Hem > Hälsa och sjukdomar > Kvinnors hälsa > PCOS – Polycystisk ovarialsyndrom

PCOS – Polycystisk ovarialsyndrom

Vid polycystisk ovarialsyndrom är äggstockarna fyllda av många, små äggblåsor, men ägglossning sker sällan eller inte alls. Tillståndet förknippas med förhöjda testosteronnivåer och glesa eller inga menstruationer.  

Sök vård för PCOS Öppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är polycystisk ovarialsyndrom, PCOS?

Polycystiska ovarier innebär att äggstockarna innehåller många små, omogna äggblåsor. Äggblåsorna ligger vilande i äggstockarna från fostertiden och börjar utvecklas först i samband med könsmognaden. Under varje menscykel sker en tillväxt av flera äggblåsor samtidigt, men det är bara en av äggblåsorna som mognar fullständigt och ger upphov till ägglossning. 

I en polycystisk äggstock (ovarie på latin) har den här processen stoppats innan någon av äggblåsorna hunnit mogna till ett fullt utvecklat ägg. När ägglossningen uteblir brukar även mensen upphöra. Vid PCOS är nivåerna av testosteron i blodet förhöjda (så kallad hyperandrogenism) och det är det som förhindrar en normal utveckling av ägget. 

De kriterier som idag används för att ställa diagnosen PCOS är:

 • Utebliven eller gles mens

 • Förhöjd testosteronnivå i blodprov eller fysiska tecken på ökat testosteron

 • Polycystiska äggstockar

Minst två av kriterierna ska vara uppfyllda för att det ska klassas som PCOS. 

Hur uppkommer PCOS?

Bakgrunden till polycystisk ovarialsyndrom är inte helt klarlagd. Det finns en ärftlig komponent – omkring 20 till 40 procent av nära kvinnliga släktingar brukar få samma diagnos. Även miljöfaktorer spelar en viktig roll, både under fosterutvecklingen och senare i livet. Övervikt är vanligt vid förhöjd testosteronnivå. Ungefär varannan person med PCOS har övervikt eller fetma, och det bidrar i sin tur till att symptomen blir kraftigare. 

Många anser att det är just den höga testosteronproduktionen som orsakar äggstocksrubbningarna. Testosteron bildas i äggstockarna hos alla kvinnor som ett förstadium till östrogen. Vid PCOS är dock testosteronproduktionen oproportionerligt hög. 

Samtidigt förekommer ofta också andra hormonella avvikelser. Den viktigaste är insulinresistens, som innebär att kroppens celler har en minskad känslighet för insulin. Det leder till bland annat förhöjda blodsockernivåer och risk för att utveckla typ 2 diabetes. Dessutom kan insulinresistens medföra ökade testosteronnivåer. Det är oklart om insulinresistens är en underliggande orsak till PCOS eller bara en konsekvens av det. 

Vem drabbas av PCOS?

PCOS är mycket vanligt. Beroende på vilka kriterier som används för att ställa diagnosen uppskattas mellan 5 och 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder ha PCOS. Polycystisk ovarialsyndrom blir ofta uppmärksammat i samband med viktuppgång, eftersom övervikt förstärker symptomen. Enbart övervikt räcker dock inte för att utveckla tillståndet. 

Symptom vid PCOS

Symptom på PCOS kan uppträda redan i puberteten eller komma senare i livet. Många kvinnor får diagnosen när de söker vård för att de har svårt att bli gravida. 

Vid PCOS kan du ha ett eller flera av följande symptom: 

 • Glesa mensblödningar eller ingen mens alls

 • Utebliven ägglossning/svårigheter att bli gravid

 • Ökad kroppsbehåring (hirsutism), särskilt i ansikte, på bröstet, magen och låren

 • Akne

 • Övervikt

 • Nedsatt sexlust

 • Håglöshet

PCOS är i sig inte farligt, men tillståndet medför en ökad risk för så kallat metabolt syndrom, med bukfetma, insulinresistens/diabetes, förhöjda blodfetter, högt blodtryck och på sikt hjärt-kärlsjukdom. Det finns också en förhöjd risk för livmodercancer. 

Hur behandlas PCOS?

Behandlingen riktar in sig på de besvär som den enskilda patienten har:

Den som har oregelbunden mens, eller inte har mens alls, får ofta hormonbehandling i form av P-piller. Det normaliserar blödningsmönstret och minskar risken för livmodercancer. P-piller hjälper även mot akne och ökad kroppsbehåring, men det kan ta upp till ett halvår innan effekten ses. Om P-piller inte räcker för att få bukt med symptomen finns det möjlighet att prova andra hormonpreparat, eller att få hjälp med hårborttagning på en hudklinik. 

Infertilitet, alltså svårigheter att bli gravid, brukar behandlas med läkemedel som stimulerar ägglossning. Som regel är det lätt att få igång ägglossningen på medicinsk väg.

Personer med övervikt brukar få bättre hormonbalans genom att gå ner i vikt. Då minskar även kroppsbehåring och akne, mensen blir mer regelbunden och det är lättare att bli gravid. 

När ska jag söka vård?

Om du har menstruationsrubbning, svårt att bli gravid, akne eller ökad kroppsbehåring, bör du ta kontakt med vården. 

Sök vård för PCOS

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för PCOS

Vad kan jag göra själv?

Vid övervikt är viktminskning ett bra första steg för att lindra symptomen. PCOS kan dock göra det svårare att gå ner i vikt, eftersom testosteron ofta ökar aptiten. Då kan exempelvis en dietist ge råd om en lämplig kost. 

Många med PCOS upplever också en förbättring vid motion och fysisk aktivitet. 

Hur kan Min Doktor hjälpa?

PCOS är en diagnos som ställs av gynekolog, efter ultraljudsundersökning och blodprovstagning. Min Doktor hjälper dig med en första bedömning om du misstänker att du har PCOS, och kan hänvisa dig vidare till en fysisk mottagning om det behövs.

Publicerad:

2022-07-12

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor