Hem > Hälsa och sjukdomar > Öron, näsa och hals > Svullna lymfkörtlar hos barn

Svullna lymfkörtlar hos barn

Ibland märks små knölar i armhålan, på halsen eller bakom öronen på ett litet barn. Orsaken är oftast att lymfkörtlarna har svullnat. Lymfkörtlarna är en del av kroppens immunförsvar. Att de svullnar är ett tecken på att immunförsvaret fungerar. Svullnaden går normalt ned efter några veckor. Ibland är det nödvändigt att söka vård.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid svullna lymfkörtlar hos barn

Ibland uppträder små knölar på halsen på ett spädbarn, en bebis eller ett småbarn. Ofta beror det på att de så kallade lymfkörtlarna har svullnat. Det kan hända även hos vuxna, men det märks mer hos små barn, eftersom lymfkörtlarna är större i förhållande till barnets storlek.

Det finns flera hundra lymfkörtlar runtom i kroppen. De är en viktig del av kroppens immunförsvar och kan beskrivas som ett slags filter eller vakter. De innehåller vita blodkroppar som kallas lymfocyter.

När kroppen utsätts för en infektion delar sig lymfocyterna snabbt och lymfkörtlarna blir större. Det är denna svullnad som kan märkas hos ett litet barn.

Oftast märks lymfkörtlarna i ljumsken, armhålan, på halsen eller bakom öronen. Lymfkörtlarna finns också på många andra ställen där de inte märks. I de allra flesta fall är förstorade lymfkörtlar ett tecken på ett godartat tillstånd. I sällsynta fall kan det vara tecken på en allvarlig sjukdom.

I vanliga fall är lymfkörtlarna ärtstora och märks inte. När de svullnar kan de bli omkring 2 till 3 centimeter stora. Efter en infektion krymper de ihop igen. Detta kan ta upp till en månad. Ibland kan de bli ömma och göra ont.

Om lymfkörtlarna svullnar lokalt, kan orsaken vara till exempel ett sår. Om de svullnar på flera ställen, är det oftast symptom på ett virus, men kan också vara en sjukdom som öroninflammation, halsfluss eller hudinfektioner.

När ska jag söka vård?

Om barnet har en eller flera svullna lymfkörtlar som växer och som inte har gått ned efter 4 veckor, behöver du söka vård.

Detsamma gäller om du upptäcker en svullnad som kommer utan orsak. Det innebär att det inte finns någon bakomliggande orsak, såsom till exempel en förkylning. Du ska också söka vård om svullnaderna är röda och ömma och fortsätter att växa.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare.

Behandling

En läkare ställer först ett antal frågor för att förstå mer om situationen. Vanliga frågor är var svullnaderna finns, hur länge de har funnits, hur de har utvecklats och om det gör ont när man trycker på dem. Andra frågor kan handla om barnet nyligen har vaccinerats eller äter någon medicin.

Därefter tas blodprov. Ibland tas även andra prover.

Om diagnosen visar på sjukdom, kan den ofta behandlas med medicin. Ibland är det också nödvändigt med en uppföljning längre fram i tiden. Det bestäms i samråd med läkaren.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Om du upptäcker svullna lymfkörtlar hos ditt barn, är det naturligt att det skapar oro. Att de svullnar är ett tecken på att immunförsvaret jobbar och svullnaden går normalt ned av sig själv efter några veckor.

Det är samtidigt naturligt att vilja känna på körtlarna hos barnet för att se om svullnaden har gått ned. Detta kan reta körtlarna, vilket gör att det tar längre tid för svullnaden att lägga sig.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har en eller flera svullna lymfkörtlar som växer och som inte har gått ned efter 4 veckor, behöver du söka vård. Detsamma gäller om du upptäcker en svullnad som kommer utan orsak eller om svullnaderna är röda och ömma och fortsätter att växa. Du är välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-09

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor