Hem > Hälsa och sjukdomar > Övrigt > BMI – Vad är det och hur räknar man ut det?

BMI – Vad är det och hur räknar man ut det?

Väger du lagom mycket? Det finns sätt att ta reda på det. BMI, Body Mass Index, ger en indikation på om du är överviktig genom att mäta förhållandet mellan vikt och längd. Du räknar ut ditt BMI genom att ta din vikt i kilo och dela det med din längd i kvadrat.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

En person som väger exempelvis 70 kilo och är 1,70 meter lång har ett BMI på 70 / (1,70 x 1,70) = 24,2. Om du har ett BMI mellan 18,5 och 25, räknas du som normalviktig. Om du har ett BMI som ligger under 18,5, räknas du som underviktig. Om ditt BMI är mellan 25 och 30, räknas det som övervikt och över 30 räknas som fetma.

Eftersom BMI inte tar hänsyn till hur mycket av kroppsvikten som är muskler och hur mycket som är fett, lämpar det sig inte för kroppsbyggare och elitidrottare. Det är inte heller lämpligt för äldre samt barn och ungdomar.

Övervikt är en hälsorisk, men var fettet sitter spelar roll för hur mycket risken ökar. Bukfetma innebär större hälsorisker jämfört med om fettet är jämnt fördelat över kroppen. Du kan själv mäta med ett måttband runt midjan mellan den nedersta revbenskammen och höftbenet. Kvinnor med ett midjemått över 88 cm och män med ett midjemått över 102 cm har bukfetma.

Räkna ut BMI

BMI är det vanligaste sättet att mäta vikt och övervikt på. Uträkningen ger ett förhållande mellan längd och kroppsvikt, där ett värde mellan 18,5 - 24,9 klassas som normal kroppsvikt enligt WHO. Det ska nämnas att BMI bör tolkas som en indikation och inte en absolut sanning. BMI tar inte hänsyn till om du är man eller kvinna, din ålder eller din muskelmassa.

BMI Kalkylator

kg

cm

Ditt BMI är:

-

Undervikt: < 18,5

Hälsosam vikt: 18,5 – 24,9

Överviktig: 25 – 29,9

Fetma: > 30

Räkna ut BMI på egen hand

Formeln för BMI kan beskrivas som din kroppsvikt (kg) delat med din längd (meter) i kvadrat.

BMI = m/l2 = vikt (kg) / längden x längden (m2)

En person som är 185 cm och väger 75 kg har alltså ett BMI på 21,9. (Uträkning: 75 / (1,85 x 1,85) = 21,9)

Enligt BMI-värdet har personen i fråga en hälsosam vikt enligt tabellen nedan. Det är återigen värt att notera att BMI inte är det enda som bör undersökas när man kollar på personers hälsa i relation till vikt och längd.

BMI-tabell

BMI under 18,5: Undervikt

Du skulle troligen må bra av att öka något i vikt. Vid måttlig undervikt är hälsoriskerna låga. Om ditt är BMI långt under 18, bör du söka hjälp. Undervikt kan bland annat leda till sänkt immunförsvar och du lättare drabbas av till exempel förkylningar och influensa.

BMI 18,5 - 24,9: Hälsosam vikt

Om ditt BMI ligger inom detta spann, har du en hälsosam vikt och det är bra om du kan behålla den genom att träna och äta hälsosamt. Även om du har ett normalt BMI innebär det en hälsorisk att ha ett stort midjemått.

BMI 25 - 29,9: Överviktig

Att ha övervikt innebär att du väger mer än du borde i förhållande till hur lång du är. Att ha ett BMI mellan 25 och 27 innebär en måttlig hälsorisk – hur mycket du motionerar påverkar din hälsostatus. Om ditt BMI ligger över 27, finns risk för till exempel diabetes 2, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Om du vill gå ner i vikt, se till att röra på dig så mycket som möjligt och att äta hälsosamt.

BMI 30 eller mer: Fetma

Vid fetma är det viktigt att du går ner i vikt. Det är ett allvarligt hälsotillstånd där du riskerar att drabbas av olika sjukdomar, genom exempelvis högt blodtryck, förhöjda blodfetter samt diabetes typ 2. För att undvika att ditt hälsotillstånd blir sämre bör du söka vård.

Sök vård för bmi

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för bmi

När kan Min Doktor hjälpa?

Kontakta Min Doktor om du upplever att du inte mår bra av din övervikt.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-10-21

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor