Hem > Hälsa och sjukdomar > Övriga besvär > Diabetes typ 1 hos barn

Diabetes typ 1 hos barn

Diabetes typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn. Den kallades tidigare för sockersjuka och beror på att kroppen slutar producera insulin, som behövs för att ta upp glukos (blodsocker). Det är viktigt med en tidig diagnos för att sedan kunna sätta in behandling. Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom, men med rätt behandling kan barnet leva ett normalt liv.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

​Orsak och symptom vid diabetes typ 1 hos barn

Diabetes typ 1 (diabetes), tidigare kallat sockersjuka, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. Sjukdomen debuterar oftast i tidig skolålder, men kan i sällsynta fall uppträda tidigare, i 1- till 6-årsåldern.

Ungefär 700 barn i Sverige får diabetes varje år. Efter Finland är förekomsten i Sverige högst i världen. På 20 år har förekomsten ökat med 50 procent och sjukdomen debuterar allt tidigare. Hos ett litet barn kan diabetes utvecklas på några få veckor. Hos ett lite äldre barn tar det normalt längre tid.

Vid diabetes angriper kroppens immunsystem bukspottkörtelns celler, där insulin produceras. Insulin är nödvändigt för att kroppen ska kunna ta upp glukos, som också kallas för blodsocker.

Cellerna i kroppen behöver energi. Den vanligaste energikällan är glukos. Om kroppen inte kan ta upp glukos, börjar den istället bryta ned förrådet av kolhydrater, fett och protein.

När insulinproduktionen går ned till 10 procent av den normala talar man om diabetes. Överskottet av glukos drar till sig vatten, vilket leder till att mer urin produceras, vilket i sin tur kan leda till uttorkning och ökad törst.

Vanliga symptom vid diabetes är trötthet, kraftlöshet, hunger och avmagring.

Orsaken till diabetes är inte klarlagd. Det man vet är att det finns en ärftlig komponent.

När ska jag söka vård?

Så snart du misstänker diabetes ska du söka vård. Tidiga tecken kan vara att ett barn som varit torrt en längre period börjar kissa på sig.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare.

Behandling

Först tas ett urinprov på en vårdcentral. Om de första proverna talar för diabetes, görs en utredning och barnet får behandling genom specialistsjukvården.

Ett team etableras för att stödja barnet och dess familj på olika sätt. I teamet ingår normalt en läkare, en sjuksköterska, en dietist och en kurator.

Behandlingen består av flera delar. Insulin behöver tillföras till kroppen, eftersom den inte längre kan producera det själv. Det kan göras på flera sätt. Om det görs det i form av injektioner, behöver insulin ges tre gånger per dag. Hos lite äldre barn kan en insulinpump användas.

Det finns flera fördelar med en insulinpump. Barnet behöver enbart få ett stick var tredje dag. Pumpen bärs av barnet hela tiden och ger jämnare tillförsel av insulin. Det är viktigt för att undvika skador på blodkärl, nerver, ögon och njurar.

Till behandlingen hör också en kostplan och att hålla barnet fysiskt aktivt, vilket sammantaget kan lindra symptomen. De stödjande delarna bedöms som allt viktigare, liksom att barnet har goda sömnvanor.

En hörnsten i behandlingen är att få barnet att acceptera sin sjukdom. Det insulin som tillförs kan förklaras för barnet som medicin som behövs för att barnet ska må bra.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom. Så snart du misstänker att ditt barn har diabetes, ska du söka vård genom en fysisk vårdcentral. Där kan ett test göras.

Efter att ditt barn har diagnosticerats har du en viktig roll som stöd. Det är därför viktigt att du lär dig så mycket som möjligt om sjukdomen och hur den kan skötas på bästa sätt. Det är till exempel viktigt att känna igen signaler på högt och lågt blodsocker. Diabetes är en allvarlig sjukdom, men med rätt stöd kan ditt barn leva ett helt normalt liv. Att ha en regelbunden kontakt med vården har betydelse. Det är också viktigt att informera förskola eller skola för att ha en tydlig ansvarsfördelning gällande de dagliga rutinerna som sjukdomen kräver.

Kosten har en viktig roll. Barnet ska till exempel äta mycket fiber och långsamma kolhydrater. Barnet behöver äta extra vid fysisk aktivitet. Planera därför för tre huvudmål plus mellanmål.

En viktig del i behandlingen är att tillföra barnet insulin. Det kan göras med injektioner eller med en pump. Beroende på ålder kan barnet involveras i detta. Du som förälder har oavsett ditt barns ålder en viktig roll.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för diabetes typ 1, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-09

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor