Hem > Hälsa och sjukdomar > BMI

BMI

Väger du lagom mycket? Det finns sätt att ta reda på det. BMI, Body Mass Index, ger en indikation på om du är överviktig genom att mäta förhållandet mellan vikt och längd. Du räknar ut ditt BMI genom att ta din vikt i kilo och dela det med din längd i kvadrat.
Kostnadsfritt. Öppet dygnet runt.

En person som väger exempelvis 70 kilo och är 1,70 lång har ett BMI på 70/1,70 x 1,70 = 24,2. Har du ett BMI på 18,5 och 25 räknas du som normalviktig. Om du har ett BMI som ligger under 18,5 räknas du som underviktig. Är ditt BMI mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och över 30 räknas som fetma.

Eftersom BMI inte tar hänsyn till hur mycket av kroppsvikten som är muskler och hur mycket som är fett lämpar det sig inte för kroppsbyggare och elitidrottare. Det är inte heller lämpligt för äldre samt barn och ungdomar.

Övervikt är en hälsorisk men var fettet sitter spelar roll för hur mycket risken ökar. Bukfetma innebär större hälsorisker jämfört med om fettet är jämnt fördelat över kroppen. Du kan själv mäta med ett måttband runt midjan mellan den nedersta revbenskammen och höftbenet. Kvinnor med ett midjemått över 88 cm och män med ett midjemått över 102 cm har bukfetma.

BMI Kalkylator

kg

cm

Ditt BMI är:

-

Undervikt: < 19

Hälsosam vikt: 18,5 – 24,9

Överviktig: 25 – 29,9

Fetma: < 30

Räkna ut ditt BMI och se vad det innebär

BMI under 18,5: Undervikt

Du skulle troligen må bra av att öka något i vikt. Vid måttlig undervikt är hälsoriskerna låga, är ditt BMI långt under 18 bör du söka hjälp. Undervikt kan bland annat leda till sänkt immunförsvar och du lättare drabbas av till exempel förkylningar och influensa.

BMI 18,5 – 24,9: Hälsosam vikt

Ligger ditt BMI inom detta spann har du en hälsosam vikt och det är bra om du kan behålla den genom att träna och äta hälsosamt. Även om du har ett normalt BMI så innebär det en hälsorisk att ha ett stort midjemått.

BMI 25 – 29,9: Överviktig

Att ha övervikt innebär att väger mer än du borde i förhållande till hur lång du är. Att ha ett BMI mellan 25 och 27 innebär en måttlig hälsorisk, hur mycket du motionerar påverkar din hälsostatus. Ligger ditt BMI över 27 finns risk för till exempel diabetes 2, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Vill du gå ner i vikt se till att röra på dig så mycket som möjligt och att äta hälsosamt.

BMI 30 eller mer: Fetma

Vid fetma är det viktigt att du går ner i vikt. Det är ett allvarligt hälsotillstånd där du riskerar att drabbas av olika sjukdomar, genom exempelvis högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt diabetes typ 2. För att undvika att ditt hälsotillstånd blir sämre bör du söka vård.

Träffa läkare online

  • Kostnadsfritt

  • 95% patientnöjdhet

  • Kort väntetid

  • Öppet dygnet runt

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

När kan Min Doktor hjälpa?

Kontakta Min Doktor om du upplever att du inte mår bra av din övervikt.