Hem > Hälsa och sjukdomar > Mag- och tarmbesvär > Barn som bajsar på sig

Barn som bajsar på sig

Att barn bajsar på sig är vanligt förekommande i åldrarna 1 till 6 år och kan bero på flera olika saker. Det kan bero på förstoppning, att barnet upplever stress och oro över något eller att en sjukdom gör att tarmarna inte fungerar som de ska. Problemen kan behandlas med vissa typer av medicin, en viss diet eller med hjälp av en psykolog.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

​Orsak och symptom vid barn som bajsar på sig

​Att barn bajsar på sig är helt normalt och vanligt förekommande i åldrarna 1 till 6 år. Det är också vanligt förekommande att äldre barn någon gång bajsar på sig. Om det däremot sker regelbundet, kan det vara aktuellt att undersöka vad som kan ligga bakom.

Att barn regelbundet bajsar på sig kan ha flera orsaker och kan ske på dagen eller på natten. Oftast beror det på att barnet har förstoppning. Detta är särskilt vanligt hos barn i förskoleåldern. Förstoppning innebär att barnet av olika anledningar inte får ut tillräckligt med avföring vid toalettbesök och att den då samlas i tarmarna. Detta kan leda till att barnet plötsligt bajsar på sig. Orsaken kan vara att en viss typ av mat gör det svårt för barnet att bajsa eller att barnet upplever svårigheter och smärta i samband med toalettbesök och därför inte lyckas bajsa färdigt.

I mer sällsynta fall kan ett barn regelbundet bajsa på sig på grund av en nervskada i tarmväggen, som gör att tarmfunktionen inte fungerar som den ska.

Ibland kan även stress och obekväma situationer leda till att barnet har svårt att hålla sig och då bajsar på sig. Det kan röra sig om oro för något som har skett inom familjen, i förskola eller skola.

Om ett barn är äldre än 4 år och regelbundet bajsar på sig, brukar det kallas för enkopres, något som drabbar ett fåtal procent av barn i skolåldern. Enkopres orsakas av psykologiska besvär, såsom stress, oro eller att barnet upplever jobbiga situationer i vardagen. ​

När ska jag söka vård?

​Om ditt barn regelbundet bajsar på sig och du är orolig över orsaken, om barnet är äldre än 4 år och ofta bajsar på sig eller om behandling mot förstoppning inte fungerar, ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare. ​

Behandling

​Behandling av problemen beror på vad som kan ligga bakom. Om orsaken till att ditt barn bajsar på sig är stress, oro eller liknande, kan det vara aktuellt att hen får prata med en barnpsykolog eller får annan medicinsk hjälp för att underlätta besvären.

Om ditt barn eller din bebis har återkommande problem med förstoppning, kan det vara aktuellt att barnet får hjälp av en dietist för att säkerställa att hen får i sig rätt kost och på så sätt förebygger risken för förstoppning.

I mer sällsynta fall kan det behövas vissa typer av medicin för att behandla orsaken till problemen. Prata med en läkare, om du har frågor om vilken typ av medicin ditt barn kan få. ​

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

​Du bör se till att ditt barn får in bra rutiner för toalettbesök och att hen får god tid att i lugn och ro gå på toaletten.

Det är viktigt att se till att barnet äter rätt mat, dricker ordentligt med vatten och motionerar för att undvika förstoppning.

Det är också viktigt att visa lyhördhet för ditt barns situation och undersöka om det är någon jobbig eller stressig situation som kan vara anledningen till att hen bajsar på sig. Det är också viktigt att barnet inte skambeläggs för eventuella svårigheter att hålla sig.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn regelbundet bajsar på sig eller har problem med förstoppning, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning.​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-09

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor