Covid-19 vaccination

Min Doktor vaccinerar mot covid-19 på uppdrag av flera av Sveriges regioner. På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om vem som får vaccinera sig samt var och när vaccination sker.

Det är frivilligt och kostnadsfritt att vaccinera sig mot covid-19.

Med reservation för ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt eventuell brist på vaccin.

Var kan jag vaccinera mig?

Det är respektive region som beslutar om var, när och hur vaccination ska ske. 

På uppdrag av regionerna erbjuder Min Doktor kostnadsfri vaccination mot covid-19 i:

Se respektive mottagning för öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning.

När kan jag vaccinera mig?

Alla regioner är igång med vaccinationen mot covid-19. Beroende på var du bor kan du antingen boka tid för vaccination, eller besöka en mottagning på drop-in.

Vem kan vaccinera sig?

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig. Du hittar aktuell information om vem som rekommenderas att vaccinera sig hos Folkhälsomyndigheten.

Observera att sjukdom och pågående medicinsk behandling kan påverka din lämplighet för vaccination. Om du har frågor, kontakta din behandlande läkare.

När kan jag få en påfyllnadsdos?

Du hittar aktuell information om påfyllnadsdoser samt tidsplanen för din region på 1177.

Hur går det till?

Du kan vaccinera dig mot covid-19 hos Min Doktor, om du har fyllt 18 år. Se din närmaste vaccinationsmottagning för information om öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning.

Vid besöket får du uppvisa legitimation. Klä dig gärna så att det är lätt att komma åt övre delen av överarmen, eftersom det är där sprutan ges.

Vanliga frågor

Vilka vacciner mot covid-19 används i Sverige?

I dagsläget används följande vacciner mot covid-19 i Sverige:

  • ”Comirnaty” från Pfizer-BioNTech

  • ”Nuvaxovid” från Novavax

Du kan läsa mer om vaccinerna hos Folkhälsomyndigheten.


Vad kostar vaccinationen?

Den allmänna vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri.


Kan jag vaccinera mig om jag har antikroppar eller nyligen har varit sjuk i covid-19?

Ja, det kan du. Skyddet efter en genomgången infektion varierar från person till person, medan skyddet efter vaccination är stabilt och pålitligt. Du hittar aktuell information om vem som rekommenderas att vaccinera sig hos Folkhälsomyndigheten.


Får jag vaccinera mig om jag har förkylningssymptom?

Ja, du kan vaccinera dig när du har förkylningssymptom. Om du har feber och nedsatt allmäntillstånd, bör du dock vänta tills du mår bättre.


Kan jag vaccinera mig under pågående infektion med covid-19?

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning, om du misstänker att du kan vara drabbad av covid-19. Besök inte vaccinationsmottagningar eller andra allmänna platser så länge du är sjuk.


Hur säkra är vaccinerna?

Vaccinerna mot covid-19 är mycket säkra, men precis som vid alla läkemedelsbehandlingar finns det risk för biverkningar efter en vaccination. De är som regel milda, i form av ömhet, svullnad och rodnad runt stickstället, och ibland muskelvärk, huvudvärk, sjukdomskänsla och feber.

Biverkningarna brukar klinga av inom några timmar upp till något dygn. I förhållande till risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 är risken för allvarliga biverkningar av vaccinet mycket liten.


Hur effektiva är vaccinerna?

Skyddseffekten kan variera mellan olika vacciner mot covid-19. Du kan läsa mer om vaccinernas skyddseffekt hos Läkemedelsverket.

Det skydd som vaccinerna ger beror också på din ålder och om du har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering. Du hittar aktuell information om vem som rekommenderas att vaccinera sig hos Folkhälsomyndigheten.


Kan jag få andra vacciner vid samma tillfälle?

I de flesta fall går det bra att ta flera vacciner vid samma vaccinationstillfälle, som till exempel vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker. Du kan läsa mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.


Vilka vacciner använder Min Doktor?

Vi har tillgång till Pfizer-BioNTechs vaccin på våra mottagningar.

Mottagningen på ICA Maxi Mölndalsvägen i Göteborg erbjuder också vaccinet ”Nuvaxovid” från Novavax på utvalda dagar och tider.


Kan jag ta nästa dos och påfyllnadsdoser av vaccinet hos Min Doktor om jag tagit föregående dos hos en annan vaccinatör?

Ja, det fria vårdvalet innebär att du kan vaccineras var du vill i Sverige.


När kan jag få påfyllnadsdoser av vaccinet?

Du kan få påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 hos ett flertal av Min Doktors mottagningar. Ytterligare information om vad som gäller i din region finns på 1177.


Var registreras det att jag har vaccinerat mig?

Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret. Följande uppgifter rapporteras till registret:

  • Datum för vaccinationen

  • Den vaccinerades person-id

  • Vilket vaccin som använts

  • Satsnummer

  • Vårdgivare som ansvarat för vaccinationen

  • Dosnummer

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Den som har vaccinerat sig har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).


Hur beställer jag ett covidbevis?

E-hälsomyndigheten slutade att utfärda covidbevis den 1 juli 2023. Du kan läsa mer om detta hos E-hälsomyndigheten.

Du kan se alla vaccinationer som du har gjort hos Min Doktor på det kostnadsfria, digitala vaccinationskortet i vår app. Appen påminner dig när det är dags för påfyllnadsdoser. Du kan också lägga till tidigare vaccinationer från andra aktörer, så att allt blir samlat på ett ställe.


Information about COVID-19 in English

The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) provides information about COVID-19 in English.

Innehåll