Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Vattkoppor

Vattkoppor

Vattkoppor orsakas av varicella-zosterviruset och är en smittsam infektionssjukdom som är vanligast bland barn. Viruset överförs vid direktkontakt mellan personer eller med droppar i luften vid utandning, hosta eller nysning.

Sök vård för vattkopporÖppet alla dagar, dygnet runt.

Allmänt om vattkoppor

Om man haft vattkoppor som barn eller har vaccinerats, brukar man bli immun mot sjukdomen och kan inte få den igen.

Symptom vid vattkoppor

Från smittotillfället brukar det ta 10 till 20 dygn innan de första symptomen på vattkoppor märks.

Vanliga symptom är:

 • Röda, vätskefyllda utslag i form av blåsor på huden

 • Klåda

 • Feber

 • Trötthet

 • Huvudvärk

Utslagen börjar oftast som röda prickar eller knottror. Efter något dygn bildas blåsor med en genomskinlig vätska. Sedan spricker blåsorna och sårskorpor bildas. Blåsorna kliar väldigt och kan komma i omgångar under 4 till 5 dygn. Vid varje omgång kan febern stiga.

När sårskorporna har trillat av blåsorna brukar huden läka fint och man smittar inte längre. Generellt gäller att alla blåsor ska ha bildat sårskorpa för att man inte ska smitta andra med vattkoppor.

Så smittar vattkoppor

Varicella-zosterviruset, som orsakar vattkoppor, är luftburet och smittar vid utandning om du skulle hosta eller nysa. Det är svårt att undvika att föra smittan vidare, då varicella-zosterviruset är smittsamt även om personen ifråga inte har börjat visa symptom. Det är därför inte ovanligt att en hel skolklass får vattkoppor samtidigt.

Om utslag redan har uppstått, kan varicella-zosterviruset smitta även vid hudkontakt.

Hur behandlar man varicella?

Du kan dämpa feber med smärtstillande, receptfria preparat. Det finns även receptfria allergitabletter som kan stilla klåda vid vattkoppor.

Vid stark klåda kan det behövas starkare preparat än de som finns tillgängliga receptfritt.

Du ska alltid söka vård:

 • För barn under 6 månader som får vattkoppor

 • Om ditt barns allmäntillstånd påverkas och barnet är svårt att få kontakt med

 • För barn med feber över 38 grader i över 3 dygn

 • Om du eller ditt barn har nedsatt immunförsvar och får vattkoppor

 • Om du är gravid och får vattkoppor

 • Om huden vid och omkring vattkopporna blir mycket infekterad, röd och ömmande

Om du eller ditt barn får hosta eller feber på nytt efter att kopporna har läkt ut, kan det vara tecken på lunginflammation.

Vattkoppor hos barn

Det vanligaste är att få vattkoppor som barn, när man är i åldern 1 till 6 år. Symptomen är då vanligtvis lindrigare jämfört med om man skulle bli smittad som vuxen. Smittan sprids främst i den så kallade “förskoleåldern”, då barnen leker och har nära kontakt med varandra. Viruset ger livslång immunitet och i Sverige har mer än 95% av alla barn som fyllt 12 år haft vattkoppor. Du kan läsa mer om vattkoppor hos barn här.

Spädbarn

Risken att spädbarn får vattkoppor är relativt liten, då de flesta mammor redan haft sjukdomen och bär på antikroppar. Antikropparna ger ett tillfälligt skydd i upp till 6 månader eftersom de förs över till fostret via moderkakan. Om mamman inte har haft vattkoppor eller blivit vaccinerad, kan symptomen hos spädbarn bli allvarliga.

Vanliga symptom är:

 • Hög feber

 • Hosta

 • Hög puls

 • Muskelryckningar

 • Kräkningar

 • Utslag i ögonen och i munnen

Det är viktigt att söka vård omedelbart om ditt spädbarn visar något av ovan nämnda symptom.

Vattkoppor under graviditet

Under fostrets 10 första veckor är risken för vattkoppor väldigt liten, då överföringen från mamman är relativt liten. Störst risk för fostret är det om mamman blir smittad av vattkoppor cirka 5 dagar före till 5 dagar efter förlossningen. I sådana fall finns det risk att spädbarnet blir allvarligt sjukt och behöver behandlas med läkemedel och immunglobulin mot vattkoppor.

Om du som gravid är osäker på om du har haft vattkoppor, kan det undersökas med blodprov på den mödravårdscentral där du är skriven.

Vaccination mot varicella-zostervirus

Det finns ett vaccin mot vattkoppor, som ger ett nästintill 100-procentigt skydd. Vaccinet ingår än så länge inte i det allmänna vaccinationsprogrammet, men erbjuds på Min Doktors mottagningar.

Vaccinet tas via en injektion i två doser. Vuxna tar doserna med 4 till 8 veckors mellanrum. För barn rekommenderas ett längre intervall. Om du eller ditt barn skulle få vattkoppor trots att ni är vaccinerade, blir symptomen milda – troligtvis uppstår bara en eller några få koppor.

Även om vattkoppor är väldigt smittsamt, så är det i allmänhet en ofarlig sjukdom. Om du eller ditt barn har en underliggande sjukdom som nedsätter immunförsvaret, kan det dock vara aktuellt med vaccination. I vissa fall kan det även vara aktuellt att vaccinera barnets syskon och nära kamrater för att minska risken för smitta ytterligare. Vaccin mot vattkoppor kan ges från 9 månaders ålder.

Om man har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, är gravid eller överkänslig mot någon beståndsdel i vaccinet, bör man inte vaccineras. Bedömningen görs av patientansvarig eller sakkunnig läkare.

Sök vård för vattkoppor

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för vattkoppor

Vad kan jag göra själv?

 • Dämpa feber med smärtstillande, receptfria preparat. Rådfråga oss eller ditt apotek. Använd inte läkemedel med ibuprofen, till exempel Ipren, eller andra läkemedel som tillhör gruppen NSAID, eller cox-hämmare. De kan i samband med vattkoppor öka risken för ovanliga, men allvarliga, infektioner.

 • Stilla klådan genom att hålla huden ren och använda kylbalsam, svalt vatten och alsolsprit.

När kan Min Doktor hjälpa?

Kontakta Min Doktor om du eller ditt barn har kraftig klåda, smärtor eller infekterade vattkoppor. Vi hjälper dig att få rätt behandling.

Vänd dig till en av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar för att få hjälp med vaccination.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor