Heshet hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Heshet är vanligt hos barn och kan bero på flera olika saker. En vanlig orsak är att stämbanden i halsen blir inflammerade, exempelvis till följd av en förkylning eller annan infektion. Heshet kan behandlas genom att låta barnet vila, eller med hjälp av olika typer av medicin.Orsak och vanliga symptom

​ Heshet är vanligt hos barn i 1–6-årsåldern och kan bero på flera olika saker. Den vanligaste orsaken till heshet är att stämbanden är inflammerade. Detta kan i sin tur bero på olika saker, till exempel en förkylning.

Heshet hos små barn kan bero på att slemhinnorna på stämbanden i halsen inte är färdigutvecklade. Ibland uppstår då en svullnad, som gör att barnets röst påverkas och blir hes.

Heshet kan också bero på en infektion orsakad av virus eller bakterier. Om en infektion är orsaken till hesheten förekommer den ofta i samband med andra symptom, så som halsont, feber, hosta och andningssvårigheter. ​

Vad kan jag göra själv?

​ Om ditt barn besväras av heshet bör du i första hand se till att hen vilar rösten. Ibland kan det hjälpa att dricka en varm dryck, särskilt om ditt barn har ont i halsen i samband med hesheten. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis uppvisar heshet under en längre period, och om tillståndet inte förbättras, ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Har ditt barn mycket svårt att andas eller har kraftigt försämrat allmäntillstånd i samband med hesheten ska du söka akut vård. ​

Behandling

​ Behandling av heshet beror helt på vad som orsakar besvären. Ibland kan det räcka med att låta barnet vila rösten.

I vissa fall kan det behövas behandling med en viss typ av medicin för att lindra besvären med heshet. Tänk på att barn under 2 år inte bör ges vissa typer av medicin utan att en läkare har gjort en bedömning. Barn i 3-, 4-, 5- och 6-årsåldern och över brukar kunna ges fler typer av mediciner. Prata med en läkare om du har frågor om vilken behandling ditt barn kan få. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har återkommande besvär med heshet är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det