Hem > Hälsa och sjukdomar > Förkylning > Tredagarsfeber

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en vanlig infektionssjukdom hos små barn. Som namnet antyder får barnet feber som pågår i 3 dagar eller något längre. Febern brukar följas av hudutslag. Många barn med tredagarsfeber är förvånansvärt pigga under hela sjukdomsförloppet.

Sök vård för tredagarsfeberÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är tredagarsfeber?

Tredagarsfeber är en vanlig barnsjukdom. Den orsakas av ett virus som heter humant herpesvirus typ 6 (HHV-6) och mer sällan av ett som heter HHV-7. De flesta barn brukar smittas när de är mellan 6 månader och 3 år, men det är inte alla barn som får symptom på sjukdom.

Symptomen vid tredagarsfeber är feber och utslag. Febern går vanligtvis ner efter 3 till 5 dagar. När febern sjunker får många barn rodnade utslag på kroppen, och dessa försvinner inom någon dag. Symptomen brukar vara helt borta inom 1 vecka.

Andra namn på tredagarsfeber är exanthema subitum (som betyder "plötsligt eksem") och rosaela infantum ("rodnad hos spädbarn").

Hur smittar tredagarsfeber?

I likhet med andra herpesvirus finns både HHV-6 och HHV-7 kvar vilande i kroppen efter att du en gång har blivit infekterad. Eftersom viruset är så utbrett blir majoriteten av oss smittade i tidig ålder, och vi fungerar sedan som symptomfria smittbärare. Virus finns i saliv, hud och luftvägar och sprids via exempelvis nysningar (droppsmitta) eller genom direktkontakt.

De flesta barn blir troligen smittade av symptomfria äldre syskon, föräldrar eller andra vuxna. I de flesta fall går det inte att fastslå var och hur de blivit smittade. Barn under 6 månader är skyddade av så kallade maternella antikroppar, som de får i fosterlivet. Antikroppsnivåerna sjunker gradvis under de första levnadsmånaderna och därefter kan barnet bli smittat.

Är tredagarsfeber farligt?

Sjukdomen är som regel ofarlig, även om febern kan bli hög. Den går över utan behandling, men det är viktigt att se till att barnet får i sig tillräckligt med vätska och näring. I sällsynta fall kan barn med tredagarsfeber få feberkramp. I så fall ska vården kontaktas.

Vad är symptomen vid tredagarsfeber?

Inkubationstiden - tiden mellan smittotillfälle och symptom - är mellan 5 och 15 dagar. Det är inte alla barn som får sjukdomssymptom. Det händer dessutom att barn med tredagarsfeber är tämligen opåverkade, och att febern upptäcks i förbigående. En del barn kan dock bli irriterade och få lättare besvär från luftvägar eller mage.

Det här är de symptom som kan förekomma vid tredagarsfeber:

 • Hög feber som kommer plötsligt. Febern kan bli över 39,5 till 40 grader och den brukar hålla i sig mellan 3 och 5 dygn.

 • Ljusröda utslag på kroppen (främst bröst och rygg), som kommer i samband med att febern går ner. Utslagen kliar eller svider inte, och de brukar försvinna inom någon dag.

 • Lätta luftvägsbesvär, som snuva, hosta och rodnat svalg.

 • Diarré.

 • Röda ögon och svullna ögonlock.

 • Svullna lymfkörtlar på halsen.

Undersökning och behandling

De flesta barn med tredagarsfeber blir bra utan behandling och behöver inte söka läkarvård. Diagnosen tredagarsfeber ställs utifrån symptombilden. Det går att ta blodprov för analys av antikroppar mot HHV-6, men det är sällan det behövs.

Barn som är pigga, äter och dricker behöver inte någon särskild behandling. Febern är en del av kroppens försvar mot viruset och måste inte behandlas om inte barnet mår dåligt. Annars kan febernedsättande läkemedel ges vid behov.

Sök vård för tredagarsfeber

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för tredagarsfeber

Vad kan jag göra själv?

Om ditt barn har tecken på tredagarsfeber kan du tänka på följande:

 • Låt barnet vila och ta det lugnt. Barn bör stanna hemma från förskolan tills de har varit feberfria i minst ett dygn.

 • Se till att ditt barn får i sig tillräckligt med vätska. Vid feber ökar vätskebehovet. Tecken på uttorkning är till exempel trötthet och minskad urinproduktion.

 • Om aptiten är påverkad kan du bjuda sådant som barnet tycker extra mycket om.

 • Försök hålla en behaglig omgivningstemperatur. När febern stiger är det vanligt att ha frossa och känna sig kall. Då kan det hjälpa att få på sig en extra filt eller klädesplagg. När febern är hög är det tvärtom skönt att ha det lite svalare i rummet.

 • Om ditt barn är irriterat och matt kan du ge febernedsättande medicin. Kontakta vården innan du ger läkemedel till ett barn som är yngre än 6 månader.

När bör jag söka vård?

I de här situationerna bör du kontakta sjukvården:

 • Om febern inte har gått ner efter 4 dygn.

 • Om utslagen inte har försvunnit inom några dagar.

 • Om barnet är under 3 månader och har feber på 38,0 grader eller högre.

 • Om barnet är under 6 månader och har feber på 39,0 grader eller högre.

 • Om barnet är under 2 år och har feber på 39,0 grader eller mer, utan att ha förkylningssymptom.

Sök vård akut om:

 • Barnet får feberkramp för första gången.

 • Barnet har 41 graders feber eller mer. 

 • Barnet har stel nacke.

 • Barnet har feber och verkar ha ont eller verkar väldigt sjukt.

 • Barnet inte vill äta eller dricka.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Välkommen att höra av dig till Min Doktor om ditt barn har tecken på tredagarsfeber. Vi kan hjälpa till med bedömning, diagnos och råd för egenvård, eller hänvisa dig till en fysisk mottagning om det behövs. 

Publicerad:

2023-01-24

Senast uppdaterad:

2023-05-19

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor