Hem > Hälsa och sjukdomar > Streptokocker hos barn

Streptokocker hos barn

Streptokocker är en typ av bakterie som orsakar många vanliga barnsjukdomar, så som halsfluss, scharlakansfeber och svinkoppor. Infektionerna kan ge upphov till symptom på huden eller i halsen, ofta i samband med feber och huvudvärk. Streptokockinfektioner behandlas effektivt med vissa typer av medicin.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid streptokocker hos barn

​ Streptokocker är en typ av bakterie och är ofta orsaken till många vanliga barnsjukdomar, så som scharlakansfeber, halsfluss, stjärtfluss och svinkoppor.

Streptokocker kan orsaka infektioner som ofta ger symptom på huden i form av olika utslag, till exempel röda och kliande blåsor vid svinkopppor. Streptokocker kan även ge upphov till sjukdomar som ger symptom i halsen, eftersom bakterien ofta samlas i svalget hos barn. Streptokocker kan lätt smitta genom saliv eller genom direktkontakt.

Scharlakansfeber är en sjukdom hos barn som ger upphov till symptom som besvärlig halsont, feber, huvudvärk, och utslag på överkroppen. Sjukdomen är vanlig hos barn i 5-6-årsåldern och uppåt, även om den ganska ofta drabbar småbarn i 2-, 3- och 4-årsåldern. Spädbarn under 1 år har ofta så kallade antikroppar, som motverkar sjukdomen.

Streptokockbakterierna som orsakar scharlakansfeber brukar hos äldre barn och ungdomar istället leda till halsfluss. Även mindre barn kan få halsfluss, men scharlakansfeber drabbar sällan äldre barn och ungdomar. Halsfluss ger liknande symptom som de som uppstår vid scharlakansfeber, men ofta förekommer inga utslag i samband med sjukdomen.

Barn kan även få besvär med så kallad stjärtfluss, som innebär att streptokockbakterien orsakar klåda och rodnad i och omkring underlivet.

Även svinkoppor kan orsakas av streptokockbakterier. Vanliga symptom är utslag i form av röda, kliande blåsor och som oftast uppstår i ansiktet. Sjukdomen förekommer ofta i samband med en förkylning. ​

Vad kan jag göra själv?

​ För att undvika infektioner orsakade av streptokocker är det är viktigt att du ser till att ditt barn håller god handhygien och undviker kontakt med sjuka personer. Se även till att ditt barn får vila upp sig och bli ordentligt frisk innan hen återvänder till förskola eller skola. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis har drabbats av en streptokockinfektion ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Om ditt barn har hög feber, kraftigt försämrat allmäntillstånd eller yrsel ska du söka akut vård. ​

Behandling

​ Behandling av streptokockinfektioner brukar ofta ges med hjälp av en viss typ av medicin som botar sjukdomen efter några dagar. Eftersom infektionerna vanligen är mycket besvärliga, särskilt för små barn, behövs det ofta smärtstillande och febernedsättande mediciner för att lindra symptomen. Prata med en läkare om vilken typ av medicin som ditt barn kan få vid olika typer av streptokockinfektioner. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för någon sjukdom som orsakas av streptokocker är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411