Höstblåsor hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Höstblåsor är en smittsam sjukdom som orsakas av ett virus, och är särskilt vanligt hos barn i förskoleåldern. Vanliga symptom är blåsor i munnen, på läpparna, på tungan och ibland även på händer och fötter. Det är även vanligt att få feber i samband med höstblåsor. Sjukdomen går oftast över av sig själv.Orsak och vanliga symptom

Höstblåsor är en infektion som orsakas av ett smittsamt virus och som ofta brukar spridas under hösten. Vanliga symptom är blåsor i munnen, på läppar, på tunga och ibland även på händer och fötter. Infektionen brukar därför ibland kallas för hand-fot- och munsjuka. Blåsorna kan klia och göra ont och ofta bildas sår när blåsorna spricker. Det är även vanligt att barnet får feber i samband med sjukdomen.

Höstblåsor drabbar ofta barn mellan 1 och 10 år och är särskilt vanligt hos barn i 3-, 4-, 5- och 6-årsåldern – den så kallade förskoleåldern. Detta eftersom att sjukdomen lätt kan smitta genom nära kontakt och att barn i förskolan ofta leker nära varandra eller med samma leksaker.

Höstblåsor är som mest smittsamt dagarna innan sjukdomen bryter ut och det brukar ta 3 till 5 dagar från smittotillfället till dess att symptomen visar sig. Det är därför svårt att begränsa smittorisken. Oftast blir man immun mot viruset efter att ha varit sjuk och därför får barn mycket sällan höstblåsor mer än en gång.

Vad kan jag göra själv?

Eftersom sjukdomen ofta smittar innan symptomen visar sig är det generellt sett inte nödvändigt att vidta åtgärder för att begränsa smittan. Du ska låta ditt barn vara hemma till dess att hen känner sig frisk och pigg nog att gå tillbaka till förskola eller skola.

Blåsorna som uppstår i samband med infektionen kan vara besvärliga och göra ont, särskilt om det är spädbarn som drabbats. Du kan ge ditt barn kall mat och dryck för att lindra en del av smärtan och samtidigt göra det enklare att få i sig näring.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn eller din bebis får utslag i form av blåsor i samband med hög feber, om barnet har svårt att andas eller om hen får ont i magen under sjukdomsförloppet ska du söka vård. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Symptomen av höstblåsor brukar läka av sig själva och det behövs oftast ingen behandling. Däremot kan det krävas vissa typer av medicin för att lindra smärtan från blåsorna eller för att minska hög feber. Smärtorna brukar uppstå vid blåsorna i munnen och kan vara mycket besvärliga för småbarn och bebisar, och det kan då vara aktuellt att ge ditt barn smärtstillande medicin. Om ditt barn har hög feber ska du i första hand söka vård, men du kan ibland även ge ditt barn febernedsättande medicin som du kan köpa själv på apoteket. Prata med en läkare om ditt barn eller din bebis är under 2 år och du undrar vilken typ av medicin hen kan få.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för höstblåsor är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190411

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det