Hem > Hälsa och sjukdomar > Mag- och tarmbesvär hos barn

Mag- och tarmbesvär hos barn

Det finns många olika tillstånd som kan ge tillfälliga, långvariga eller återkommande mag-tarmproblem hos barn. Vanliga symptom är magont, diarré, förstoppning och kräkning. Här har vi på Min Doktor samlat det du behöver veta om olika typer av mag- och tarmbesvär hos barn upp till 6 år.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Generellt om mag- och tarmbesvär hos barn

Precis som hos vuxna kan mag- och tarmbesvär hos barn vara akuta eller kroniska/återkommande. Många av symptomen är ospecifika, vilket betyder att de kan uppträda vid flera olika sjukdomar och tillstånd, dock är det sällan som mag-tarmsymptom hos barn är tecken på någon allvarlig sjukdom. Men också ofarliga åkommor kan inverka avsevärt på barnets livskvalitet. 

Du som förälder kan göra mycket i form av egenvård, men i några situationer bör du kontakta sjukvården: 

 1. Om problemen är långvariga eller återkommande. En utredning bör då göras för att ta reda på om ditt barn har en underliggande sjukdom, så att den kan behandlas. 

 2. Om akuta symptom orsakar allmänpåverkan, uttorkning, blödningar eller svåra smärtor. Då kan läkarvård behövas för att inte barnet ska drabbas av allvarliga komplikationer.

Orsaker till mag- och tarmbesvär hos barn

Faktorer som orsakar besvär från mag-tarmkanalen hos barn kan delas in i olika kategorier:

Infektioner

Barn har lättare att bli magsjuka än vuxna, eftersom deras immunförsvar ännu inte lärt sig känna igen sjukdomsframkallande virus och bakterier. Allteftersom barnet utsätts för olika smittor förbättras immuniteten. Maginfluensa, vinterkräksjuka och rotavirus är exempel på virusinfektioner som barn ofta drabbas av. Virus brukar smitta lätt, och sprids både genom direktkontakt och indirekt via ytor och mat som hanterats av en smittad person. 

Vissa infektioner är orsakade av bakterier eller parasiter som till exempel giardia, och smittspridning sker då ofta via livsmedel (eller förorenat vatten), men det kan också ske genom direkt och indirekt kontakt. Oavsett smittämne så brukar barn med magsjuka få diarréer, kräkningar, buksmärtor och ibland feber.

Mask i magen ger andra symptom - Den vanligaste masken under svenska förhållanden är springmask, och den orsakar framför allt klåda kring ändtarmsöppningen. Klådan brukar vara värst nattetid. Maskar kan också vara synliga i avföringen som små trådliknande strukturer, 0,5 till 1 cm långa. 

Överkänslighet

Överkänslighet mot maten kan bero på allergi eller intolerans. De här tillstånden kan likna varandra, men de uppkommer genom helt olika mekanismer i kroppen. De vanligaste födoämnesallergierna hos barn är mot komjölk, ägg, fisk och nötter. Även spannmål och andra födoämnen kan utlösa allergi. De flesta av de här allergierna växer bort när barnet blir äldre. 

Födoämnesintolerans innebär att matspjälkningen inte klarar av att bryta ner ett födoämne, som till exempel fruktos eller olika tillsatser. Intolerans mot mjölksocker, laktosintolerans, är mycket sällsynt hos små barn. Ibland kan dock en underliggande sjukdom, till exempel en kraftig virusinfektion, orsaka att barn tillfälligt tål mjölkprodukter lite sämre. 

Glutenintolerans (celiaki)

Glutenintolerans är inte en “riktig” födoämnesintolerans utan en autoimmun, livslång sjukdom, som ofta ger sig till känna under de första 10 levnadsåren. 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

De kroniska tarminflammationerna Crohns sjukdom, ulcerös kolit och mikroskopisk kolit, kan ibland uppträda redan i barndomen. Risken för IBD är större hos barn som har en nära släkting med en sådan sjukdom. 

Funktionella mag-tarmstörningar

Det är inte ovanligt att barn får så kallade funktionella störningar i magen eller tarmen. Det innebär att det inte går att hitta en fysisk förklaring till symptomen. Exempel på funktionella störningar är IBS, funktionell buksmärta och funktionell förstoppning. Psykologiska faktorer, som oro eller stress, kan vara en delorsak vid funktionella mag-tarmstörningar.

Anatomiska orsaker

Hos små barn är matsmältningskanalen inte helt färdigutvecklad. De har därför lättare att få  sura uppstötningar (reflux). Detta innebär att magmunnen mellan magsäcken och matstrupen inte sluter tätt, vilket gör att maginnehåll kommer upp i matstrupen och barnet kräks eller får halsbränna. När magmunnen utvecklats färdigt försvinner oftast besvären.

Mycket små barn har ofta lite sämre tarmmotorik, vilket tros vara en del av förklaringen till att spädbarn får kolik. Ett par ovanliga men allvarliga tillstånd som kan uppträda hos små barn är tarminvagination och tarmvred. Då har en del av tarmen trätt upp sig på intilliggande tarmavsnitt eller vridit sig runt sig själv. Tarmvred och invagination kan i värsta fall ge upphov till strypt blodförsörjning, vilket orsakar svåra smärtor och kräver akut operation.

En del barn föds med navelbråck eller ljumskbråck. Beroende på hur stor den så kallade bråckporten är, kan det finnas risk för att tarm eller annan vävnad i bukhålan ska trilla ut i bråcksäcken och fastna där (inkarceration). Ett inkarcererat bråck kan också leda till allvarliga komplikationer och behöva opereras akut. 

Symptom vid mag- och tarmbesvär hos barn

Symptom som ofta ses vid mag-tarmbesvär är magont, olika avvikelser i avföringen, illamående, kräkningar, gaser, nedsatt aptit samt att magen är uppblåst och körig. Vid tillstånd som celiaki och IBD finns även andra symptom, till exempel hudutslag, trötthet, blodbrist och svårigheter att gå upp i vikt. Ibland kan sådana symptom vara mer framträdande än symptomen från magen. Springmask ger som regel klåda kring ändtarmsöppningen. 

Försök vara uppmärksam på följande: 

Hur och var gör det ont i magen?

Buksmärta kan vara dov och molande, eller magknip som kommer och går. Skarp smärta som kommer i attacker med allt kortare intervall kan tyda på tarmvred. Vid blindtarmsinflammation kan smärtan till en början vara diffust utbredd i hela magen, men efterhand förflytta sig till en punkt (oftast)nere till höger. Magont kan ha många orsaker, och inte alla beror på sjukdom i matsmältningsorganen. 

Observera att små barn kan ha svårt att kommunicera smärta, och peka mot magen fastän de har ont någon annanstans, och de kan också ha svårt att visa exakt var i magen det gör ont. Ett litet barn med svår smärta kan bli blekt och inåtvänt, och magen kan vara utspänd. 

Hur ser avföringen ut?

Håll koll på avvikelser i avföringen:

 • Har ditt barn vattentunn och sprutande diarré? Det brukar oftast bero på infektion, men förekommer också vid bland annat tarminvagination. Då har barnet samtidigt svåra buksmärtor som kommer i intervaller. 

 • Är avföringen mjuk/krämig? Det behöver inte vara något onormalt. Små barn blir lätt lite lösa i magen om de till exempel äter mycket kolhydrater. Om ditt barn är äldre och tidigare har bajsat normalt kan det dock tyda på en mag-tarmstörning. 

 • Har du en bebis som ofta har slem i avföringen? Det är inte ovanligt att de yngsta spädbarnen har lite slem i avföringen i början, men större mängder slem kan tyda på infektion eller allergi. Då förekommer ibland också blod i avföringen. 

 • Har ditt barn börjat bajsa mer sällan och blivit trög i magen? Förstoppning är inte ovanligt hos barn men det ska gå över inom några dagar. Obs - förstoppning och svåra magsmärtor hos barn under 1 till 2 år kan vara tecken på invagination. 

 • Hos barn som är hårda i magen kan det ibland finnas några droppar blod i avföringen. Då kommer blodet troligen från ett ytligt blodkärl vid ändtarmsöppningen. Men om barnet har större mängder blod i avföringen ska du kontakta vården akut. 

Om ditt barn mår illa och kräks

Illamående och kräkning är vanligt vid magsjuka, men ihållande kräkningar och svårigheter att få i sig och behålla vätska kan snabbt leda till uttorkning. Om ditt barn har minskad mängd urin, som är mörkgul och luktar starkt, är det tecken på uttorkning och vätskebrist. En annan varningssignal är om kräkningarna liknar kaffesump eller tjära, eftersom det tyder på blödning i magen.

Behandling vid mag- och tarmbesvär hos barn

Behandlingen avgörs av ditt barns ålder, vad symptomen är och vad utredning hos läkare visar. Vissa tillstånd måste behandlas kirurgiskt medan andra behöver läkemedelsbehandling. Många gånger räcker det med egenvård i form av till exempel kostomläggning, för att besvären ska gå över. 

Sök vård

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Vid akut magsjuka finns det risk för att kräkningar och diarréer leder till uttorkning. Då behöver du se till att ditt barn får i sig vätska, eventuellt i form av vätskeersättning. Ge vätskan skedvis och ofta, hellre än en större mängd på en gång. Om ditt barn inte blir bättre inom ett dygn ska ni söka vård. 

Om ditt barn äter och dricker, men har ont i magen eller är förstoppad, kan du se till att barnet tar sig tid att sitta på toaletten, och att äta i lugn och ro. Tillräckligt med vätska, fiberrik mat och fysisk aktivitet brukar ha god effekt mot gaser och förstoppning. 

Du hittar mer råd för egenvård av olika specifika mag- och tarmbesvär under länkarna på den här sidan. Tänk på att många akuta mag-tarmsjukdomar är smittsamma. Håll god handhygien, rengör badrummet och tvätta lakan med mera, så fort det blir nedsmutsat. 

När bör jag söka vård?

Små barn kan snabbt bli uttorkade och medtagna vid magsjuka. Om du lägger märke till symptom som lojhet eller allmänpåverkan, eller om ditt barn kissar väldigt lite eller inte alls, ska du söka vård akut. Detsamma gäller om det finns blod i kräkningar eller avföring (mer än några droppar).  

Svår buksmärta som kommer i intervaller kan vara tecken på ett allvarligt akuttillstånd, i synnerhet hos barn under 2 år. Uppsök akutmottagning snarast om du ser tecken på sådana smärtor hos ditt barn. 

Om ditt barn är yngre än 6 månader och drabbas av magsjuka med kräkningar och diarréer bör du söka vård direkt. Även lite äldre barn som inte börjar må bättre inom 1 dygn bör komma i kontakt med sjukvården. 

Om du har ett större barn som mår bra i övrigt, men som har lindriga eller måttliga magbesvär i mer än 2 veckor bör du kontakta vården. Detsamma gäller om barnet är onormalt trött eller växer dåligt. 

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har mag- eller tarmbesvär, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi utifrån dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-02-09

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor