Vaccination mot covid-19

På uppdrag av olika regioner är Min Doktor med och tar ansvar för vaccineringen mot covid-19 i Sverige. På denna sida kommer vi att hålla dig uppdaterad avseende vem som får vaccinera sig, var och när samt ge information om hur vaccinering går till.

Det är kostnadsfritt att vaccinera sig mot covid-19.

Om vaccin mot covid-19

Det finns tre olika vaccin som i nuläget används för att vaccinera mot covid-19 i Sverige, alla tre har god och likvärdig skyddseffekt. Vaccinerna kommer från AstraZeneca, Moderna och Pfizer/BioNTech och du behöver ta två doser med olika intervall beroende på vaccin. Efter sista vaccindosen tar det minst en vecka innan du har ett fullgott skydd.

Begränsad tillgång på olika vacciner gör att varken du eller Min Doktor kan välja vilket vaccin just du får mot covid-19, det avgör den region som du bor i. Du kommer att få samma vaccin vid båda vaccinationstillfällena.

Vanliga biverkningar från vaccin mot covid-19 är lätt rodnad, svullnad, klåda eller att det ömmar i överarmen där du fått sticket. Kortvarig feber, huvudvärk eller en allmän sjukdomskänsla är också en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar.

Efter vaccinering ska du fortsätta att följa de allmänna råden. Det är viktigt att vi alla gör detta tills att smittspridningen minskat betydligt och mer kunskap finns.

Var kan jag vaccinera mig?

Det är Sveriges olika regioner som beslutar hur, var och när personer i de olika faserna ska erbjudas vaccin. Min Doktor kommer att vara med och vaccinera i minst fyra regioner under olika faser.

Vi vaccinerar i följande regioner:

Fas 1:

Fas 2:

Fas 4:

Vem får vaccinera sig?

Vaccin mot covid-19 erbjuds i dagsläget till de som är 18 år och äldre och inte är gravida. Besök din region på 1177.se för att få information om de riktlinjer som finns där du bor.

Om du har frågor angående vaccin mot covid-19 och kriterier är du välkommen att kontakta vår vaccinationsrådgivning online.

När kan jag vaccinera mig?

Alla regioner är igång med vaccinering mot covid-19. När du kommer få möjlighet att vaccinera dig beror på vilken prioriteringsgrupp du tillhör och i vilken region du bor. Du kommer att få mer information från din region när det blir dags för dig, och du kan hitta aktuell tidsplan på 1177.se.

Fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.

 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.

 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Fas 2

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år.

 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det.

 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.

 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Fas 3

 • Du som är 60–64 år.

 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.

 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Fas 4:

 • Övriga vuxna personer mellan 18–59 år.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna hos Folkhälsomyndigheten.

Vanliga frågor

Vad är det för typ av vaccin?

I dagsläget är det tre olika vaccin som används i sverige. Det är ett vaccin från Pfizer/BioNTech (Comirnaty), ett från Moderna och ett från AstraZeneca.

Vad kostar vaccination?

Allmän vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla som vaccinerar sig.

Hur går vaccination till?

Vaccin ges i dagsläget i två doser med visst intervall mellan dostillfällen.

Under respektive region på 1177.se hittar du mer information om aktuell tidplan och hur tidsbokning går till runt om i landet.

Kan jag vaccinera mig om jag har antikroppar?

Ja, rekommendationerna är att alla ska vaccinera sig mot covid-19.

Vem får vaccinera sig?

Alla som fyllt 18 år och inte är gravida erbjuds vaccin mot covid-19. Sjukdom och behandling kan påverka lämplighet av vaccinering, vid frågor kontar du din behandlande läkare. Vaccin ges utifrån prioritetsordning och mer information om aktuell fas hittar du på 1177.se under respektive region.

Får jag vaccinera mig om jag har förkylningssymptom?

Nej. Du måste vara helt symptomfri vid vaccinationstillfället.

Hur säkra är vaccinen?

Skyddseffekt av olika vaccin mot covid-19 kan variera. Läs mer om skyddseffekt och vaccin mot covid-19 hos lakemedelsverket.se.

Kan jag vaccinera mig under pågående infektion av covid-19?

Nej. Du måste vara helt symptomfri vid vaccinationstillfället.

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

 • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

 • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Med reservation för ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt eventuell brist på vaccin.