Hem > Vaccination > Sydamerika

Sydamerika

Ska du resa till Sydamerika, till exempel Argentina, Brasilien, Peru, Chile eller Ecuador? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten i sin helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas när du planerar att resa på landsbygd eller vistas utanför de vanligaste turistområdena. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar ger dig rådgivning kring vilka vaccin du behöver, svarar på dina frågor om vaccination och vaccinerar dig. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar får du alltid hjälp av erfarna sjuksköterskor. Vi erbjuder drop in och du kan komma när det passar dig bäst, även på kvällar och helger.

Hitta mottagning

Varför ska man vaccinera sig?

Vid resor till Sydamerika finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. I flera länder löper du risk att drabbas av sjukdomar som kan ge upphov till besvärliga symptom och som i vissa fall även kan leda till allvarliga komplikationer. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

  • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

  • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, och hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

  • Gula febern är en allvarlig sjukdom som sprids via myggor, kan förekomma i vissa länder i Sydamerika. Sjukdomen kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer.

  • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.

  • Tuberkulos förekommer i vissa sydamerikanska länder. Du löper särskild risk att drabbas av sjukdomen vid längre vistelser.

Obligatoriska vaccin

Gula febern finns i flera länder i Sydamerika, och du bör vaccinera dig mot sjukdomen om du ska resa till ett land där risk finns att drabbas av sjukdomen. Sjukdomen förekommer bland annat på vissa platser i Argentina, Brasilien, Bolivia, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay och Venezuela. Kravet om att du ska vara vaccinerad gäller endast om du vid ankomst till landet nyligen vistats i, eller rest igenom, ett land där sjukdomen förekommer.

Vid resa till länder där det är obligatoriskt med vaccination mot gula febern ska du kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg. Undantag från vaccination kan till exempel behöva ges i det fall du är gravid,om det är ett barn under nio månader som ska resa eller om du av annan anledning inte kan få vaccinet – till exempel om du har äggallergi eller tar vissa mediciner som påverkar immunförsvaret (även kallat immunsuppressiva mediciner).

Rekommenderade vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktor Kliniken svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Tyfoidfeber kan förekomma i bland annat Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru och Venezuela. Risken att drabbas av sjukdomen är särskilt hög om du vistas på landsbygd, äter enkelt tillagad mat eller bor tillsammans med lokalbefolkningen.

För barn och unga som ska vistas länge i Sydamerika rekommenderas skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Skydd mot tuberkulos rekommenderas om du ska vistas en längre tid eller bosätta dig i Sydamerika.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten i sin helhet, förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar, så ger vi råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Sydamerika gäller alla, barn som vuxna. Däremot finns det särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom in till oss på Min Doktor Kliniken så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Sydamerika beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och eventuellt även om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Därför är det bra att vara ute i god tid inför planerad resa, 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Sydamerika. Våra mottagningar hittar du här, och du kan komma in när det passar dig – ingen tidsbokning behövs. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar erbjuder vaccination mot hepatit A och B, tyfoidfeber, gula febern samt vissa grundvaccinationer.

Övriga rekommendationer

I Sydamerika förekommer flera sjukdomar som sprids genom myggbett, till exempel så kallad chikungunyafeber, zikavirus och denguefeber. Samtliga dessa sjukdomar finns i Argentina, Brasilien, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, och Venezuela. Zikavirus och denguefeber förekommer även i Uruguay. Det finns inget vaccin mot någon av dessa sjukdomar, så det är mycket viktigt att du ser till att skydda dig mot myggbett med hjälp av myggmedel och myggnät om du ska besöka Sydamerika. Gravida kvinnor avråds från att resa till ett land där zikaviruset kan förekomma, då sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Myggor kan även orsaka sjukdomen malaria, men risken att drabbas är låg i de flesta länderna i Sydamerika. Sjukdomen förekommer på vissa platser i bland annat Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela. Du kan skydda dig mot malaria genom att ta förebyggande malariamedicin i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan tre veckor före din resa. Prata med våra läkare eller sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Recept på malariamedicin är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är även viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät under din resa till Afrika, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Vid resor till länder i Sydamerika är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och som ofta ger upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber. Detta brukar ibland kallas turistdiarré. Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och att du ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra besvären om de uppstår. Tänk på att vaccin mot kolera ger ett visst skydd mot turistdiarré, och det kan vara bra att få koleravaccinet om du ska resa i ett eller flera sydamerikanska länder under en längre period.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda ner Min doktor-appen. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare i det fall du skulle bli sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2022-06-02

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos