Hem > Hälsa och sjukdomar > Vinterkräksjuka hos barn

Vinterkräksjuka hos barn

Vinterkräksjuka är en mycket vanlig form av magsjuka hos barn som smittar mycket lätt. Vanliga symptom är kräkningar, illamående, diarré, magont, feber och ibland ont i kroppen. Sjukdomen går oftast över av sig självt. Om ditt barn har drabbats av vinterkräksjuka är det viktigt att se till att hen får i sig mycket vätska.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid vinterkräksjuka hos barn

Vinterkräksjuka är en mycket vanlig form av magsjuka hos barn mellan 1–6 år, och orsakas av ett virus som kallas calicivirus. Vanliga symptom är kräkningar, illamående, diarré, magont, feber och ibland även ont i kroppen. Ofta uppstår kräkningarna snabbt, i form av så kallade kaskadkräkningar.

Symptomen av vinterkräksjuka är snarlika de som uppstår i samband med andra former av magsjuka och maginfluensa. Vinterkräksjuka kan kännas igen av det snabba sjukdomsförloppet.

Inkubationstiden, den tid det tar från tillfället när man smittats till dess att symptomen visar sig, kan vara så kort som 12 timmar. Ibland visar symptomen sig inte förrän efter 48 timmar. Viruset sprids oftast under vinterhalvåret, och sjukdomen är mest vanligt förekommande under januari, februari och mars.

Sjukdomen är mycket smittsam och smittar lätt mellan småbarn i förskoleåldern, det vill säga barn som är i 3-, 4-, 5- och 6-årsåldern. Detta beror på att barn på förskola ofta leker nära varandra, använder samma leksaker och ibland brister i handhygien. Viruset är tåligt och kan överleva utanför kroppen under ganska lång tid. Det krävs dessutom väldigt lite av viruset för att kunna smitta. ​

Vad kan jag göra själv?

Du bör se till att ditt barn håller god handhygien i syfte att undvika att bli smittad. Tvätta händerna med tvål och vatten, och använd om möjligt engångshandukar för att torka händerna.

Om ditt barn eller din bebis har drabbats av vinterkräksjuka är det viktigt att se till att hen får i sig tillräckligt med vätska. Barn i 1-, 2-, 3- och 4-årsåldern är särskilt känsliga för vätskebrist och det är därför extra viktigt att se till att småbarn och spädbarn får i sig vätska efter att ha kräkts eller haft diarré.

​Om ditt barn har haft vinterkräksjuka är det bra om hen själv får känna efter när hen är redo att äta mat igen. Ris, vitt bröd och soppor är bra mat att äta vid denna typ av magsjuka.

Det är viktigt att ditt barn stannar hemma till dess att det har gått 48 timmar sedan symptomen senast visade sig, i syfte att undvika att smittan sprids vidare.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn eller din bebis har drabbats av vinterkräksjuka och samtidigt har hög feber och frossa, blod i avföringen eller väldigt ont i magen ska du omedelbart söka vård.

Det är viktigt att du i första hand söker vård digitalt eller via telefon innan du besöker en fysisk vårdcentral eller klinik, för att undvika att smitta andra personer.

Behandling

Det behövs oftast ingen behandling eller någon särskild medicin för att lindra symptomen av vinterkräksjuka. Oftast räcker det att se till att ditt barn vilar och får i sig tillräckligt med vätska.

Ibland kan det behövas vätskeersättning för att återställa vätskebalansen i kroppen. Barn under 2 år bör inte få vissa typer av vätskeersättning utan att en läkare har gjort en bedömning. Prata med en läkare om du har frågor om vilken behandling ditt barn kan få. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktor eller på en av våra kliniker.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för vinterkräksjuka är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190623