Torsk hos barn

Träffa läkare online

250:-
Vuxen
0:-
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar
Torsk är en svampinfektion som är vanlig hos spädbarn och småbarn upp till ett års ålder. Det är en ofarlig infektion som normalt går tillbaka efter några veckor. Vanliga symptom är gulvit beläggning på tungan och gulvita prickar. Ibland kan det göra ont och vara svårt för barnet att äta. Då kan det vara nödvändigt att behandla svampinfektionen.

Orsak och vanliga symptom

Torsk är en svampinfektion som är vanlig hos spädbarn, bebisar och småbarn upp till 1 års ålder. Hos spädbarn är inte immunförsvaret färdigutvecklat vilket gör att svamp i munnen, som också kallas oral candida, lättare kan utvecklas.

Vanliga symptom av torsk är en gulaktig eller gråvit beläggning på tungan, kinderna eller i gommen. Ibland syns små gulvita prickar som kan börja blöda. Det kan göra ont i munnen på barnet vilket kan göra att det blir jobbigt att äta eller suga.

Det är mindre vanligt med torsk hos barn i 2-, 3-, 4-, 5- eller 6-årsåldern, men det kan förekomma.

Jästsvamp finns naturligt i munnen hos spädbarn. Under vissa omständigheter kan den växa till och på så sätt skapa en svampinfektion. Det kan bland annat bero på att barnet småkräks.

Ibland kan torsk sprida sig till brösten på en ammande mamma. Det kan då göra ont att amma. I sällsynta fall kan svampinfektionen även sprida sig till mjölkgångarna på mamman.

Svampinfektionen kan också sprida sig genom tarmarna till stjärten på barnet. Vanliga symptom är då rödaktiga utslag.

Vad kan jag göra själv?

Det är svårt att helt förebygga torsk eftersom jästsvamp finns naturligt i barnets mun. Det är också en infektion som normalt går över utan behandling efter några veckor. För tidigt födda barn kan i vissa fall behöva förebyggande behandling.

Om du misstänker att ditt barn har torsk kan du skrapa försiktigt på tungan. Om beläggningen försvinner är det sannolikt mjölkrester, och om beläggningen blir kvar är det sannolikt torsk.

Det är viktigt att koka barnets napp och nappflaska för att inte smittan ska spridas vidare. På samma sätt är det viktigt att tvätta bröstvårtorna noga efter amning för att inte smittan ska spridas till brösten.

Det finns en traditionell behandling mot torsk som innebär att badda de infekterade delarna i munnen med avslaget vichyvatten. Någon medicinsk effekt har inte kunnat påvisas av denna behandling, men det är heller inte farligt.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn eller bebis har drabbats av torsk i munnen och besvären inte försvinner efter några veckor bör du kontakta vården. Det samma gäller om barnet har svårt att äta på grund av sår i munnen eller om smittan spridit sig till stjärten.

Du bör även söka vård om du själv ammar och smittan har spridits till dina bröst.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

I de flesta fall behövs ingen behandling utan svampinfektionen går tillbaka efter några veckor.

I de fall där behandling behövs kan en läkare skriva ut medicin i form av ett svampmedel. Detta penslas i barnets mun och bidrar till att lindra besvären och gör att svampinfektionen går tillbaka.

I sällsynta fall kan systemisk behandling behövas, det innebär en behandling som ger effekt i hela kroppen istället för en lokal behandling.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för torsk är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med