Vattkoppor hos barn

Få hjälp med vattkoppor hos barn

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Vattkoppor är en mycket smittsam virusinfektion och är vanligt förekommande hos barn mellan 1 och 6 år. Vanliga symptom är röda, vätskefyllda blåsor på huden, feber, huvudvärk och trötthet. Oftast går sjukdomen över av sig själv. Vaccin mot vattkoppor erbjuds från 9 månaders ålder.Nu kan du vaccinera ditt barn mot vattkoppor på närmaste Min Doktor Klinik

Orsak och vanliga symptom

Vattkoppor är en mycket smittsam virusinfektion och är vanligt förekommande hos barn mellan 1 och 6 år.

Vanliga symptom är röda, vätskefyllda blåsor på huden, feber, huvudvärk och trötthet. Utslagen kan uppstå på alla delar av kroppen, även om det är vanligast att de uppstår på överkroppen, på armar och ben samt i ansiktet. Det är mycket vanligt att blåsorna kliar och det kan vara väldigt besvärligt för barn och spädbarn.

Vattkoppor smittar mycket lätt genom direktkontakt eller genom så kallad droppsmitta, då droppar med virus sprids genom att en sjuk person andas eller nyser.

Inkubationstiden, den tid det tar från smittotillfället till dess att symptomen visar sig, är ungefär två veckor. Dessutom smittar sjukdomen redan några dagar innan symptomen visar sig. Vattkoppor kan därför spridas mycket snabbt hos småbarn i 3-, 4-, 5- och 6-årsåldern, den så kallade förskoleåldern, då det är vanligt att barn på förskola har nära kontakt och leker nära varandra.

Oftast får de flesta vattkoppor när de är barn, och man kan bara drabbas av sjukdomen en gång.

Samma virus som orsakar vattkoppor kan även ge upphov till sjukdomen bältros. Om ditt barn har haft vattkoppor finns risken att hen drabbas av bältros senare i livet. Vanliga symptom av bältros är smärta på huden, som efter några dagar övergår i en rodnad och som sedan blir till blåsor. Blåsorna kan uppstå på flera delar av kroppen, även om det är vanligast att de uppstår på ett och samma ställe. Även feber, huvudvärk och yrsel är vanliga symptom av bältros.

En person som har haft vattkoppor kan inte få bältros genom att smittas av en person med vattkoppor. Däremot kan en person som inte haft vattkoppor få vattkoppor av en person som har bältros. För vuxna personer kan vattkoppor leda till allvarliga komplikationer. ​

Vad kan jag göra själv?

​ Det finns möjlighet för ditt barn att vaccineras mot vattkoppor. Vaccin erbjuds från 9 månaders ålder och brukar ges till barn och bebisar som har en sjukdom som försämrar immunförsvaret. Vaccinet bör ges i två omgångar med minst 4 veckors mellanrum.

Om ditt barn eller din bebis har vattkoppor är det viktigt att du ser till att hen inte kliar på utslagen som uppstår, då det förvärrar klådan och riskerar att orsaka infektioner i såren. Du bör även se till att hålla huden ren med hjälp av tvål och vatten.

Tänk på att vattkoppor kan vara ett allvarligt tillstånd för vuxna och att om ditt barn har vattkoppor bör du se till att hen undviker att sprida smittan vidare. ​

När ska jag söka vård?

​ Du ska söka vård för ditt barn eller din bebis om hen drabbas av vattkoppor och samtidigt upplever kraftigt försämrat allmäntillstånd, hög feber som varar i flera dagar, har nedsatt immunförsvar eller om utslagen förvärras. Eftersom sjukdomen är mycket smittsam bör du alltid ringa en vårdgivare innan du besöker en vårdcentral eller klinik.

Du ska söka vård om ditt barn är under 6 månader och får vattkoppor. Om mamman till barnet inte haft vattkoppor innebär det att barnet inte har fått några antikroppar mot sjukdomen under graviditeten, och barnet kan då få besvärliga symptom om hen drabbas.

Du ska även söka vård om du är gravid och får vattkoppor.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker. ​

Behandling

​ Det behövs oftast ingen behandling om ditt barn drabbas av vattkoppor, då sjukdomen ofta läker av sig själv. Ibland kan det behövas vissa typer av medicin för att lindra besvären som uppstår. Tänk på att barn under 2 år inte bör ges vissa typer av medicin utan att en läkare har gjort en bedömning. Prata med en läkare om du har frågor om vilka mediciner ditt barn kan få. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för vattkoppor är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Få hjälp med vattkoppor hos barn

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård för vattkoppor hos barn

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det