Hem > Hälsa och sjukdomar > Öron-, näsa- och halsbesvär hos barn

Öron-, näsa- och halsbesvär hos barn

Vad är orsaken till att min bebis har rosslig andning? Kan öroninflammation smitta? Varför får mitt barn ofta näsblod? Vad är hörselgångseksem, och hur länge varar besvären?

Som förälder uppstår många frågor rörande barns hälsa. Vi på Min Doktor har samlat det du behöver veta om vanliga symptom, behandling, utredning, test och hur du kan hjälpa ditt barn vid olika typer av öron-, näsa- och halsbesvär. Dessa sidor riktar sig till barn i åldrarna 1 till 6 år. Allt för att du ska känna dig trygg.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Generellt om öron-, näsa- och halsbesvär, vanliga symptom och behandling

Öron-, näsa- och halsbesvär i olika former är vanligt förekommande hos barn mellan 1–6 år gamla. Öron-, näsa- och halsbesvär inbegriper besvär och sjukdomar som kan uppstå i exempelvis öron, näsa, bihålor, munhåla, svalg, luftvägar och matstrupen. Alla barn i åldrarna 1–6 år upplever någon gång halsont, nästäppa, snuva, ont i munnen, ont i örat eller rosslig andning. På denna sida beskriver vi några av de vanligaste orsakerna till besvär i öron, näsa och hals.

Vanliga besvär i halsen hos barn kan vara förstorade halsmandlar, svullna lymfkörtlar eller en infektion orsakad av virus eller bakterier – exempelvis av en typ av bakterie som kallas streptokocker. Vanliga symptom av halsbesvär brukar variera, men ofta får barnet ont i halsen, har svårt att svälja mat eller dryck, blir snorigt och får ibland även svårt att andas. Vid infektioner brukar barnet även uppleva andra besvär, så som feber och hosta.

Besvär i näsan och luftvägarna är också vanliga hos barn. Att barn får snor och blir täppt i näsan, får ont i bihålorna och har besvär med att andas genom näsborrarna är vanligt och drabbar de flesta någon gång. Oftast orsakas besvären av en infektion, som vanligtvis går över av sig självt.

Barn får ofta olika besvär i och runt munnen i form av blåsor, utslag, prickar och eksem. Dessa kan variera i form och utseende, från att vara vita och uppstickande knottror till att vara röda och platta. Till exempel är höstblåsor en vanlig sjukdom hos barn som ger utslag i form av blåsor i och runt munnen. Höstblåsor är särskild vanligt hos barn i den så kallade förskoleåldern.

Vanligtvis kan olika infektioner som ger symptom på munnen kännas igen av att de även ger upphov till andra symptom, så som feber. Om inga andra symptom förekommer i samband med besvären i munnen kan det röra sig om att ditt barn har fått ett munsår eller ett herpesutslag.

Olika former av öronbesvär är även mycket vanliga hos småbarn och spädbarn. De flesta barn drabbas någon gång av öroninflammation, även kallat otit, vilket ofta leder till besvärlig smärta. Öronont kan vara mycket jobbigt för små barn och ofta kan det vara svårt för dem att uttrycka vad smärtan beror på. Vissa barn är mer benägna av att drabbas av återkommande öroninflammationer. De brukar ibland kallas för öronbarn, och kan ibland behöva en särskild typ av behandling för att lindra besvären. Även hörselgångseksem är ett tillstånd som är mycket vanligt hos barn och kan leda till att eksem och utslag bildas i yttre hörselgången.

Vilken behandling ditt barn eller din bebis kan få beror helt på vilken form av besvär hen upplever. I de flesta fall brukar öron-, näsa- och halsbesvär gå över av sig självt och det behövs då ingen särskild behandling. Vissa sjukdomar och besvär kräver behandling i form av smärtstillande, antiinflammatorisk och slemlösande medicin. Dessa mediciner kan vara i fast eller flytande form, alternativt i form av nässpray.

Tänk på att barn under 2 år bör inte ges vissa typer av medicin utan att en läkare har gjort en bedömning. Prata med en läkare om du har frågor om vilken behandling ditt barn kan få.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för någon form av öron-, näsa- eller halsbesvär är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 170610