Ont i munnen hos barn

Träffa läkare online

250:-
Vuxen
0:-
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar
Det är mycket vanligt att barn får ont i munnen. Smärtan kan ha flera olika orsaker, så som en infektion eller munsår. Att ha ont i munnen kan vara besvärligt och orsaka svårigheter att äta, särskilt för små barn. Ofta finns det effektiv behandling mot smärta i munnen.

Orsak och vanliga symptom

​ Det är mycket vanligt att barn får ont i munnen, och smärtan kan bero på flera olika saker. En vanlig orsak är att det uppstått prickar, utslag, sår, blåsor eller eksem i och runt munnen. Detta kan i sin tur ha olika anledningar. Till exempel kan olika smärtande blåsor och sår bildas om barnet har ätit eller druckit något som irriterar slemhinnorna i munnen.

Smärta i munnen kan bero på att barnet har fått en infektion i munnen, som kan ha orsakats av ett virus eller en bakterie. Höstblåsor är en av de vanligaste virussjukdomarna hos småbarn, och kan ge upphov till blåsor i och runt munnen. Dessa blåsor gör att slemhinnorna i munnen svullnar och blir röda, något som ofta gör ont. Vid infektioner som orsakar smärta i munnen förekommer ofta andra symptom, så som feber.

Infektioner orsakade av svamp kan även ge symptom i form av smärta i munnen. Till exempel är en infektion som kallas torsk vanlig hos barn och spädbarn. Vanliga symptom av torsk är vita beläggningar i munnen, som ibland kan kännas obehagliga och göra ont.

Även munsår i olika former, till exempel herpes, förekommer ganska ofta hos barn och kan göra ont. ​

Vad kan jag göra själv?

​ Om ditt barn eller din bebis besväras av att det gör ont eller svider i munnen när hen äter, på grund av en infektion eller av annan anledning, kan det vara bra att ge barnet något kallt att dricka för att lindra smärtan. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis besväras av smärta i munnen som inte går över, om hen har svårt att äta eller om hen har smärta i munnen och samtidigt har försämrat allmäntillstånd ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker. ​

Behandling

​ Behandling av olika besvär som ger upphov till smärta i munnen kan se lite olika ut, beroende på vad som är orsaken. Oftast går besvären över av sig själv. Ibland kan det vara bra att ge ditt barn smärtstillande medicin för att lindra smärtan eller göra det enklare att äta. Prata med en läkare om vilken behandling ditt barn kan gå. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har ont i munnen är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med