Rosslig i halsen hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Rosslig andning innebär att slem hindrar luftvägarna och att det då kan uppstå ett rosslande ljud när barnet andas.Orsak och vanliga symptom

Rosslig andning, eller att vara rosslig i halsen, innebär att slem hindrar luftvägarna och att det då uppstår ett rosslande ljud när barnet andas. Detta kan bero på flera olika saker och ofta förekommer rosslig andning i samband med andra symptom, såsom halsont.

Den vanligaste orsaken till rosslig andning är att barnet har drabbats av en infektion, till exempel en förkylning. Utöver att vara rosslig i halsen kan barnet även få ont i halsen, feber och hosta.

I vissa fall kan rosslig andning bero på att det bildas mer slem än vanligt på grund av olika saker, till exempel ansträngning eller irriterade slemhinnor.

Det kan vara oroande för många föräldrar att ens barn får svårt att andas, särskilt när det gäller småbarn och spädbarn, men oftast utgör besvären ingen fara.

Vad kan jag göra själv?

​ Om ditt barn eller din bebis besväras av rosslig andning är det bra att se till att hen dricker mycket vätska. Det brukar hjälpa till med att lösa slemmet och frigöra luftvägarna. Det kan även vara bra att ge hen något varmt att dricka.

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn har mycket svårt att andas eller om hen har rosslig andning i samband med kraftigt försämrat allmäntillstånd ska du söka akut vård. ​

Behandling

Valet av behandling beror på vad som orsakar besvären med rosslig andning. Om ditt barn besväras av rosslig andning som orsakas av en infektion finns det flera olika typer av mediciner som kan lindra besvären. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn är rosslig i halsen och du undrar vad det kan bero på är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190623

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det