Vaccination mot covid-19

Min Doktor vaccinerar mot covid-19 på uppdrag av flera av Sveriges regioner. På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om vem som får vaccinera sig samt var och när vaccination sker.

Det är kostnadsfritt att vaccinera sig mot covid-19.

Med reservation för ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt eventuell brist på vaccin.

Var kan jag vaccinera mig?

Det är respektive region som beslutar om var, när och hur vaccination ska ske. 

På uppdrag av regionerna erbjuder Min Doktor kostnadsfri vaccination mot covid-19 i:

Se respektive mottagning för öppettider.

När kan jag vaccinera mig?

Alla regioner är igång med vaccinationen mot covid-19. Beroende på var du bor kan du antingen boka en tid för vaccinering, eller få vaccin på drop in-mottagning.

Vem kan vaccinera sig?

Vaccinationen är frivillig och erbjuds till alla som är boendes i Sverige, och som är över 18 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år eller äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det finns inte längre någon rekommendation om vaccinering av barn och unga under 18. Barn och unga som tillhör riskgrupp kan vaccineras om behandlande läkare bedömer att det är lämpligt. 

Gravida rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 efter graviditetsvecka 12.

Observera att sjukdom och pågående medicinsk behandling kan påverka din lämplighet för vaccination. Om du har frågor, kontakta din behandlande läkare.

När kan jag få en påfyllnadsdos?

Den allmänna rekommendationen är att vuxna som är 18 år eller äldre bör ta minst en påfyllnadsdos. Intervallet mellan dos 2 och dos 3 bör vara minst 4 månader, och detsamma gäller för efterföljande doser. 

Du som är mellan 18 och 64 år och frisk i övrigt uppmanas att ta de två doserna som utgör grundvaccinationen, följt av en påfyllnadsdos (tredje dosen) tidigast 4 månader efter andra dosen. 

Du som är 65 år eller äldre, eller tillhör någon riskgrupp, rekommenderas att därutöver ta ytterligare en eller flera påfyllnadsdoser. 

Är du yngre och frisk i övrigt blir du också erbjuden att ta en fjärde dos. Beroende på var du bor kan du få vänta tills prioriterade grupper har fått sitt vaccin. 

Du hittar aktuell information om påfyllnadsdoser samt tidsplanen för din region på 1177.

Hur går det till?

För att vaccinera dig mot covid-19 hos Min Doktor kan du antingen boka en tid eller komma på drop-in. Närmare information om vad som gäller hittar du hos respektive mottagning

Vid besöket får du uppvisa legitimation, och du får även svara på ett antal frågor i vår kunddator eller i din mobil. Klä dig gärna så att det är lätt att komma åt ena överarmen, eftersom det är där sprutan ges. Efteråt får du vänta kvar i 15 minuter för observation. Det är en säkerhetsåtgärd om du skulle få en allergisk reaktion, vilket är mycket ovanligt.

Vanliga frågor

Vilka vacciner mot covid-19 används i Sverige?

I dagsläget används nedanstående vacciner mot covid-19 i Sverige. I grundvaccineringen används samma version av vaccinet som tidigare, och för påfyllnadsdoser kan ett anpassat vaccin ges. Det innebär att vaccinet uppdaterats för att ge ökat skydd mot nya varianter av viruset.

 • ”Comirnaty” från Pfizer-BioNTech

 • "Nuvaxovid" från Novavax

 • ”Spikevax” från Moderna

Du kan läsa mer om vaccinerna hos Folkhälsomyndigheten.

Vad kostar vaccinationen?

Den allmänna vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri.

Kan jag vaccinera mig om jag har antikroppar?

Ja, rekommendationen är att alla ska vaccinera sig mot covid-19. Skyddet du får efter vaccination är stabilt och pålitligt, medan skyddet efter en genomgången infektion varierar från person till person.

Får jag vaccinera mig om jag har förkylningssymptom?

Ja, du kan vaccinera dig när du har förkylningssymptom. Om du har feber och nedsatt allmäntillstånd bör du vänta tills du mår bättre.

Kan jag vaccinera mig under pågående infektion med covid-19?

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning om du misstänker att du kan vara drabbad av covid-19. Besök inte vaccinationsmottagningar eller andra allmänna platser så länge du är sjuk.

Hur säkra är vaccinerna?

Vaccinerna mot covid-19 är mycket säkra, men precis som vid alla läkemedelsbehandlingar finns det risk för biverkningar efter en vaccination. De är som regel milda, i form av ömhet, svullnad och rodnad runt stickstället, och ibland muskelvärk, huvudvärk, sjukdomskänsla och feber. Biverkningarna brukar klinga av inom några timmar upp till något dygn. I förhållande till risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 är risken för allvarliga biverkningar av vaccinet mycket liten.

Hur effektiva är vaccinerna?

Skyddseffekten kan variera mellan olika vacciner mot covid-19. Du kan läsa mer om vaccinernas skyddseffekt hos Läkemedelsverket.

3 veckor efter den första vaccindosen beräknas du ha ett gott skydd mot sjukdomen även om du räknas som fullvaccinerad först 2 veckor efter din andra dos. Eftersom skyddet avtar efterhand rekommenderas därefter en påfyllnadsdos, som tidigast efter 4 månader.

Kan jag få andra vacciner vid samma tillfälle?

De flesta andra vacciner, inklusive det vanliga influensavaccinet, kan tas samtidigt som vaccin mot covid-19. Det rekommenderas dock att inte ta mer än ett vaccin tillsammans med covid-19-vaccinet. Utöver detta bör du inte ta något annat vaccin veckan före och efter vaccinationen mot covid-19.

Vilka vacciner använder Min Doktor?

För det mesta har vi tillgång till både Modernas och Pfizer-BioNTechs vacciner.

Mottagningarna i Kungälv och på Nordstan köpcentrum erbjuder också det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid på utvalda dagar och tider.

Faktorer såsom ålder, tillgång och redan öppnade behållare avgör vilket vaccin du får.

Vilket vaccin får jag om jag är 65 år eller äldre?

Du som är 65 år eller äldre får något av Modernas, Pfizer/Biontechs eller Novavax vacciner. 

Om du tidigare har fått AstraZenecas vaccin, får du fortsättningsvis Pfizer/Biontechs eller Modernas vacciner.

Vilket vaccin får jag om jag är 30 år eller yngre?

Om du är under 31 år, får du Pfizer/Biontechs vaccin.

Kan jag ta dos 2 och påfyllnadsdoser av vaccinet hos Min Doktor om jag tagit föregående dos hos en annan vaccinatör?

Ja, det fria vårdvalet innebär att du kan vaccineras var du vill i Sverige.

När kan jag få påfyllnadsdoser av vaccinet?

Du kan ta påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 hos ett flertal av Min Doktors mottagningar. Ytterligare information om vad som gäller i din region finns på 1177.

Var registreras det att jag har vaccinerat mig?

Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret. Följande uppgifter rapporteras till registret:

 • Datum för vaccinationen

 • Den vaccinerades person-id

 • Vilket vaccin som använts

 • Satsnummer

 • Vårdgivare som ansvarat för vaccinationen

 • Dosnummer

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Den som har vaccinerat sig har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur beställer jag ett covidbevis?

EU:s covidbevis är till för dig som ska resa. I Sverige utfärdas covidbevis av E-hälsomyndigheten.

Om du är vaccinerad mot covid-19, kan du få den typ av covidbevis som kallas vaccinationsbevis. Det är ett dokument som visar att du har fått vaccin mot covid-19.

Du kan beställa ett digitalt vaccinationsbevis på covidbevis.se, som är en kostnadsfri tjänst från E-hälsomyndigheten.

Information på andra språk

Du kan läsa om vaccinationen mot covid-19 på flera olika språk hos Folkhälsomyndigheten.

Har du fler frågor? Vaccinationsråd online

0 kr

 • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

 • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning