Hem > Hälsa och sjukdomar > Övriga besvär > Övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och globalt. Idag beräknas ett av fem barn mellan 6 och 10 år i Sverige vara överviktigt. De främsta orsakerna till den ökande övervikten är att barn rör sig allt mindre och äter fel mat. Normalt talar man inte om övervikt förrän ett barn är 4 år.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid övervikt och fetma hos barn

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och globalt. På 10 år har antalet överviktiga barn i Sverige nästan fördubblats. I dag beräknas ett av fem barn mellan 6 år och 10 år vara överviktigt och 3 procent lida av fetma.

Problemen med den ökande övervikten beror på en kombination av orsaker där de huvudsakliga är bristen på rörelse och felaktig kost:

 • Enbart fyra av tio pojkar och två av tio flickor i årskurs fem når upp till målen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.

 • Alltfler barn får i sig väldigt energität mat. Det gör att de varje dag lagrar mer energi än vad de gör av med. Det blir helt enkelt en ekvation som inte går ihop och barnen blir överviktiga.

Övervikt är ingen sjukdom, men innebär en ökad risk för att utveckla fetma, som räknas som en sjukdom, eftersom den kan leda till ett antal följdsjukdomar hos barn, men även i vuxen ålder.

Normalt talar man inte om övervikt förrän ett barn är 4 år. Ett spädbarn har en mycket hög andel kroppsfett utan att det räknas som övervikt. Det är fullt normalt att ett barn som är 1 år kan uppfattas som överviktigt och att barnet sedan successivt minskar kroppsfettet under åren som småbarn (2 till 6 år) för att därefter bli normalviktigt.

Övervikt hos barn kan leda till flera omedelbara problem och ge olika symptom. Barnet kan få knäproblem och höftbesvär, bli väldigt lätt trött och få allt svårare att delta i fysiska aktiviteter. Detta ökar i sin tur risken för att bli socialt utsatt och för psykiska besvär.

Övervikt och fetma kan också leda till en mängd problem senare i livet. Exempel är högt blodtryck, diabetes typ 2, ledbesvär, psykosociala problem och förtida död i till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

När ska jag söka vård?

Normalt diagnostiserar man inte barn med övervikt innan 4 års ålder, men det finns undantag.

Det är viktigt att söka hjälp tidigt, särskilt om det finns övervikt i familjen. Om du misstänker att ditt barn är överviktigt, kan du få hjälp av BVC med att bedöma detta.

Bedömningen görs genom att titta på barnets tillväxtkurva och räkna ut barnets Body Mass Index (BMI). BMI beräknas som vikten dividerat med längden i meter. Detta resultat dividerar man sedan med längden i meter igen:

 • Gränsen för övervikt hos en 4-årig pojke respektive flicka är 17,55 och 17,28. Gränsen för fetma är 19,29 och 19,15.

 • Gränsen för övervikt hos en 5-årig pojke respektive flicka är 17,42 och 17,15. Gränsen för fetma är 19,30 och 19,17.

Behandling

Det finns särskild behandling på sjukhus för överviktiga barn.

Inledningsvis får barnet genomgå olika tester. Behandlingen handlar sedan om mat, fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi samt familjeterapi. Syftet är att skapa goda matvanor, inte att banta. Ibland ges medicin. Det finns också ofta särskilda motionsgrupper för överviktiga barn.

Sök vård

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste som du som förälder kan göra är att hjälpa barnet att skapa goda vanor när det gäller kost och motion. Det handlar om att servera näringsriktig mat på bestämda tider och begränsa intaget av socker och det som kan kallas för skräpmat.

 • Ät mycket frukt och grönt och grovt bröd. Ät mindre mättat fett, socker och sockrad dryck.

 • Slarva inte med frukosten. Energin från frukosten ska hjälpa barnet hela dagen.

 • Sätt upp regler som gör att barnet kommer i rörelse varje dag, även om barnet inte är med i organiserade sport- eller motionsaktiviteter. Dessa regler bör också handla om hur mycket tid barnet får använda en skärm eller telefon för olika spel.

 • Som förälder är det lätt att blunda för om ens barn är på väg att bli överviktigt. Å andra sidan, om du upplever att ditt barn är på väg att bli överviktigt, är det viktigt att inte skuldbelägga barnet och skapa skamkänslor. Tänk också på att olika barn har olika genetiska förutsättningar för att lagra kroppsfett och därmed olika stor risk att bli överviktiga.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn är överviktigt, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-10-20

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor