Insektsallergi hos barn

Träffa läkare online

250:-
Vuxen
0:-
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar
Insektsallergi hos barn är relativt ovanligt men kan i vissa fall leda till livshotande tillstånd. I Sverige är det vanligast med en allergisk reaktion av getingstick eller bistick. Behandling sker genom antihistamin- och kortisontabletter, och i vissa fall med adrenalin.

Orsak och vanliga symptom

Insektsallergi hos barn är ett relativt ovanligt tillstånd och drabbar ungefär en procent av befolkningen. I Sverige är det vanligast med allergisk reaktion av stick och bett från bi eller geting och ibland även bromsar och humlor. Allergi mot mygga vid myggbett eller spindel är mer ovanligt, och det är i Sverige relativt ofarligt att utsättas för mygg- eller spindelbett.

Symptomen varierar beroende på vilken typ av insekt som stuckit ditt barn eller din bebis, hur många gånger barnet stuckits och var på kroppen det sker. Stick eller bett i ansiktet, hals eller nära luftvägarna är de farligaste.

Vanliga symptom av en allergisk reaktion mot insekter är röd och öm svullnad vid stickstället, kliande utslag (så kallade nässelutslag) och svullnad vid läppar och ögon. Allvarliga reaktioner av insektsallergi kan leda till andningssvårigheter, svimning, illamående och kräkningar. I värsta fall kan insektsallergi leda till en anafylaktisk chock, som är ett livshotande tillstånd. En anafylaktisk chock kan även förvärras om ditt barn lider av exempelvis astma.

Vad kan jag göra själv?

Du kan vidta flera förebyggande åtgärder för att undvika stick eller bett från insekter. Se till att barnet inte går barfota utomhus, att hen undviker att förtära mat eller dryck utomhus och håller sig undan från insektsbon.

Om ditt barn behöver bära med sig en adrenalinpenna är det viktigt att familj, vänner och personal på förskola, skola och fritids är medvetna om ditt barns situation och hur en adrenalinpenna används.

När ska jag söka vård?

Du ska omedelbart söka akutvård om ditt barn har en insektsallergi mot bi eller geting och har blivit stucket eller om barnet får svårt att andas, får utslag i ansiktet, mår illa, kallsvettas, blir yr eller på annat sätt reagerar kraftigt på ett stick eller bett från en insekt. Om du behöver råd och stöd kring allergin i övrigt är du välkommen att konsultera Min Doktor online eller på en av våra kliniker.

Behandling

Det är särskilt viktigt att barn som upplevt andningssvårigheter, yrsel, blodtrycksfall eller annan kraftig reaktion till följd av bett eller stick från en insekt genomgår en utredning för att avgöra lämplig behandling. Utredningen kan göras med ett blodprov eller genom ett test, ett så kallat pricktest på huden. Min Doktor kan hjälpa dig med att genomföra ett sådant test.

Beroende på vilken typ och hur kraftfull den allergiska reaktionen är för ditt barn kan flera typer av behandling vara aktuella. I vissa fall kan det räcka med att ha medicin i form antihistamin- och kortisontabletter tillgängliga under insektssäsongen. Det kan även bli aktuellt att barnet förses med akutmedicin i form av en adrenalinpenna, som alltid ska vara nära till hands. Tala med din läkare om adrenalinpenna. I mer sällsynta fall kan behandling i form av allergivaccination, eller specifik immunterapi, behövas.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för insektsallergi ska du söka akutvård. Om du behöver råd och stöd kring allergin i övrigt är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190311

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med