Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Sepsis – Blodförgiftning

Sepsis, eller blodförgiftning, är ett allvarligt tillstånd som kan vara livshotande. Det uppstår i samband med en infektion som påverkar hela kroppen och gör att stora organ som lungorna, hjärtat, hjärnan och njurarna slutar fungera som de ska. 

Symptom på sepsis kan bland annat vara feber, andningssvårigheter, hjärtklappning, lågt blodtryck, diarré och kräkningar. Sepsis gör dig akut sjuk och omedelbar behandling är livsavgörande. 

Om du eller någon i din närhet visar symptom på sepsis, ska du söka vård genast – ring 112 och invänta ambulans.

Vad är sepsis?

Att få infektioner är vanligt och i de flesta fall håller de sig till ett specifikt område. Infektioner kan ofta läka av sig själva, och i de fall de inte läker av sig själva kan de nästan alltid behandlas. Ibland övergår en initialt lindrig infektion till sepsis. Förr kallades sepsis för blodförgiftning. Sepsis uppstår vid en bakteriell infektion någonstans i kroppen då bakterier förs med blodet ut i hela kroppen. Det leder till att livsviktiga organ tar skada, vilket gör sepsis till ett livshotande tillstånd. 

Äldre och personer med allvarliga sjukdomar eller nedsatt immunförsvar är i en riskgrupp för att få blodförgiftning. Det är dock ovanligt för barn och friska personer under 50 att drabbas av sepsis. 

Vanliga symptom på sepsis

Symptomen vid sepsis utvecklas ofta mycket plötsligt och den drabbade kan bli allvarligt sjuk på bara några timmar. Kroppens allmäntillstånd förvärras markant och du får svårt att ta hand om dig själv. Det kan bli svårt att andas, du kan få hjärtklappning, värk i hela eller delar av kroppen och medvetandet kan påverkas. 

Vanliga symptom vid sepsis är:

 • Hjärtklappning och snabb puls

 • Lågt blodtryck

 • Andningssvårigheter, som snabb andning och svårt att få luft

 • Frossa och feber

 • Låg kroppstemperatur, under 37 grader, kan förekomma

 • Förvirring, svår att få kontakt med och/eller oro

 • Diarré och kräkningar

 • Låg urinproduktion

 • Smärta i mage, muskler, rygg eller leder

 • Muskelsvaghet som gör att det kan bli svårt att stå eller gå, särskilt hos äldre

Alla symptom behöver inte stämma in på den som har sepsis, men ju fler symptom som stämmer in desto större är risken att det rör sig om blodförgiftning. Symptomen kan vara diffusa och svåra att definiera i början av sjukdomsförloppet. Om du misstänker att du har sepsis, bör du därför söka vård direkt. Var tydlig med personen du pratar med inom vården att du tror att du kan vara drabbad av sepsis. 

Vad orsakar blodförgiftning?

När infektionen sprids från det ursprungliga området ut i kroppen startar en kedjereaktion. Blodkärlen börjar läcka vätska och blodtrycket går ner. Det leder till att kroppens organ inte får tillräckligt med syre vilket orsakar organsvikt. 

Alla infektioner kan leda till sepsis, men det tillhör inte vanligheterna. Den vanligaste orsaken till blodförgiftning är lunginflammation, men det händer även att vanliga urinvägsinfektioner, infektioner i magen och sårinfektioner leder till sepsis. 

Antibiotikaresistenta bakterier kan också leda till blodförgiftning. De är vanligast att få i samband med sjukhusvistelse utomlands. Sepsis kan även orsakas av immunhämmande läkemedel och långvariga kortisonbehandlingar då de påverkar immunförsvaret.

Det är vanligare att få blodförgiftning vid infektioner i: 

Riskfaktorer för sepsis

Alla kan drabbas av sepsis, men vissa faktorer kan öka risken att få blodförgiftning. Det kan ha att göra med personens allmäntillstånd, men även var personen har vistats och om den har genomgått andra behandlingar inom vården. Nedan följer vissa faktorer som ökar risken att få sepsis:

 • Hög ålder och/eller svår sjukdom

 • Nedsatt immunsystem

 • Diabetes, lever- och/eller njursjukdom

 • Nyligen genomförd operation

 • Graviditet

 • Efter förlossning – perioden efter förlossning innebär en ökad risk för infektion

 • Katetrar eller andra konstgjorda föremål har satts in

 • Antibiotikaresistenta bakterier – dessa kan orsakas av hög antibiotikaanvändning. Risken är högre att få dessa bakterier efter sjukhusvistelse utomlands

Sepsis hos barn

Det är ovanligt för barn att drabbas av sepsis, särskilt om de är vaccinerade efter det allmänna vaccinationsprogrammet. I de sällsynta fall som barn får sepsis så är det oftast nyfödda barn som drabbas. Till skillnad från vuxna så är det hos barn vanligt att sepsis uppstår i samband med hjärnhinneinflammation. Men det kan även uppstå av andra infektioner. 

Här är symptom som kan stämma in på barn som drabbats av sepsis eller hjärnhinneinflammation:

 • Feber

 • Snabb och ansträngd andning

 • Minskad aptit för dryck eller amning

 • Blekgrå hudfärg

 • Kalla händer och fötter

 • Smärta i armarna, benen eller magen

 • Kräkningar och diarré

 • Hudblödningar - utslag som inte bleknar när man trycker på dem

 • Huvudvärk och stel nacke

 • Trötthet och mindre kontaktbarhet än vanligt

 • Barnet upplevs som mycket sjukt

Alla symptom behöver inte stämma in på barn drabbade av sepsis, men ju fler symptom som instämmer desto större är risken att det rör sig om blodförgiftning. 

Barn får samma behandling som vuxna får vid sepsis. Ibland kan barn även få ta ett ryggvätskeprov eftersom sepsis kan vara kopplat till hjärnhinneinflammation. 

Sepsis hos äldre

Äldre personer befinner sig i en riskgrupp att bli allvarligt sjuka i sepsis. Det beror på att immunförsvaret inte är lika reglerbart som hos yngre. Det kan även vara svårt att diagnostisera sepsis vid ett tidigt stadie av sjukdomen då de vanligaste symptomen ibland uteblir hos äldre. Därför kan infektionen pågå under en längre tid innan det upptäcks av den drabbade eller omgivningen. 

Vad händer i kroppen vid blodförgiftning?

Sepsis kan beskrivas som en inflammation i hela kroppen. När kroppen får en infektion aktiveras immunförsvaret. Om aktiveringen av immunförsvaret hamnar i obalans, övergår den ursprungliga infektionen till en blodförgiftning, eller sepsis. Obalansen i immunförsvaret resulterar i att giftiga substanser flödar ut i blodet. Dessa orsakar blodkärlen att läcka vilket leder till att blodtrycket sjunker. Eftersom blodet transporterar syre, får kroppen svårt att syresätta viktiga organ, vilket i sin tur leder till organsvikt.

De stora organen kan drabbas på följande sätt:

 • Lungorna har svårt att syresätta blodet

 • Sjunkande blodtryck

 • Hjärnan påverkas vilket leder till förvirring eller påverkan av medvetandet

 • Njurarna får sämre funktion och kroppen bildar mindre urin

Behandling

Det är mycket viktigt, och kan vara avgörande, att upptäcka och behandla sepsis snabbt. Vid misstanke om blodförgiftning görs en akut undersökning där läkaren gör en helkroppsundersökning där hen bland annat kontrollerar puls, blodtryck, syresättning och andning. 

När diagnos ställts påbörjas behandlingen omgående. Den omfattar intravenös vätska och antibiotika och behandling av de viktiga organen som har skadats. Det kan exempelvis vara syrgas för att syresättningen av blodet ska underlättas för kroppen.

Vid allvarliga fall av sepsis krävs intensivvård under de första dagarna av behandlingen. Sjukhusvistelsen varierar i tid, men pågår tills infektionen är under kontroll. När infektionen är stabiliserad brukar antibiotikabehandlingen fortsätta i ytterligare någon vecka i tablettform. 

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Om du misstänker att du har sepsis, bör du söka vård direkt. Tiden är avgörande när det handlar om blodförgiftning, då det utvecklas mycket snabbt till ett allvarligt tillstånd. Ju tidigare du får behandling, desto bättre chans har du för en positiv utgång. 

Åtgärder du kan ta för att förhindra sepsis för dig eller ditt barn är: 

 • Vaccinera ditt barn. Risken minskar betydligt för barn att få sepsis genom att vaccination mot pneumokocker och haemophilus influenzae typ B. Denna vaccination är en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. 

 • Personer över 65 år och personer med kroniska sjukdomar kan vaccinera sig årligen mot influensa, vilket minskar risken för sepsis.

 • Personer över 65 år och personer med kroniska sjukdomar kan vaccinera sig mot pneumokocker för att minska risken för sepsis.

 • Undvik rökning, hög alkoholkonsumtion och kraftig övervikt. Det kan skapa allvarliga komplikationer vid sepsis.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har symptom på sepsis, bör du söka fysisk vård omgående då det är ett livshotande tillstånd. Ring 112 och invänta ambulans.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab