Hem > Hälsa och sjukdomar > Mag- och tarmbesvär > Spolmask hos barn

Spolmask hos barn

Spolmask smittar genom till exempel jord och grönsaker. Det är särskilt viktigt att vara vaksam mot spolmask vid resor i varma och fuktiga områden. Både barn och vuxna kan få spolmask, men det är vanligare hos barn eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Det finns effektiv medicin mot spolmask.

Sök vård för spolmaskÖppet alla dagar, dygnet runt.

​Orsak och symptom vid spolmask hos barn

Både barn och vuxna kan få spolmask. Barn (4 till 6 år) är särskilt utsatta, eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Det är däremot mer ovanligt att spädbarn, bebisar och småbarn (1 till 3 år) får spolmask.

Spolmask upptäcks ofta i barnets bajs eller när barnet kräks. En spolmask kan vara 10 till 30 centimeter lång, vilket gör att upptäckten kan vara väldigt obehaglig.

Spolmask är vanligt i vissa delar av världen med varmt och fuktigt klimat. Barn smittas ofta genom kontakt med infekterad jord eller via dåligt sköljda grönsaker.

Du kan också smittas via hund och katt. Den sortens spolmask kan dock inte utvecklas till fullskaliga maskar hos människor. Spolmask kan inte heller smitta mellan människor.

Ett barn får först i sig äggen genom att svälja dem. Äggen kläcks sedan till larver i tunntarmen. Larverna tar sig därefter vidare till lungorna, varifrån de förs till luftrören. När barnet hostar kommer larverna upp och sväljs sedan ned i magsäcken där de utvecklas till fullskaliga, vuxna maskar.

Vanliga symptom på spolmask är att barnet blir trött, får dålig aptit eller ont i magen. Vid lindrig förekomst ger spolmask inte några symptom alls.

I vissa fall kan barnet få gulsotsliknande besvär när maskarna täpper till gallgångarna.

Eftersom spolmasken kan passera lungorna, kan den också ge upphov till hosta och andningsbesvär. Spolmask kan också leda till så kallad allergisk lunginflammation.

När ska jag söka vård?

Om du upptäcker spolmask i ditt barns bajs eller när ditt barn kräks, behöver du söka vård. Detta gäller också om ditt barn har andra symptom som gör att du misstänker att det kan röra sig om spolmask.

Behandling

I normala fall räcker det med att du berättar för en läkare om dina iakttagelser för att rätt diagnos ska kunna ställas. I vissa fall kan ditt barn behöva lämna ett bajsprov eller få lungorna röntgade.

Behandlingen mot spolmask är effektiv. Läkaren kan skriva ut medicin som lindrar besvären och får spolmasken att försvinna efter en kort tid.

Sök vård för spolmask

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för spolmask

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn befinner sig i kända riskområden, är det viktigt att undvika kända smittospridare som jord, katt och hund.

Det är också mycket viktigt att du tvättar barnets händer, så att barnet inte får i sig smittan genom munnen.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du misstänker att ditt barn har spolmask, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor