Coronavirus, säsongsinfluensa eller förkylning – hur vet jag vilken sjukdom jag har?

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Samtidigt som coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, spridit sig till ett antal länder – däribland Sverige – förekommer just nu flera andra sjukdomar som ger upphov till liknande symptom. Det är många som undrar hur man kan veta vilken sjukdom man har och vad olika symptom kan innebära.

Hur vet jag vilken sjukdom jag har?

Coronavirus ger upphov till sjukdomen covid-19, som orsakar vanliga symptom såsom feber, hosta, halsont och luftvägsbesvär. Sjukdomen kan även orsaka komplikationer som lunginflammation. I sällsynta fall riskerar covid-19 att leda till livshotande tillstånd. De allra flesta som drabbas av sjukdomen tycks uppleva endast lindriga symptom. Flera av de vanligt förekommande symptomen känns igen från andra sjukdomar. Feber, hosta och luftvägssymptom är alla vanligt förekommande symptom i samband med säsongsinfluensa, lunginflammation och förkylning.

Om du till exempel har pollenallergi och undrar hur du skiljer på de symptomen och coronavirus, så är en enkel regel att du inte får feber av allergi, men kan få det av corona. Du kan få klåda av allergi, men vanligtvis inte av corona. Känner du igen dina symptom, det är den tiden på året och allergimediciner hjälper mot besvären, så är det sannolikt just allergi.

I det fall du upplever symptom som feber, hosta, halsont eller luftvägsbesvär bör du hålla dig hemma och undvika sociala kontakter. Provtagning för coronavirus görs inte om du är lindrigt sjuk. Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du få kontakt med våra sjuksköterskor på mindoktor.se för bedömning och rådgivning. Vid behov så får du vidare kontakt med läkare.

Sök i första hand vård digitalt, och besök inte en vårdmottagning.

Hur bör jag göra om jag inte är säker på vilken sjukdom jag har?

Om du, ditt barn eller en närstående uppvisar symptom som är vanligt förekommande i samband med covid-19, influensa, lunginflammation eller en vanlig förkylning – till exempel feber, hosta, halsont eller luftvägsbesvär ska du stanna hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma två symptomfria dagar.

Oavsett vilken sjukdom som kan vara orsaken bör en person som uppvisar symptom stanna hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter för att undvika att en eventuell sjukdom sprids till andra.

Hur kan jag vara säker på att jag inte har drabbats av coronaviruset?

Det enda sättet att säkerställa huruvida vissa symptom beror på coronaviruset eller inte, är att genomföra ett test, och det sker numera endast i undantagsfall. Om du, ditt barn eller en närstående upplever symptom som är vanligt förekommande i samband med covid-19 ska ni stanna hemma tills ni är helt friska för att undvika smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma två symptomfria dagar.

Om du inte är sjuk men ändå har frågor om coronaviruset så kan du ringa 11313. Numret har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber, eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du få kontakt med våra sjuksköterskor på mindoktor.se för bedömning och rådgivning. Vid behov så får du vidare kontakt med läkare.

Sök i första hand vård digitalt, och besök inte en vårdmottagning.

Trygg vård när du behöver det

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det