Hem > Hälsa och sjukdomar > Coronavirus och covid-19 > Coronavirus, säsongsinfluensa eller förkylning

Coronavirus, säsongsinfluensa eller förkylning

Samtidigt som coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, spridit sig över världen förekommer just nu flera andra sjukdomar som ger upphov till liknande symptom. Det är många som undrar hur man kan veta vilken sjukdom man har och vad olika symptom kan innebära.

Hur vet jag vilken sjukdom jag har?

Coronavirus ger upphov till sjukdomen covid-19, som orsakar vanliga symptom såsom feber, hosta, halsont och luftvägsbesvär. Sjukdomen kan även orsaka komplikationer som lunginflammation. I sällsynta fall riskerar covid-19 att leda till livshotande tillstånd. De allra flesta som drabbas av sjukdomen tycks uppleva endast lindriga symptom. Flera av de vanligt förekommande symptomen känns igen från andra sjukdomar. Feber, hosta och luftvägsbesvär är alla vanligt förekommande symptom i samband med säsongsinfluensa, lunginflammation och förkylning.

Om du till exempel har pollenallergi och undrar hur du skiljer på de symptomen och coronavirus, så är en enkel regel att du inte får feber av allergi, men kan få det av covid-19. Det är viktigt att du stannar hemma även vid milda symptom som tyder på covid-19, men om du medicinerar mot din allergi som vanligt, symptomen inte förvärras och medicineringen hjälper, behöver du inte stanna hemma längre.

Hur bör jag göra om jag inte är säker på vilken sjukdom jag har?

Om du, ditt barn eller en närstående uppvisar symptom som är vanligt förekommande i samband med covid-19, influensa, lunginflammation eller en vanlig förkylning – till exempel feber, hosta, halsont eller luftvägsbesvär – ska du stanna hemma. Hur länge du ska stanna hemma beror bland annat på om du är vaccinerad mot covid-19 eller ej (se aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten).

Om du har frågor

Om du inte är sjuk, men ändå har frågor om coronaviruset, kan du ringa 11313. Numret har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Om du eller ditt barn har symptom såsom hosta, halsont och feber eller andra symptom som påminner om influensa eller förkylning, kan du logga in i vår app eller på mindoktor.se för att komma i kontakt med våra sjuksköterskor och läkare och få hjälp med bedömning och behandling.

Sök i första hand vård digitalt när du är sjuk och besök inte en vårdmottagning.

Sök vård för coronavirus, säsongsinfluensa eller förkylning

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för coronavirus, säsongsinfluensa eller förkylning

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22