Körtelmage hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Körtelmage, även kallat körtelbuk, är ett tillstånd där lymfkörtlarna i magen blir förstorade. Vanliga symptom är smärta i den nedre delen av magens högersida, feber och trötthet. Besvären av körtelmage går oftast över av sig självt.Orsak och vanliga symptom

Körtelmage, även kallat körtelbuk, är ett tillstånd där lymfkörtlarna i magen blir förstorade. Vanliga symptom är smärta i den nedre delen av magens högersida, feber och trötthet.

Besvär med körtelmage uppstår ofta efter att barnet har haft en virusinfektion, exempelvis en förkylning. Detta beror på att virusinfektioner ofta leder till att lymfkörtlarna svullnar upp. Svullna lymfkörtlar kan märkas särskilt tydligt hos barn och spädbarn, som har stora lymfkörtlar sett till kroppsstorleken och en svullnad kan då leda till smärta eller ömhet.

​Körtelmage är mer vanligt förekommande hos småbarn och spädbarn, och risken för att drabbas av körtelmage brukar minska när barnet blir äldre.

Besvären som uppstår när ett barn får körtelmage kan liknas vid de symptom som kan förekomma i samband med en blindtarmsinflammation.

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn eller din bebis har ont i magen är det viktigt att du försöker identifiera var i magen som det gör ont.

Barn i 1-, 2-, 3-årsåldern har ofta lite svårare att beskriva symptom. För barn i 4-, 5- och 6-årsåldern och över är det ofta lättare att visa var det gör ont eller hur smärtan känns. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis visar symptom på körtelmage, eller om hen har symptom i form av kraftig magont och feber, ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktor eller på en av våra kliniker.

Det är viktigt att ditt barn får genomgå en undersökning om hen uppvisar symptom för körtelmage, då symptomen är snarlika de som förekommer vid en blindtarmsinflammation. Blindtarmsinflammation är ett tillstånd som kan behöva behandling i form av en operation.

Behandling

​ Besvären av körtelmage går oftast över av sig självt. Vanligtvis behövs det ingen behandling eller medicin. Däremot kan det vara bra att ge ditt barn smärtstillande eller febernedsättande medicin för att lindra besvären. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för körtelmage är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190623

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det