Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Övriga besvär

Som förälder uppstår många frågor rörande barns hälsa: Hur vet jag om mitt barn har fått diabetes? Hur allvarlig är en förändrad hjärtrytm? Är det onormalt att kissa i sängen vid 6 års ålder? Finns det hjälp mot åksjuka? Riskerar mitt barn övervikt?

Vi har därför samlat information här om ett antal besvär som vi ofta får frågor om utöver de besvär som finns beskrivna under särskilda kategorier. Informationen berör barn i åldrarna 1 till 6 år.

Generellt om besvären, vanliga symptom och behandling

Diabetes typ 1 (diabetes) är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och kallades förr sockersjuka. Kroppen slutar producera insulin, som behövs för att ta upp glukos (blodsocker). En tidig diagnos är viktig för att kunna sätta in behandling. Behandlingen består av flera delar, till exempel att tillföra insulin och etablera en kostplan och en plan för fysisk aktivitet. Diabetes typ 1 debuterar oftast i tidig skolålder, men kan i sällsynta fall uppträda tidigare.

Förgiftning är särskilt vanlig hos småbarn i 1- till 3-årsåldern. Barn i denna ålder är nyfikna av naturen och gillar att stoppa saker i munnen. De vanligaste produkterna som kan orsaka förgiftning är hushållskemikalier och läkemedel. Det är därför viktigt att förvara dessa produkter säkert. Vid förgiftning är det viktigt att söka hjälp via 112 eller Giftinformationscentralen, beroende på hur akut läget är. Vilken behandling som används beror på vad barnet fått i sig.

Många barn får någon gång en förändrad hjärtrytm. Den går i regel över och är ofarlig. Det kan samtidigt vara tecken på allvarlig sjukdom. Ofta märker man inte av en förändrad hjärtrytm, men om man gör det, bör man söka vård. Den vanligaste förändringen av hjärtrytm är hjärtklappning, som också kallas tachykardi.

Hjärnhinneinflammation, som även kallas meningit, kan vara ett allvarligt tillstånd. Det orsakas av virus eller bakterier. Vanliga symptom är kraftig huvudvärk, feber, illamående, kräkningar, ont i nacken och nackstelhet. Hjärnhinneinflammation kan ge upphov till allvarliga komplikationer. Därför ska du alltid söka akut vård om du misstänker att ditt barn har drabbats. Hur hjärnhinneinflammation behandlas beror på vilken typ det gäller.

Karies är en bakteriesjukdom som angriper barns tänder. Det viktigaste sättet att undvika karies är att borsta tänderna med fluortandkräm. Eftersom karies använder socker som näring, är socker särskilt dåligt för tänderna. Alla barn mellan 1 och 3 år i Sverige erbjuds kostnadsfri kontroll hos Folktandvården. Vid misstanke om hål i tänderna hos ditt barn är det viktigt att snabbt söka vård. Lagning sker normalt från 3 års ålder.

Svimning är relativt vanligt hos små barn. Svimning kan bero på smärta, rädsla eller upprördhet. Så kallade affektkramper är vanliga hos spädbarn och bebisar. När barnet svimmar sjunker blodtrycket i hjärnan och det uppstår kortvarig syrebrist i hjärnan. En läkare kan behöva undersöka barnet för att veta om det finns en underliggande orsak.

Sängvätning, som även kallas enures, är mycket vanlig och innebär att barnet kissar på sig när hen sover. Barn som besväras av sängvätning kan i vissa fall ha andra problem med urinblåsan i vaket tillstånd. Ungefär ett barn av tio i 6-årsåldern besväras av sängvätning. Behandling av sängvätning kan se ut på lite olika sätt, beroende på hur regelbundet besvären förekommer och hur det påverkar barnets välmående och självkänsla.

Urinvägsinfektion, som förkortas UVI, innebär att urinvägarna har infekterats av bakterier. Infektionen är särskilt vanlig hos spädbarn och kan orsaka besvärliga symptom. Vanligtvis orsakas urinvägsinfektion av tarmbakterier som tar sig in i urinvägarna via blöjan. Även äldre barn kan få urinvägsinfektion. Infektionen smittar inte.

Vätskebrist innebär att ett barn har ett så stort underskott av vätska att barnet inte kan upprätthålla kroppens normala funktioner. Det är ett särskilt allvarligt tillstånd hos spädbarn. Vätskebrist kan uppstå av olika orsaker, såsom magsjukdom, feber eller att barnet har utsatts för stark värme. Om barnet behöver komma under vård, undersöks det och kan få genomgå tester. En vanlig behandling är intravenös vätsketillförsel, det vill säga att tillföra vätska direkt i blodbanan.

Åksjuka är vanlig hos barn. Den beror på att balansorganen och synen uppfattar att rörelse sker i hög hastighet samtidigt som kroppen är stilla. Åksjuka kan uppstå vid resor i bil, båt eller flygplan. Vanliga symptom är kräkningar och trötthet. Du kan vidta flera åtgärder för att minska risken för åksjuka hos ditt barn. Ibland kan barnet behöva särskild medicin för att lindra besvären.

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och globalt. Idag beräknas ett av fem barn mellan 6 och 10 år i Sverige vara överviktigt och 3 procent lider av fetma. Huvudorsakerna bakom den ökande övervikten hos barn är felaktig kost och för lite rörelse. Om ett barn behöver behandling för övervikt, sker det med en kombination av åtgärder.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

När kan Min Doktor hjälpa?

Du och ditt barn är välkomna att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Min Doktor – trygg vård sedan 2013

Öppet alla dagar, dygnet runt
95% patientnöjdhet
Över 3 miljoner patientbesök
Sök vård för övriga besvär
Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab