smittan från marsvin är symptomen vanligtvis ringar på hals eller bröst. När smittan kommer från katt är vanliga symptom stora mängder ringar på kroppen eller håravfall och hudflagor i hårbotten.

Det typiska utslaget vid ringorm är runt, rött och ser inflammerat ut. Ofta förekommer de ringformade utslagen tillsammans. Ringorm kan leda till klåda hos barnet och till att huden fjällar.

När symptomen är ringformade utslag är det relativt lätt att ställa rätt diagnos. Men ringorm märks inte alltid på detta sätt. Då krävs det provtagning för att kunna utesluta till exempel eksem eller psoriasis.

Vad kan jag göra själv?

Eftersom mikroorganismerna trivs i fuktiga miljöer kan du förebygga smitta genom att vara noga med att lufta och torka hudveck hos ditt barn.

Om du har husdjur hemma och du misstänker att de är smittade är det viktigt att ditt barn inte kommer i direktkontakt med dem. Det gäller små barn men också lite äldre barn i 4-, 5- eller 6-årsåldern.

Det samma gäller om du vet eller misstänker att någon i familjen har smittats. Då är det viktigt att inte använda samma kam eller borste och heller inte samma handdukar.

När ska jag söka vård?

Ringorm läker dåligt utan behandling. Därför är det viktigt att du tar kontakt med vården så att ditt barn får behandling så snart en upptäckt av utslag som du misstänker kan vara ringorm görs. För att kunna fastställa att det är ringorm kan hudprover behöva tas. Vid större hudförändringar kan en läkare skriva en remiss till en hudklinik.

Behandling

Det finns olika sorters medicin som en läkare kan skriva ut för att behandla ringorm. När infektionen uppträder på huden används normalt en salva som smörjs på den infekterade huden. Beroende på vilken salva som används kan den behöva användas mellan en till fem veckor. Om symptomen framför allt märks i hårbotten ges istället tabletter.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom på ringorm är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Sök vård för ringorm hos barn

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för ringorm hos barn

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-06-03

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor