Hem > Hälsa och sjukdomar > Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn

Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn

Refluxsjukom eller gastroesofageal refluxsjukdom innebär att maginnehåll kommer upp i matstrupen. Det är vanligt hos spädbarn därför att funktionen i magmunnen inte är färdigutvecklad. Ofta kan en förändring i ditt barns diet minska besvären. Går inte besvären över är det viktigt att söka vård.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid gastroesofageal refluxsjukdom hos barn

Hos spädbarn är inte magmunnen färdigutvecklad och håller därför inte tätt vilket gör att maginnehåll kan komma upp i matstrupen. Detta händer ofta, är normalt och kallas för reflux.

När barnet får symptom av refluxen, till exempel kräkningar eller ont i bröstet, kallas det för refluxsjukdom. Hela namnet är gastroesofageal refluxsjukdom och förkortas ibland GERD.

Spädbarn med medfödda hjärnskador och utvecklingsstörning utvecklar lättare refluxsjukdom. Dåligt utvecklad motorik kan också bidra.

Vanliga symptom hos en bebis är att den gråter under långa perioder och inte går att trösta. Det kan likna symptomen vid kolik och sjukdomarna kan därför vara svåra att skilja åt. Bebisen kan tappa matlusten och helt matvägra vilket kan leda till att den inte växer som den ska utan i stället tappar i vikt.

I vissa fall kan maginnehållet fortsätta upp i luftvägarna. Det kan då leda till andra besvär som luftrörskatarr och lunginflammation.

Normalt minskar problemen hos barn när det är 1 år eller 2 år eftersom magmunnens funktion då har utvecklats färdigt. Den blir helt enkelt bättre på att hålla tätt och förhindra att tarminnehåll blir kvar i matstrupen.

Hos lite äldre barn i 3-, 4-, 5- eller 6-årsåldern kan vissa födoämnen bidra till sämre magmuskelfunktion, bland annat sur mat. Olika sorters stress som barnet utsätts för kan också bidra till en ökad saltsyraproduktion vilket i sin tur kan skapa uppstötningar.

Komjölk kan leda till allergiska reaktioner hos vissa småbarn. Det kan ge upphov till en inflammation i slemhinnan vilket gör att tarmväggen fungerar sämre och tarminnehållet kommer upp i matstrupen.

Vad kan jag göra själv?

Det är normalt att ett spädbarn kräks en eller flera gånger på en dag. Samtidigt finns det flera saker du som förälder kan göra för att minska antalet kräkningar. Förtjockningsmedel i välling kan bidra till att minska reflexen. Om barnet är lite äldre är ofta komjölksfri diet verkningsfull, men först ska sjukvården konsulteras.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn kräks ofta och mycket behöver du söka vård. Det gäller också om barnet inte vill äta och inte går upp i vikt på rätt sätt.

När barnet sover oroligt, hostar mycket eller är hest behöver du också söka vård.

I vissa fall behöver du söka hjälp direkt på en akutmottagning. Det gäller om barnet har blod i bajset, om kräkningarna innehåller blod eller är gulfärgade.

Det samma gäller om ditt barn är väldigt trött och inte är intresserad av omgivningen på samma sätt som normalt.

Behandling

Ofta kan en läkare bestämma vad orsaken är bara på de symptom som barnet visar. Ibland görs olika tester på barnet, bland annat kan mätning av pH-värdet i magen göras.

En initial behandling efter att refluxsjukdom har konstaterats är att ordinera komjölksfri diet. Ibland kan även andra födoämnen som kan utlösa besvären uteslutas.

I vissa fall kan en läkare skriva ut magsyrehämmande medicin.

I sällsynta fall används kirurgi för att täta magmunnen.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt misstänker att ditt barn har gastroesofageal refluxsjukdom är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård