Hem > Hälsa och sjukdomar > Mag- och tarmbesvär > Vinterkräksjuka hos barn

Vinterkräksjuka hos barn

Vinterkräksjuka är en vanlig form av magsjuka hos barn. Sjukdomen smittar mycket lätt och vanliga symptom är kräkningar, illamående, diarré, magont, feber och ibland ont i kroppen. Sjukdomen går oftast över av sig själv. Om ditt barn har drabbats av vinterkräksjuka, är det viktigt att se till att barnet får i sig mycket vätska.

Sök vård för vinterkräksjukaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid vinterkräksjuka hos barn

Vinterkräksjuka är en mycket vanlig form av magsjuka hos barn mellan 1 och 6 år. Sjukdomen orsakas av ett virus som kallas calicivirus. Vanliga symptom är kräkningar, illamående, diarré, magont, feber och ibland även ont i kroppen. Kräkningarna uppstår ofta snabbt i form av så kallade kaskadkräkningar.

Symptomen på vinterkräksjuka är snarlika de som uppstår i samband med andra former av magsjuka och maginfluensa. Vinterkräksjuka känns igen på det snabba sjukdomsförloppet.

Inkubationstiden, den tid som det tar från tillfället när man smittats tills dess att symptomen visar sig, kan vara så kort som 12 timmar. Ibland visar sig inte symptomen förrän efter 48 timmar. Viruset sprids oftast under vinterhalvåret och sjukdomen förekommer framförallt under januari, februari och mars.

Sjukdomen är mycket smittsam och smittar lätt mellan småbarn i förskoleåldern (3 till 6 år). Detta beror på att barn på förskola ofta leker nära varandra, använder samma leksaker och ibland brister i handhygien. Viruset är tåligt och kan överleva utanför kroppen under ganska lång tid. Det krävs dessutom väldigt lite av viruset för att kunna smitta.​

När ska jag söka vård?

Om ditt barn eller din bebis har drabbats av vinterkräksjuka och samtidigt har hög feber och frossa, blod i avföringen eller väldigt ont i magen, ska du omedelbart söka vård.

Det är viktigt att du i första hand söker vård digitalt eller via telefon innan du besöker en fysisk vårdcentral eller klinik, så att smittan inte förs vidare.

Behandling

Det behövs oftast ingen behandling eller någon särskild medicin för att lindra symptomen av vinterkräksjuka. Oftast räcker det med att se till att ditt barn vilar och får i sig tillräckligt med vätska.

Ibland kan det behövas vätskeersättning för att återställa vätskebalansen i kroppen. Barn under 2 år bör inte få vissa typer av vätskeersättning utan att en läkare först har gjort en bedömning. Prata därför med läkare, om du har frågor om vilken behandling som passar för ditt barn.

Sök vård för vinterkräksjuka

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för vinterkräksjuka

Vad kan jag göra själv?

Du bör se till att ditt barn håller god handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten och använd om möjligt engångshanddukar för att torka händerna.

Om ditt barn eller din bebis har drabbats av vinterkräksjuka, är det viktigt att se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska. Barn på 1 till 4 år är särskilt känsliga för vätskebrist och det är därför extra viktigt att se till att småbarn och spädbarn får i sig vätska efter att ha kräkts eller haft diarré.

​Om ditt barn har haft vinterkräksjuka, är det bra om barnet själv får känna efter när det är dags att äta mat igen. Ris, vitt bröd och soppor är bra mat att äta vid denna typ av magsjuka.

Det är viktigt att ditt barn stannar hemma tills dess att det har gått 48 timmar sedan symptomen senast visade sig, så att smittan inte förs vidare.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för vinterkräksjuka, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor