Feberkramper hos barn

Träffa läkare online

250:-
Vuxen
0:-
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar
Feberkramper är ett tillstånd som kan drabba barn med hög feber, vilket innebär en kroppstemperatur över 39 grader. Vanliga symptom är stelhet i kroppen, att barnets huvud böjs bakåt och att huden blir blek och ibland även blåaktig. Feberkramper är oftast inte farligt och brukar gå över på ett par minuter. Du ska dock alltid söka vård för ditt barn om hen uppvisar symptom för feberkramper.

Orsak och vanliga symptom

​ Feberkramper inträffar oftast i samband med en förkylning eller en infektion, och kan förekomma hos barn mellan 1–6 år. Vanliga symptom är stelhet i kroppen, att barnets huvud böjs bakåt och att huden blir blek och ibland även blåaktig. Det är även vanligt att barnet blir medvetslöst under kortare stunder i samband med feberkramper. Symptomen kan orsaka mycket oro för föräldrar, men oftast är feberkramper inte farligt. Feberkramperna varar ofta enbart i ett par minuter och går sedan över.

De symptom som förekommer för feberkramper kan likna dem som förekommer vid så kallad feberfrossa. Vid feberkramper kan även andra symptom som orsakas av feber förekomma, så som yrsel. Detta kallas ibland även för feberyra.

Feberkramper är vanligare hos småbarn och spädbarn som är i 1-, 2-, 3-, 4- och 5-årsåldern. Detta kan bland annat bero på att hjärnan inte är tillräckligt utvecklad ännu.

Oftast uppstår feberkramper i samband med att barnet eller bebisen har hög feber, vilket vanligtvis innebär att barnet har en kroppstemperatur mellan 39, 40 och 41 grader.

Det är ovanligt att barn drabbas av återkommande feberkramper. Man brukar säga att ungefär 1 av 20 barn drabbas av återkommande besvär med feberkramper. ​

Vad kan jag göra själv?

​ Om ditt barn eller din bebis har hög feber är det alltid bra att försöka få ner temperaturen genom att exempelvis kyla ner barnet. Däremot finns det inget särskilt som man kan göra för att förhindra att ett barn drabbas av feberkramper. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis uppvisar symptom för feberkramper eller om hen får krampanfall i samband med feber ska du söka vård akut. ​

Behandling

​ Det finns ingen särskild behandling för feberkramper, men ofta går besvären över av sig självt. Behandling med vissa typer av febernedsättande medicin hjälper inte för att förebygga feberkramper, men de kan lindra besvären för ditt barn.

Det allra viktigaste är att du söker akut vård för ditt barn om hen drabbas av feberkramper. Barn eller bebisar som drabbas av feberkramper kan behöva stanna på sjukhuset för observation.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för feberkramper ska du söka akut vård. Har du övriga frågor om feberkramper är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med