Hem > Hälsa och sjukdomar > Mag- och tarmbesvär > Rotavirus hos barn

Rotavirus hos barn

Rotavirus är ett virus som orsakar maginfluensa. Viruset är vanligt hos barn mellan 1 och 6 år. Vanliga symptom är diarré, kräkningar och feber. Ibland kan barnet också få ont i magen. Rotavirus kan leda till uttorkning. Om ditt barn har drabbats av en sjukdom orsakad av rotavirus, är det därför viktigt att se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska.

Sök vård för rotavirusÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid rotvirus hos barn

​​Rotavirus är ett mag- och tarmvirus som orsakar maginfluensa. Viruset är vanligt hos barn mellan 1 och 6 år. Vanliga symptom är diarré, kräkningar och ibland även feber och magont. Symptomen visar sig oftast väldigt snabbt, till exempel genom att barnet plötsligt blir väldigt löst i magen eller kräks. I mer sällsynta fall kan rotavirus ge upphov till andra symptom, såsom krampanfall.

Rotaviruset sprids genom att man får i sig partiklar av viruset, vilka finns i en smittad persons avföring och kräkningar. Viruset smittar mycket lätt bland småbarn och spädbarn, till exempel när de leker nära varandra eller använder samma leksaker.

Inkubationstiden, det vill säga tiden det tar från det att barnet smittas tills dess att barnet uppvisar symptom, brukar vara 1 till 3 dagar.

Maginfluensa som orsakas av rotavirus kan leda till allvarlig uttorkning, eftersom sjukdomen ofta ger upphov till frekventa diarréer och kräkningar, som gör att barnet förlorar mycket vätska. Uttorkning till följd av en sjukdom orsakad av rotavirus kan vara särskilt allvarlig för barn mellan 0 och 2 år. Även barn som är 3 till 6 år eller äldre kan drabbas av komplikationer i samband med uttorkning.

När ska jag söka vård?

​Om ditt barn eller din bebis har fått magsjuka till följd av rotavirus och samtidigt upplever kraftigt försämrat allmäntillstånd, om barnet har drabbats av vätskebrist eller om barnet upplever symptom såsom krampanfall, ska du söka vård.

Behandling

​Det finns ingen särskild medicin för att bota eller lindra magsjuka som orsakas av rotavirus. Besvären brukar gå över av sig själva. Det viktigaste är att du ser till att ditt barn får i sig tillräckligt med vätska.

I mer sällsynta fall kan ett barn som upplever komplikationer på grund av en sjukdom orsakad av rotavirus behöva behandling på sjukhus. Det kan till exempel handla om att barnet behöver särskild behandling för att återställa vätskebalansen i kroppen.

Sök vård för rotavirus

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för rotavirus

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn eller din bebis drabbas av magsjuka, är det viktigt att du ser till att barnet får i sig tillräckligt med vätska, eftersom det annars finns risk för att barnet drabbas av vätskebrist. Ge gärna vätska i små portioner och ofta.

Det är också viktigt att du ser till att ditt barn håller god handhygien och inte kommer i kontakt med smittade personer, så att sjukdom kan undvikas.

Barn och spädbarn kan få vaccin mot rotavirus från 6 veckors ålder. Vaccinet brukar ges i tre omgångar. Det måste gå minst 4 veckor mellan varje omgång.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom på en rotavirussjukdom, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor