Hem > Hälsa och sjukdomar > Mag- och tarmbesvär > Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn

Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn

Refluxsjukom eller gastroesofageal refluxsjukdom innebär att maginnehåll kommer upp i matstrupen. Detta är vanligt hos spädbarn, eftersom funktionen i magmunnen inte är färdigutvecklad. Ofta kan en förändring i barnets diet minska besvären. Om besvären inte går över, är det viktigt att söka vård.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid gastroesofageal refluxsjukdom hos barn

Magmunnen är inte färdigutvecklad hos spädbarn och håller därför inte tätt, vilket gör att maginnehåll kan komma upp i matstrupen – så kallad reflux. Detta händer ofta och är normalt.

När ett barn får symptom på reflux, till exempel kräkningar eller ont i bröstet, kallas det för refluxsjukdom. Det fullständiga namnet är gastroesofageal refluxsjukdom, vilket ibland förkortas GERD.

Spädbarn med medfödda hjärnskador och utvecklingsstörning har lättare för att utveckla refluxsjukdom. Dåligt utvecklad motorik kan också bidra.

Vanliga symptom hos en bebis är att den gråter under långa perioder och inte går att trösta. Detta kan påminna om symptomen vid kolik och sjukdomarna kan därför vara svåra att skilja åt. Bebisen kan tappa matlusten och matvägra helt, vilket kan leda till att bebisen inte växer som den ska utan istället tappar i vikt.

I vissa fall kan maginnehållet fortsätta upp i luftvägarna. Detta kan leda till andra besvär, såsom luftrörskatarr och lunginflammation.

Vanligtvis minskar problemen när barnet blir 1 till 2 år, eftersom magmunnens funktion då har utvecklats färdigt. Magmunnen blir därmed bättre på att hålla tätt och förhindra att tarminnehåll blir kvar i matstrupen.

Hos lite äldre barn (3 till 6 år) kan vissa födoämnen, till exempel sur mat, bidra till sämre magmuskelfunktion. Olika sorters stress som barnet utsätts för kan också bidra till en ökad saltsyraproduktion, vilket i sin tur kan skapa uppstötningar.

Komjölk kan leda till allergiska reaktioner hos vissa småbarn. Detta kan ge upphov till en inflammation i slemhinnan, som gör att tarmväggen fungerar sämre och att tarminnehållet kommer upp i matstrupen.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn kräks ofta och mycket, behöver du söka vård. Detta gäller också om barnet inte vill äta och inte går upp i vikt på rätt sätt.

Om ditt barn sover oroligt, hostar mycket eller är hest, behöver du också söka vård.

I vissa fall behöver du söka hjälp direkt på en akutmottagning. Detta gäller om ditt barn har blod i bajset eller om kräkningarna innehåller blod eller är gulfärgade.

Detsamma gäller om ditt barn är väldigt trött och inte är intresserat av omgivningen på samma sätt som vanligt.

Behandling

En läkare kan oftast fastställa orsaken till ditt barns besvär utifrån de symptom som barnet uppvisar. Ibland behövs olika tester, till exempel mätning av pH-värdet i magen.

Om ditt barn har refluxsjukdom, är det vanligt att läkaren ordinerar en komjölksfri diet. Ibland kan även andra födoämnen, som kan utlösa besvären, behöva uteslutas från barnets diet.

I vissa fall kan läkaren skriva ut magsyrehämmande medicin.

I sällsynta fall används kirurgi för att täta magmunnen.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Det är normalt att ett spädbarn kräks en eller flera gånger på en dag. Det finns dock flera saker som du som förälder kan göra för att minska antalet kräkningar – till exempel kan förtjockningsmedel i vällingen bidra till att minska reflexen.

Om barnet är lite äldre, kan en komjölksfri diet hjälpa. Du måste dock rådfråga sjukvården innan ditt barn provar en sådan diet.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt misstänker att ditt barn har gastroesofageal refluxsjukdom, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-01-30