Näsblod hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Näsblod är vanligt hos små barn. Oftast har det helt naturliga orsaker och går över snabbt. För barnet kan det samtidigt vara jobbigt med blodet. Därför är det viktigt att lugna barnet och stoppa blodflödet. Ibland behövs vård. Det gäller till exempel då näsblodet är återkommande eller inte stoppar efter 15–30 minuter.Orsak och vanliga symptom

Småbarn som är 1 år eller 2 år blöder ofta näsblod. Det är även vanligt att ett spädbarn eller en lite äldre bebis gör det. Näsblod är i regel helt ofarligt och går över efter några minuter. För barnet kan det vara jobbigt och barnet kan bli ledset.

Det finns många orsaker till varför ett litet barn börjar blöda näsblod. Ofta beror det på en infektion som gör att slemhinnorna i näsan blir retade och de ytliga blodkärlen brister och barnet börjar blöda näsblod.

I takt med att barnet blir äldre och aktivare i 3,- 4-, 5- eller 6-årsåldern utsätts det för allt fler situationer som gör att näsblod kan uppstå. Ett fall eller slag mot näsan kan ge näsblod. Om barnet ofta petar sig i näsan kan det komma åt ytliga blodkärl i näsan som brister och det börjar blöda. Ett nyfiket barn kan lätt peta upp ett föremål i näsan som gör att det får näsblod.

Om barnet har snuva och är snorigt eller täppt i näsan kan det lätt hända att barnet anstränger sig för hårt när det snyter sig. Då kan det börja blöda från näsan.

På vintern är luften ofta särskilt torr och kall. Det kan också öka risken för näsblod hos ett litet barn.

Andra orsaker till näsblod är allergier eller att barnet börjat med en ny medicin. Det kan göra att blodet inte levrar sig som det ska och innebär en ökad risk för näsblod.

Vad kan jag göra själv?

Näsblod går oftast över av sig självt efter en stund men det är viktigt att lugna och trösta ditt barn eftersom blodet kan vara obehagligt och det är viktigt att lindra oron.

Låt ditt barn sitta i din famn och kläm kring näsans mjuka delar eftersom det ofta är där näsblodet uppstår. Håll i minst fem minuter. Läs gärna en saga eller prata med barnet för att lugna det under tiden.

Hjälp sedan ditt barn att försiktigt snyta sig för att få ut koagulerat blod för att undvika att barnet sväljer det. Att svälja blod kan göra barnet illamående och leda till kräkning. Sätt därefter in en bomullstuss i näsan. Doppa den gärna i lite matolja för att den inte ska fastna i såret.

När blodet torkat och du tagit bort bomullstussen är det viktigt att barnet inte petar i näsan. Såret är färskt och behöver läka. Detta tar normalt minst en vecka. Under denna tid är det bra om barnets naglar är korta för att undvika att det river med vassa naglar.

När ska jag söka vård?

Ibland är det nödvändigt att söka vård. Det gäller till exempel om näsblodet inte går över efter 15 minuter eller om barnet ofta blöder.

Näsblod kan vara symptom på en underliggande sjukdom. Exempel på symptom att vara uppmärksam på är om ditt barn ofta har näsblod eller blåmärken på ovanliga ställen.

Andra tillfällen då det är nödvändigt att söka vård är om barnet har slagit i huvudet, har ett nedsatt allmäntillstånd eller andningssvårigheter. Om barnet samtidigt blöder från till exempel öronen behöver du också söka vård.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Det första som händer är att en läkare undersöker barnet. Hen tittar på var i näsan det blöder, om det är en ytlig blödning eller om den kommer längre in från näsan.

Blödningen kan sedan stoppas med en pinne doppad i silvernitrat som snabbt gör att det slutar blöda. Därefter sätts en bomullstuss in i näsan som får sitta i några timmar.

Om samma blodkärl upprepat börjar blöda kan det brännas fast. Det är ett enkelt ingrepp men kan ändå vara jobbigt för barnet. Resultatet blir i de allra flesta fall bra.

I vissa fall är näsblodet symptom på en annan bakomliggande sjukdom. Då sätts behandling in för detta.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har näsblod som inte går över eller är återkommande är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det