Blindtarmsinflammation hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Blindtarmsinflammation innebär att en inflammation har uppstått i en del av blindtarmen (bihanget). Vanliga symptom är smärta i nedre delen av magens högersida, smärta runt naveln, illamående, magont och långsamt stigande feber. Vid blindtarmsinflammation brukar man i de flesta fall operera bort det inflammerade bihanget.Orsak och vanliga symptom

​ Blindtarmsinflammation innebär att en inflammation har uppstått i en del av blindtarmen (bihanget). Blindtarmsinflammation är ganska ovanligt hos barn mellan 1 och 6 år och förekommer väldigt sällan hos barn under 2 år. Inflammationen kan bero på att något täpper till den öppning som finns mellan tarmen och bihanget, men i många fall får man inte reda på vad som har orsakat inflammationen.

Vanliga symptom är smärta i den nedre delen av magens högra sida, smärta och ömhet runt naveln, illamående, magont och långsamt stigande feber. Det är vanligt att smärtan börjar vid naveln för att sedan röra sig ner mot den nedre delen av magens högersida.

Symptomen kan vara svåra att känna igen och kan variera ganska mycket beroende på vilken ålder barnet är i. Småbarn och spädbarn i 1-, 2-, 3- och 4-årsåldern kan få ganska diffusa symptom av en blindtarmsinflammation och symptomen kan ofta vara svåra att identifiera.

Hos barn i 5- och 6-årsåldern och över kan symptomen vara tydligare och lättare att känna igen. Äldre barn har ofta även lättare för att beskriva symptomen som de upplever och kan på så sätt underlätta en diagnos.

Blindtarmsinflammation kan leda till att den inflammerade delen av blindtarmen brister, vilket kan innebära allvarliga komplikationer. Det är därför viktigt att få behandling i god tid. ​

Vad kan jag göra själv?

​ Om ditt barn eller din bebis besväras av smärtor i magen och du är orolig att det kan vara blindtarmsinflammation är det viktigt att ta temperaturen på barnet. Om barnet har långsamt stigande feber i samband med magsmärtor kan det bero på blindtarmsinflammation. Men även om ditt barn inte har feber bör du kontakta om ditt barn besväras av smärtorna. ​

När ska jag söka vård?

​ Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har drabbats av blindtarmsinflammation eller om ditt barn uppvisar flera av ovanstående symptom ska du söka akut vård.

Det är viktigt att komma ihåg att symptomen av blindtarmsinflammation är svåra att identifiera och att de kan bero på andra vanligt förekommande magbesvär som barn kan få. Kontakta en vårdgivare om ditt barn har smärtor i magen och du är osäker kring vad det kan bero på. ​

Behandling

​ ​Vid en fastställd diagnos av blindtarmsinflammation brukar man i de flesta fall operera bort det inflammerade bihanget. Man blir alltid nedsövd inför en blindtarmsoperation.

Vanligtvis brukar man återhämta sig från en operation av blindtarmen inom några veckor. Det behövs ofta smärtstillande medicin under en tid efter operationen för att lindra den smärta som kan uppstå.

I mer sällsynta fall kan det behövas behandling i form av viss typ av medicin för att bota blindtarmsinflammation.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för blindtarmsinflammation bör du söka akut vård. För andra magsmärtor är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det