Hem > Hälsa och sjukdomar > Magsjuka hos barn

Magsjuka hos barn

Små barn blir lätt magsjuka, särskilt på vintern då olika virus sprids i miljöer där barn vistas. Magsjuka smittar lätt. Därför är det viktigt med god handhygien. Magsjuka kan vara särskilt besvärligt för små barn eftersom de lätt blir uttorkade. Ibland är det nödvändigt att söka vård.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid magsjuka hos barn

Magsjuka är vanligt bland små barn och går normalt över efter några dagar. För ett spädbarn eller en bebis som är yngre än sex månader är magsjuka mer allvarligt eftersom de lätt blir uttorkade.

Magsjuka är den vanligaste orsaken till att småbarn kräks och får diarré. Andra vanliga symptom hos magsjuka barn är feber, magont och trötthet. Magsjukan bryter normalt ut efter en eller några få dagar efter kontakt med smitta. Ofta kommer kräkningarna först medan diarrén kan pågå en längre tid.

De vanligaste orsakerna till varför ett barn får magsjuka är virus eller bakterier.

De finns flera olika virus som orsakar magsjuka. Vinterkräksjuka orsakas av ett calicivirus som finns i två varianter, noro- och sapovirus. Vinterkräksjukan heter så därför att den är vanligast på vinterhalvåret när vi tillbringar mycket tid inomhus tätt ihop, till exempel på en förskola. Ett annat virus som kan ge magsjuka är rotavirus.

Dåligt tillagad mat liksom förorenat vatten kan innehålla bakterier som kan ge magsjuka. Denna typ av bakterier är särskilt viktiga att vara uppmärksam på vid utlandsresor.

Magsjukevirus och bakterier smittar via direktkontakt med en person eller ett föremål. Smittorisken är också hög. Man brukar säga att magsjuka smittar i minst två dagar efter att en person är helt symptomfri.

Vad kan jag göra själv?

Det är inte så lätt att undvika magsjuka men att vara noga med att tvätta händer med tvål och vatten är viktigt. Tänk på att handsprit inte räcker. Om det går magsjuka i familjen är det viktigt med separata handdukar och att alltid hålla toaletten ren. Finns det två toaletter kan det vara bra att låta den som har magsjuka använda en egen.

Det viktigaste är att du ger ditt barn ordentligt att dricka när det är magsjukt. Ett barn som har magsjuka vill ofta inte ha någon mat alls eller bara lite. Mat vid magsjuka ska vara lättsmält, till exempel vitt bröd.

Tänk på att ge barnet vätska ofta och i små portioner för att undvika kräkningar, ibland så ofta som var femte minut. Använd gärna en tesked eller en doseringsspruta som du kan köpa på ett apotek. Droppa försiktigt i munnen, men inte mot gommen eftersom det kan göra att barnet kräks.

Ett barn som är 1 år behöver få i sig minst en liter vätska på ett dygn. Du kan använda färdig vätskeersättning eller göra egen. I den ska det finnas både salter och socker som bidrar till att återställa vätskebalansen. Ibland kan vätskeersättningen behöva sötas men inte med sötningsmedel. Du kan fortsätta att amma ett barn om du ammar, ofta är det lämpligt att göra det lite oftare än vanligt.

Lite äldre barn i 2-, 3- eller 4-årsåldern, men också barn i 5- eller 6-årsåldern, kan själva välja vad de vill dricka.

Bra mat att äta efter magsjuka är till exempel blåbärssoppa, yoghurt eller vitt bröd. Undvik frukt och fiberrik kost till dess att magen stabiliseras.

Det finns också medicin att köpa på apoteket som kan lindra diarré. Den ska inte ges till spädbarn eller bebisar på grund av risken för biverkningar.

Rotavirus är ett av de virus som kan ge magsjuka. Mot detta finns det verkningsfullt vaccin att ge till barnet.

När ska jag söka vård?

I de flesta fall går magsjuka över efter några dagar. Ibland kan du behöva söka vård.

Om ditt barn är yngre än sex månader och kräks och har diarré mer än en enstaka gång behöver du söka hjälp. Det gäller också om barnet är yngre än ett år och har diarré flera gånger på en dag.

Märker du att barnet inte får i sig någon vätska alls, är trött eller har mycket ont i magen behöver du också söka hjälp. Det gäller även om det kommer blod när barnet kräks.

Uttorkning är allvarligt. Tecken på detta är kalla händer och fötter samt att barnet kallsvettas. Då behöver du söka vård snabbt, på en akutmottagning.

Kräks ditt barn och samtidigt har huvudvärk kan det vara tecken på andra, allvarligare tillstånd. Då är det viktigt att söka vård.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

En läkare eller sjuksköterska ställer inledningsvis ett antal frågor. Exempel på frågor är hur länge barnet har varit magsjukt, hur ofta det kräks, om det äter och hur det mår i övrigt. Sedan tas blodtryck, temperatur och pulsen mäts. Ibland behöver barnet också lämna prover. Det finns därefter olika slags behandling att ta till beroende på om det är en bakterie eller ett virus som har orsakat magsjukan. Till små barn kan dropp behöva sättas in för att direkt föra in vätska och salter till blodet.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn är magsjukt är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610