Allergiska utslag hos barn

Träffa läkare online

250:-
Vuxen
0:-
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar
Allergiska utslag hos barn är vanliga och kan bero på en eller flera allergier. Det är viktigt att hitta orsaken bakom utslagen. Utslag som orsakas av allergiska reaktioner kan ofta behandlas effektivt.

Orsak och vanliga symptom

Allergiska utslag hos barn kan ha flera orsaker då olika former av utslag är vanliga symptom av flera olika allergier. Mat- och födoämnesallergier, pälsallergier, insektsallergier eller olika former av kontaktallergier är vanliga orsaker till allergiska utslag. Mat- och födoämnesallergier är vanligt särskilt hos små barn. Exempelvis är det vanligt med äggallergi hos små barn, något som ofta försvinner när barnet blir större.

Utslagen kan se olika ut beroende på vilken typ av allergi som orsakat reaktionen. Ofta handlar det om eksem, rodnande utslag eller så kallade nässelutslag. Utslagen kan även förekomma i samband med andra symptom såsom svullnad vid läppar och i svalget samt andningssvårigheter.

Det är viktigt att komma ihåg att ditt barn även kan få utslag och röda prickar utan att vara allergisk mot något. Brännässlor, vissa sorters bär, kyla, värme, tryck eller olika typer av medicin kan orsaka utslag utan att det rör sig om en allergisk reaktion.

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn återkommande får utslag är det viktigt att finna orsaken. Eftersom många olika allergier kan orsaka reaktion i form av utslag bör du ha noga koll på vad ditt barn eller din bebis äter, i vilka miljöer barnet rör sig och vad barnet kommer i kontakt med. Skriv gärna ned dina observationer.

Om du vet om att ditt barn eller din bebis har en viss typ av allergi måste du säkerställa att barnet inte kommer i kontakt med det allergiframkallande djuret, maten eller föremålet. Det är även viktigt att du informerar förskola, skola och fritids om ditt barns situation och eventuella behandling.

När ska jag söka vård?

Du ska omedelbart söka vård akut om ditt barn får utslag i samband med andra symptom såsom svullnad vid läppar och svalg, eller får svårigheter att andas. Detta kan vara tecken på en anafylaktisk chock, vilket är ett livshotande tillstånd.

Behandling

Om ditt barn återkommande får utslag i samband med att ha ätit något särskilt, varit i kontakt med ett visst djur eller föremål eller har blivit stucken av en insekt, bör ditt barn genomgå en utredning som klarlägger orsaken till den allergiska reaktionen. Utredningen görs ofta med en genomgång av hur tillståndet yttrar sig, blodprov eller ett test, ett så kallat pricktest. Min Doktor kan hjälpa dig med att genomföra ett sådant test.

Vilken behandling ditt barn behöver beror på vilken typ av allergi som ger upphov till utslagen. Nässprejer, ögondroppar, tabletter och olika salvor kan lindra symptomen vid många olika allergier.

Vid mat- och födoämnesallergier kan det vara aktuellt att ditt barn kommer i kontakt med en dietist och vid exempelvis kraftiga reaktioner av insektsallergier måste ditt barn bära med sig en adrenalinpenna. Tala med din läkare om adrenalinpenna.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar allergiska utslag är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190311

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med