Hem > Hälsa och sjukdomar > Övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och globalt. Idag beräknas ett av fem barn mellan 6 och 10 år i Sverige vara överviktigt. De främsta orsakerna till den ökande övervikten är att barn rör sig allt mindre och äter fel mat. Normalt talar man inte om övervikt förrän ett barn är 4 år.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och globalt. På tio år har antalet överviktiga barn i Sverige nästan fördubblats. I dag beräknas ett av fem barn mellan 6 år och 10 år vara överviktigt och 3 procent att lida av fetma. Problemen men den ökande övervikten beror på en kombination av orsaker där de huvudsakliga är bristen på rörelse och en felaktig kost. Enbart fyra av tio pojkar och två av tio flickor i årskurs fem når upp till målen om sextio minuters fysisk aktivitet per dag. Allt fler barn får i sig väldigt energität mat. Det gör att de varje dag lagrar mer energi än vad de gör av med. Det blir helt enkelt en ekvation som inte går ihop och barnen blir överviktiga. Övervikt är ingen sjukdom men innebär en ökad risk att utveckla fetma som räknas som en sjukdom då den kan leda till ett antal följdsjukdomar hos barn, men även i vuxen ålder. Normalt talar man inte om övervikt innan barnet är 4 år. Ett spädbarn har en mycket hög andel kroppsfett utan att det räknas som övervikt. Det är fullt normalt att ett barn som är 1 år kan uppfattas som överviktigt och att det sedan successivt minskar kroppsfettet under åren som småbarn i 2-, 3-, 4-, 5- eller 6-årsåldern för att sedan bli normalviktigt. Övervikt hos barn kan samtidigt leda till flera omedelbara problem och ge olika symptom. Barnet kan få knäproblem och höftbesvär, bli väldigt lätt trött och få allt svårare att delta i fysiska aktiviteter. Det ökar risken för att bli socialt utsatt och för psykiska besvär redan som barn, eller senare. Övervikt och fetma kan också leda till en mängd problem senare i livet. Exempel är högt blodtryck, diabetes typ 2, ledbesvär, psykosociala problem och förtida död i till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste du kan göra som förälder är att hjälpa barnet att skapa goda vanor när det gäller kost och motion. Det handlar om att servera näringsriktig mat på bestämda tider och begränsa intag av socker och det som kan kallas för skräpmat. Slarva inte med frukosten. Den ska hjälpa barnet hela dagen och energin från den förbränns under dagen. Ät mycket frukt och grönt, grovt bröd, mindre mättat fett, mindre socker och mindre sockrad dryck. Sätt upp regler som gör att barnet kommer i rörelse varje dag, även det barn som inte är med i organiserade sport- eller motionsaktiviteter. Dessa regler bör också handla om hur mycket tid barnet får använda en skärm eller telefon för olika spel. Som förälder är det lätt att blunda för om barnet är på väg att bli överviktigt. Om du samtidigt upplever att barnet är på väg att bli överviktigt är det viktigt att inte skuldbelägga barnet för att minska risken att skapa skam. Tänk också på att olika barn har olika genetiska förutsättningar för att lagra kroppsfett och därmed olika stor risk att bli överviktiga.

När ska jag söka vård?

Normalt diagnostiserar man inte barn med övervikt innan 4 års ålder men det finns undantag. Det är viktigt att söka hjälp tidigt, särskilt om det finns övervikt i familjen. Om du misstänker att ditt barn är överviktigt kan du få hjälp av BVC för att bedöma detta. Det görs genom att titta på barnets tillväxtkurva och räkna ut dess BMI (Body Mass Index). Det beräknas som vikten dividerat med längden i meter. Detta resultat dividerar du sedan med längden i meter igen. Gränsen för övervikt hos en 4-årig pojke respektive flicka är 17,55 och 17,28. Gränsen för fetma är 19,29 och 19,15. Gränsen för övervikt hos en 5-årig pojke respektive flicka är 17,42 och 17,15. Gränsen för fetma är 19,30 och 19,17. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Det finns särskild behandling på sjukhus för överviktiga barn. Inledningsvis får barnet genomgå olika slags test. Behandlingen handlar sedan om mat, fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi och inte minst familjeterapi. Ibland ges medicin. Behandlingen handlar om goda matvanor, inte om bantning. Det finns också ofta särskilda motionsgrupper för överviktiga barn.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn är överviktigt är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610