Hem > Hälsa och sjukdomar > Rotavirus hos barn

Rotavirus hos barn

Rotavirus är ett virus som orsakar maginfluensa och är vanligt hos barn mellan 1–6 år. Vanliga symptom är diarré, kräkningar och feber. Ibland kan barnet även få ont i magen. Rotavirus kan leda till uttorkning, och om ditt barn har drabbats av en sjukdom orsakad av rotavirus är det viktigt att se till att hen får i sig tillräckligt med vätska.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid rotvirus hos barn

​ ​Rotavirus är ett mag- och tarmvirus som orsakar maginfluensa, och är vanligt hos barn mellan 1–6 år. Vanliga symptom är diarré, kräkningar och ibland även feber och magont. Symptomen visar sig oftast väldigt snabbt, till exempel genom att barnet plötsligt blir väldigt löst i magen eller att hen kräks. I mer sällsynta fall kan rotavirus ge upphov till andra symptom, så som krampanfall.

Rotaviruset kan smitta mycket lätt bland småbarn och spädbarn, och sprids genom att man får i sig partiklar av viruset som finns i en sjuk persons avföring eller kräkningar. Detta kan ske till exempel genom att barn leker nära varandra eller använder samma leksaker.

Inkubationstiden, det vill säga den tiden det tar från det att barnet smittas till dess att hen uppvisar symptom, brukar vara mellan 1 och 3 dagar.

Maginfluensa som orsakas av rotavirus kan leda till allvarlig uttorkning, då sjukdomen ofta ger upphov till frekventa diarréer och kräkningar som gör att barnet förlorar mycket vätska. Uttorkning till följd av en sjukdom orsakad av rotavirus kan vara särskilt allvarligt hos barn mellan 0 och 2 år. Även barn i 3-, 4-, 5-, 6-årsåldern och äldre kan drabbas av komplikationer i samband med uttorkning.

Vad kan jag göra själv?

​ Om ditt barn eller din bebis drabbas av magsjuka är det viktigt att du ser till att hen får i sig tillräckligt med vätska, då det annars finns risk för att hen drabbas av vätskebrist. Ge gärna vätska i små portioner och ofta.

Det är även viktigt att du ser till att ditt barn håller god handhygien och inte kommer i kontakt med en sjuk person, i syfte att undvika att hen smittas.

Barn och spädbarn kan från 6 veckors ålder få vaccin mot rotavirus. Vaccinet brukar ges i tre omgångar. Det måste gå minst fyra veckor mellan tillfällena för varje dos. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis har fått magsjuka till följd av rotavirus och samtidigt upplever kraftigt försämrat allmäntillstånd, om hen har drabbats av vätskebrist eller om hen upplever symptom så som krampanfall ska du söka vård. ​

Behandling

​ Det finns ingen särskild medicin för att bota eller lindra magsjuka som orsakas av rotavirus. Besvären brukar gå över av sig självt. Det viktigaste är att du ser till att ditt barn får i sig tillräckligt med vätska.

I mer sällsynta fall kan barn som upplever komplikationer av en sjukdom orsakad av rotavirus behöva behandling på sjukhus. Det kan till exempel handla om att barnet behöver särskild behandling för att återställa vätskebalansen i kroppen. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för en rotavirussjukdom är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610