Covid-19 vaccination

Min Doktor vaccinerar mot covid-19 på uppdrag av flera av Sveriges regioner. På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om vem som får vaccinera sig samt var och när vaccination sker.

Det är kostnadsfritt att vaccinera sig mot covid-19.

Med reservation för ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt eventuell brist på vaccin.

Var kan jag vaccinera mig?

Det är respektive region som beslutar om var, när och hur vaccination ska ske. 

På uppdrag av regionerna erbjuder Min Doktor kostnadsfri vaccination mot covid-19 i:

Se respektive mottagning för öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning.

När kan jag vaccinera mig?

Alla regioner är igång med vaccinationen mot covid-19. Beroende på var du bor kan du antingen boka tid för vaccination, eller få vaccin på en drop in-mottagning.

Vem kan vaccinera sig?

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig och erbjuds till alla som bor i Sverige och som är över 18 år.

Aktuell information om vem som rekommenderas att vaccinera sig finns hos Folkhälsomyndigheten.

Observera att sjukdom och pågående medicinsk behandling kan påverka din lämplighet för vaccination. Om du har frågor, kontakta din behandlande läkare.

Hur går det till?

För att vaccinera dig mot covid-19 hos Min Doktor kan du antingen boka en tid eller komma på drop-in. Närmare information om vad som gäller hittar du hos respektive mottagning

Vid besöket får du uppvisa legitimation. Klä dig gärna så att det är lätt att komma åt ena överarmen, eftersom det är där sprutan ges.

När kan jag få en påfyllnadsdos?

Du hittar aktuell information om påfyllnadsdoser samt tidsplanen för din region på 1177.

Vanliga frågor

Vilka vacciner mot covid-19 används i Sverige?

I dagsläget används nedanstående vacciner mot covid-19 i Sverige. I grundvaccinationen används samma version av vaccinet som tidigare, och för påfyllnadsdoser kan ett anpassat vaccin ges. Det innebär att vaccinet uppdaterats för att ge ökat skydd mot nya varianter av viruset.

  • ”Comirnaty” från Pfizer-BioNTech

  • ”Spikevax” från Moderna

Du kan läsa mer om vaccinerna hos Folkhälsomyndigheten.


Vad kostar vaccinationen?

Den allmänna vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri.


Kan jag vaccinera mig om jag har antikroppar?

Ja, rekommendationen är att alla ska vaccinera sig mot covid-19. Skyddet du får efter vaccination är stabilt och pålitligt, medan skyddet efter en genomgången infektion varierar från person till person.


Får jag vaccinera mig om jag har förkylningssymptom?

Ja, du kan vaccinera dig när du har förkylningssymptom. Om du har feber och nedsatt allmäntillstånd, bör du vänta tills du mår bättre.


Kan jag vaccinera mig under pågående infektion med covid-19?

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning om du misstänker att du kan vara drabbad av covid-19. Besök inte vaccinationsmottagningar eller andra allmänna platser så länge du är sjuk.


Hur säkra är vaccinerna?

Vaccinerna mot covid-19 är mycket säkra, men precis som vid alla läkemedelsbehandlingar finns det risk för biverkningar efter en vaccination. De är som regel milda, i form av ömhet, svullnad och rodnad runt stickstället, och ibland muskelvärk, huvudvärk, sjukdomskänsla och feber.

Biverkningarna brukar klinga av inom några timmar upp till något dygn. I förhållande till risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 är risken för allvarliga biverkningar av vaccinet mycket liten.


Hur effektiva är vaccinerna?

Skyddseffekten kan variera mellan olika vacciner mot covid-19. Du kan läsa mer om vaccinernas skyddseffekt hos Läkemedelsverket.

3 veckor efter den första vaccindosen beräknas du ha ett gott skydd mot sjukdomen även om du räknas som fullvaccinerad först 2 veckor efter din andra dos. Eftersom skyddet avtar efterhand rekommenderas därefter en påfyllnadsdos, som tidigast efter 4 månader.


Kan jag få andra vacciner vid samma tillfälle?

I de flesta fall går det bra att ta flera vacciner vid samma vaccinationstillfälle, som vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker. Du kan läsa mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.


Vilka vacciner använder Min Doktor?

För det mesta har vi tillgång till både Modernas och Pfizer-BioNTechs vacciner.

Faktorer såsom ålder, tillgång och redan öppnade behållare avgör vilket vaccin du får.

Om du tidigare har fått AstraZenecas vaccin, får du fortsättningsvis Modernas eller Pfizer-BioNTechs vacciner.


Vilket vaccin får jag om jag är 30 år eller yngre?

Om du är under 31 år, får du Pfizer-BioNTechs vaccin.


Kan jag ta dos 2 och påfyllnadsdoser av vaccinet hos Min Doktor om jag tagit föregående dos hos en annan vaccinatör?

Ja, det fria vårdvalet innebär att du kan vaccineras var du vill i Sverige.


När kan jag få påfyllnadsdoser av vaccinet?

Du kan få påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 hos ett flertal av Min Doktors mottagningar. Ytterligare information om vad som gäller i din region finns på 1177.


Var registreras det att jag har vaccinerat mig?

Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret. Följande uppgifter rapporteras till registret:

  • Datum för vaccinationen

  • Den vaccinerades person-id

  • Vilket vaccin som använts

  • Satsnummer

  • Vårdgivare som ansvarat för vaccinationen

  • Dosnummer

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Den som har vaccinerat sig har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).


Hur beställer jag ett covidbevis?

E-hälsomyndigheten slutade att utfärda covidbevis den 1 juli 2023. Du kan läsa mer om detta hos E-hälsomyndigheten.


Information på andra språk

Du kan läsa om vaccinationen mot covid-19 på flera olika språk hos Folkhälsomyndigheten.

Innehåll