Hem > Hälsa och sjukdomar > Hudbesvär > Skabb hos barn

Skabb hos barn

Skabb är en smittsam hudsjukdom som orsakas av att ett djur tar sig in i huden. Vanliga symptom av skabb är att huden kliar, särskilt nattetid. Skabb behandlas med hjälp av mediciner som smörjs in på huden.

Sök vård för skabbÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid skabb hos barn

Skabb är en hudsjukdom som orsakas av att ett djur, ett så kallat kvalster, tar sig in i huden. Sjukdomen är smittsam och smittar lätt genom direktkontakt med någon som är drabbad.

Vanliga symptom av skabb är att huden kliar, särskilt nattetid. Skabb brukar även kunna kännas igen på de gångar som kvalsterdjuret skapar under huden. Gångarna ser ut som ljusa, rodnande och smala streck på huden och brukar oftast synas bäst på händer och fotsulor. De kan även förekomma på magen, ryggen och bröstet. Hos barn syns gångarna tydligast på fötterna.

Hos spädbarn och småbarn i 1- till 3-årsåldern kan gångarna också synas i ansiktet, på huvudet och halsen. Detta gäller ibland även hos barn i 4- till 6-årsåldern, men det är ovanligt att äldre barn drabbas av skabb på de delarna av kroppen.

Symptomen av skabb visar sig oftast 4 till 6 veckor efter att man har blivit smittad. Sjukdomen är smittsam under denna tid och sprids därför lätt till personer i hemmet, på förskolor och på skolor.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har skabb, ska du kontakta en vårdgivare. Symptomen av skabb, såsom klåda, kan likna de som uppstår vid andra hudbesvär och det är viktigt att en läkare får göra en bedömning, så att ditt barn kan få rätt typ av behandling. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare.

Behandling

Behandling av skabb brukar ske med hjälp av vissa typer av medicin som smörjs in på huden. Om ditt barn har drabbats av skabb, är det viktigt att alla i hemmet genomgår behandlingen samtidigt för att inte riskera att sjukdomen sprids vidare av någon som har smittats, men som inte har märkt av symptomen ännu. Det är viktigt att ditt barn stannar hemma från skola och förskola tills dess att behandlingen är färdig.

Sjukdomen kan fortsätta klia efter att ditt barn har behandlats och det kan då behövas medicin i form av krämer och salvor för att lindra besvären.

Sök vård för skabb

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för skabb

Vad kan jag göra själv?

Om du misstänker att ditt barn har skabb, bör du tvätta kläder och sängkläder för att undvika att det smittar andra i familjen.

Det är viktigt att du ser till att ditt barn inte kliar på huden, eftersom det kan leda till att sår uppstår, som i sin tur riskerar att leda till infektioner.

När ditt barn eller bebis har drabbats av skabb är det viktigt att informera förskola och skola om sjukdomen, eftersom andra barn kan ha smittats innan du eller ditt barn märkt av symptomen.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för skabb, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-09

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor