Hem > Hälsa och sjukdomar > Allergi och intolerans > Glutenintolerans hos barn

Glutenintolerans hos barn

Glutenintolerans är en livslång sjukdom som drabbar runt 1 till 3 procent av alla barn i Sverige. Vanliga symptom är magbesvär, trötthet, viktnedgång och dålig tillväxt. En strikt glutenfri diet gör oftast sjukdomen helt symptomfri.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid glutenintolerans hos barn

Glutenintolerans, även kallat celiaki eller glutenallergi, drabbar runt 1 till 3 procent av alla barn i Sverige och innebär en reaktion mot glutenprotein i vete, råg och korn som skadar slemhinnan i tunntarmen.

Sjukdomen varar livet ut, men med rätt behandling blir den oftast helt symptomfri. Symptomen kan variera. Vissa barn kan uppleva magbesvär i form av diarré, förstoppning och kräkningar, trötthet och viktnedgång samtidigt som andra barn knappt upplever några symptom av att äta gluten. Symptomen kan också variera beroende på barnets ålder. Det är till exempel vanligt att små barn med glutenintolerans har dålig tillväxt och låg vikt. Äldre barn och ungdomar som kommer sent in i puberteten, har dålig längdtillväxt, upplever depression och trötthet kan lida av oupptäckt glutenintolerans.

Glutenintolerans kan i mycket sällsynta fall visa sig som utslag i form av blåsor på huden, så kallat hudceliaki. Mag- och tarmbesvär förekommer mer sällan vid hudceliaki.

När ska jag söka vård?

Det är viktigt att upptäcka och behandla glutenintolerans. Om ditt barn visar symptom för glutenintolerans, ska du söka vård. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

En utredning görs med ett blodprov som visar om ditt barn har en viss typ av antikroppar. Ibland kan det också behövas en undersökning av magens inre med en slang som leds genom munnen ned till magsäcken, en så kallad gastroskopi, för att fastställa diagnos.

Glutenintolerans hos barn behandlas med en strikt glutenfri diet som fortsätter genom hela livet, tillsammans med eventuella tillskott av vitaminer och mineraler som barnet kan vara i behov av på grund av att de inte tas upp som de ska i tarmarna. Vid framtagande av diet kan du få hjälp av en barndietist. Ur näringssynpunkt är det viktigt att barn inte utesluter kost i onödan. Det behövs oftast ingen medicin, eftersom en strikt glutenfri kost generellt gör glutenintolerans helt symptomfri.

Var uppmärksam på att gluten ingår i en mängd livsmedel, kryddmixer och såser och att till exempel både bulgur och cous cous innehåller gluten. Idag finns dock ett stort utbud av glutenfritt bröd, pasta och mjölmixer.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Symptomen är ofta diffusa och kan bero på något helt annat. Om ditt barn eller bebis visar symptom för glutenintolerans, är det viktigt att du kontaktar läkare och att du inte ändrar barnets kost innan du genomför något test.

Om ditt barn visar sig ha glutenintolerans, är det viktigt att du noga följer upp kost och diet samt säkerställer att förskola, skola och fritids har koll på ditt barns behov.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för glutenintolerans, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-08-01

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor