Hem > Hälsa och sjukdomar > Spolmask hos barn

Spolmask hos barn

Både barn och vuxna kan få spolmask men det är vanligare hos barn eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Det finns effektiv medicin mot spolmask. Spolmask smittar genom till exempel jord och grönsaker. Det är särskilt viktigt att vara vaksam mot spolmask vid resor i varma och fuktiga områden i världen.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid spolmask hos barn

Spolmaskar upptäcks ofta i ett barns bajs eller när barnet kräks. En spolmask kan vara mellan 10 till 30 cm lång vilket gör att upptäckten kan vara väldigt obehaglig.

Både barn och vuxna kan få spolmask. Småbarn från 4-, 5- och 6-årsåldern är särskilt utsatta eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Däremot är det mer ovanligt att ett spädbarn, en bebis eller barn i 1-, 2- eller 3-årsåldern får spolmaskar.

Spolmaskar är vanliga i vissa delar av världen med varmt och fuktigt klimat. Ett vanligt sätt som barnen får smittan är genom kontakt med infekterad jord eller från dåligt sköljda grönsaker.

Det är även möjligt att smittas via hund och katt. Denna sorts spolmask kan dock inte utvecklas till fullskaliga maskar hos människor. Spolmask kan heller inte smitta mellan människor.

Ett barn får först i sig äggen genom att svälja dem. De kläcks sedan till larver i tunntarmen och tar sig vidare till lungorna. Därifrån förs de till luftrören. När sedan barnet hostar kommer larverna upp och sväljs därefter ned i magsäcken där de utvecklas till fullskaliga, vuxna maskar.

Vanliga symptom är att barnet blir trött, får dålig aptit eller ont i magen. Vid lindrig förekomst ger inte spolmask några symptom alls.

I vissa fall kan barnet få gulsotsliknande besvär när maskarna täpper till gallgångarna.

Eftersom spolmasken kan passera lungorna kan det också ge upphov till hosta och andningsbesvär. Det kan också leda till det som brukar benämnas allergisk lunginflammation.

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn befinner sig utomlands i kända riskområden är det viktigt att undvika kända smittospridare som jord men också katt och hund. Därför är det särskilt viktigt att du tvättar barnets händer för att undvika att barnet får in smittan genom munnen.

När ska jag söka vård?

Om du upptäcker mask i bajset eller när ditt barn kräks behöver du söka vård. Det gäller också när ditt barn har andra symptom som gör att du misstänker att det kan röra sig om spolmask.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Normalt räcker det att berätta för en läkare om dina iakttagelser för att hen ska kunna ställa rätt diagnos. Ibland behöver ditt barn lämna bajsprov som sedan undersöks för att kunna ställa rätt diagnos. Ibland behöver även lungorna röntgas.

Behandlingen mot spolmask är effektiv. När en läkare har ställt diagnosen spolmask kan medicin skrivas ut för att lindra och efter en kort tid få besvären att helt försvinna hos ditt barn.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du misstänker att ditt barn har spolmask är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610