Hem > Vaccination > Vaccination Sydamerika

Vaccination Sydamerika

Ska du resa till Sydamerika, till exempel Argentina, Brasilien, Peru, Chile eller Ecuador? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten som helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas om du planerar att resa på landsbygden eller vistas utanför de vanligaste turistområdena.

Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd inför din resa.

Hitta mottagning

Vaccinationsskydd för Sydamerika

Vid resor till Sydamerika finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. I flera länder löper du risk att drabbas av sjukdomar som kan ge upphov till besvärliga symptom och som i vissa fall även kan leda till allvarliga komplikationer. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

  • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

  • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, medan hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

  • Gula febern är en allvarlig sjukdom som sprids via myggor och som kan förekomma i vissa länder i Sydamerika. Sjukdomen kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer.

  • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.

  • Tuberkulos förekommer i vissa sydamerikanska länder. Du löper särskild risk att drabbas av sjukdomen vid längre vistelser.

  • Denguefeber är en virussjukdom som sprids genom myggstick. Symptomen påminner ofta om influensa, men sjukdomen kan i vissa fall också leda till allvarligare tillstånd.

Obligatoriska vaccin

Gula febern finns i flera länder i Sydamerika – bland annat på vissa platser i Argentina, Brasilien, Bolivia, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay och Venezuela – och du bör vaccinera dig mot sjukdomen om du ska resa till ett land där det finns risk att drabbas. Kravet på att du ska vara vaccinerad gäller endast om du vid ankomst till landet nyligen vistats i, eller rest igenom, ett land där sjukdomen förekommer.

Vid resa till länder där det är obligatoriskt med vaccination mot gula febern ska du kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg. Undantag från vaccination kan till exempel behöva ges om du är gravid, om det är ett barn under 9 månader som ska resa eller om du av annan anledning inte kan få vaccinet – till exempel om du har äggallergi eller tar vissa mediciner som påverkar immunförsvaret (även kallat immunsuppressiva mediciner).

Vilka vacciner rekommenderas för en resa till Sydamerika?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktors vaccinationsmottagningar svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Tyfoidfeber kan förekomma i bland annat Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru och Venezuela. Risken att drabbas av sjukdomen är särskilt hög om du vistas på landsbygden, äter enkelt tillagad mat eller bor tillsammans med lokalbefolkningen.

För barn och unga som ska vistas länge i Sydamerika rekommenderas skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

Om du ska vistas en längre tid eller bosätta dig i Sydamerika, rekommenderas du att skydda dig mot tuberkulos.

Dengueviruset förekommer i mer än 100 länder, framförallt i Sydamerika, Centralamerika, Stillahavsregionen, Karibien, Sydostasien, Mellanöstern och Afrika. Ibland sker också utbrott i andra delar av världen, såsom Australien och Medelhavsområdet. Om du planerar att resa till ett område där denguefeber är vanligt förekommande, rekommenderas du att vaccinera dig. Detta gäller i synnerhet om du haft denguefeber tidigare. Om du smittas på nytt, är nämligen risken större för att bli allvarligt sjuk.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten som helhet. Förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Sydamerika gäller alla, barn som vuxna. Det finns däremot särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Sydamerika beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Det är därför bra att vara ute i god tid inför en planerad resa. 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Sydamerika.

Övriga rekommendationer

I Sydamerika förekommer flera sjukdomar som sprids genom myggbett, till exempel chikungunyafeber och zikavirus. Dessa sjukdomar finns i Argentina, Brasilien, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, och Venezuela. Zikavirus förekommer även i Uruguay. Det finns inget vaccin mot någon av sjukdomarna, så det är mycket viktigt att du ser till att skydda dig mot myggbett med hjälp av myggmedel och myggnät om du ska besöka Sydamerika. Gravida kvinnor avråds från att resa till länder där zikaviruset kan förekomma, då sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Myggor kan också orsaka sjukdomen malaria, men risken att drabbas är låg i de flesta länderna i Sydamerika. Sjukdomen förekommer på vissa platser i bland annat Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela. Du kan skydda dig mot malaria genom att ta förebyggande malariamedicin i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan 3 veckor före din resa. Prata med våra läkare och sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Receptet är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är också viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät under din resa till Afrika, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Vid resor till länder i Sydamerika är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och ge upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber (så kallad turistdiarré). Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra eventuella magbesvär. Tänk på att vaccin mot kolera ger ett visst skydd mot turistdiarré och du bör överväga att vaccinera dig mot sjukdomen om du ska vistas i ett eller flera sydamerikanska länder under en längre period.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda i så fall ner Min Doktors app. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare, om du blir sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2024-05-07

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos