Hem > Hälsa och sjukdomar > Mag- och tarmbesvär > Blindtarmsinflammation hos barn

Blindtarmsinflammation hos barn

Blindtarmsinflammation innebär att en inflammation har uppstått i en del av blindtarmen (bihanget). Vanliga symptom är smärta i nedre delen av magens högersida, smärta runt naveln, illamående, magont och långsamt stigande feber. Vid blindtarmsinflammation brukar man i de flesta fall operera bort det inflammerade bihanget.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid blindtarmsinflammation hos barn​

​Blindtarmsinflammation innebär att en inflammation har uppstått i en del av blindtarmen (bihanget). Blindtarmsinflammation är ganska ovanligt hos barn på 1 till 6 år och förekommer väldigt sällan hos barn under 2 år. Inflammationen kan bero på att något täpper till den öppning som finns mellan tarmen och bihanget, men i många fall får man inte reda på vad som har orsakat inflammationen.

Vanliga symptom är smärta i den nedre delen av magens högra sida, smärta och ömhet runt naveln, illamående, magont och långsamt stigande feber. Det är vanligt att smärtan börjar vid naveln för att sedan röra sig ner mot den nedre delen av magens högersida.

Symptomen kan vara svåra att känna igen och variera ganska mycket beroende på barnets ålder. Spädbarn och småbarn på 1 till 4 år kan få ganska diffusa symptom av en blindtarmsinflammation och symptomen kan ofta vara svåra att identifiera.

Hos barn som är 5 till 6 år eller äldre kan symptomen vara tydligare och lättare att känna igen. Äldre barn har ofta också lättare för att beskriva symptomen som de upplever och kan på så sätt underlätta en diagnos.

Blindtarmsinflammation kan leda till att den inflammerade delen av blindtarmen brister, vilket kan innebära allvarliga komplikationer. Det är därför viktigt att få behandling i god tid. ​

När ska jag söka vård?

​Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har drabbats av blindtarmsinflammation eller om ditt barn uppvisar flera av ovanstående symptom, ska du söka vård akut.

Det är viktigt att komma ihåg att symptomen på blindtarmsinflammation är svåra att identifiera och att de kan bero på andra vanligt förekommande magbesvär som barn kan få. Kontakta en vårdgivare, om ditt barn har smärtor i magen och du är osäker på vad de kan bero på. ​

Behandling

​Vid en fastställd diagnos av blindtarmsinflammation brukar man i de flesta fall operera bort det inflammerade bihanget. Man blir alltid nedsövd inför en blindtarmsoperation.

Återhämtningen efter en blindtarmsoperation tar vanligtvis några veckor. Det behövs ofta smärtstillande medicin under en tid efter operationen för att lindra den smärta som kan uppstå.

I mer sällsynta fall kan det behövas behandling i form av viss typ av medicin för att bota en blindtarmsinflammation.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

​Om ditt barn eller din bebis besväras av smärtor i magen och du är orolig att det kan vara blindtarmsinflammation, är det viktigt att ta temperaturen på barnet. Om barnet har långsamt stigande feber i samband med magsmärtor, kan det bero på blindtarmsinflammation.

Du bör också kontakta en vårdgivare även om ditt barn inte har feber, men besväras av smärtorna.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för blindtarmsinflammation, bör du söka vård akut. För andra magsmärtor är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor