Springmask hos barn

Få hjälp med springmask hos barn

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Springmask är en tarmparasit som ger upphov till en infektion, och är mycket vanligt förekommande hos barn. Vanliga symptom är klåda i rumpan. Ofta brukar det klia som mest under natten. Springmask behandlas med en viss typ av medicin.Orsak och vanliga symptom

​ Springmask är en tarmparasit som ger upphov till en infektion, och är mycket vanligt förekommande hos barn mellan 1–6 år. Vanliga symptom på springmask är en intensiv klåda i rumpan. Ofta brukar det klia som mest under natten. I vissa fall förekommer klådan även i underlivet eller i slidan. Området som kliar brukar ofta bli rött och irriterat. Symptomen av infektionen kan variera från person till person och ibland märks infektionen inte av.

Infektionen smittar genom att man på något sätt får i sig springmaskens ägg i munnen. Detta kan ske genom att ett barn har fått äggen på händerna och fingrarna genom olika föremål, så som leksaker, och att barnet sedan stoppar fingrarna i munnen. I tarmarna växer sedan äggen ut till en fullvuxen mask.

Springmask är särskilt vanligt hos småbarn i 3-, 4- , 5- och 6-årsåldern, den så kallade förskoleåldern. Detta beror på att infektionen kan smitta lätt mellan barn som leker nära varandra och använder samma leksaker.

Infektionens inkubationstid, den tid det tar från att barnet smittats till dess att symptomen visar sig, kan vara flera veckor. ​

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn eller din bebis har drabbats av springmask är det viktigt att du ser till att vara noga med handhygien, klippa naglarna, tvätta och byta sängkläder och kläder ofta samt städa noggrant i hemmet. Du bör även se till att tvätta ditt barns leksaker och andra föremål som maskarna kan ha flyttats till.

Kli i rumpan hos barn som orsakas av springmask kan vara mycket besvärlig. Om det är möjligt bör du se till att ditt barn undviker att klia sig på de områden där besvären uppstått.

Om ditt barn har drabbats av springmask är det även viktigt att du informerar förskola och skola om detta. Oftast behöver ditt barn inte stanna hemma på grund av springmask, men det är bäst att informera om sjukdomen för att undvika spridning.

Det förekommer information om att man kan få bort springmask utan medicin i form av ett ”husmorsknep”, som bland annat innehåller behandling med rödbetor och äppelcidervinäger. Det är inte klarlagt om dessa medel är effektiva mot springmask. Det bästa är att behandla infektionen med den medicin som en läkare föreslår. ​

När ska jag söka vård?

​ Du behöver oftast inte söka vård för behandling av springmask. Om ditt barn besväras av springmask kan du själv köpa medicin på apoteket. I de fall behandlingen inte fungerar efter flera försök ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker. ​

Behandling

​ Springmask går oftast inte över av sig självt och det behövs vanligtvis behandling i form av en viss typ av medicin för att lindra och bota besvären. Medicinen ges oftast i fast form. Infektionen kan även behandlas med flytande medicin.

Ofta krävs det behandling i flera omgångar för att maskarna ska försvinna. Om flera personer i familjen besväras av springmask är det viktigt att samtliga familjemedlemmar behandlas samtidigt, för att undvika att infektionen blir återkommande.

Barn och spädbarn under 2 år bör inte ges vissa typer av medicin utan att en läkare har gjort en bedömning. Prata med en läkare om du har frågor om vilken behandling ditt barn kan få. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för springmask är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Få hjälp med springmask hos barn

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård för springmask hos barn

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det