Åksjuka hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Åksjuka hos barn är vanligt och innebär att kroppen reagerar på ett visst sätt av att vara i

rörelse, till exempel av att färdas med bil, båt eller flygplan. Vanliga symptom är illamående, kräkningar och trötthet. Åksjuka kan behandlas med hjälp av vissa typer av medicin.

Orsak och vanliga symptom

​ Åksjuka hos barn är vanligt och innebär att kroppen reagerar på ett visst sätt av att vara i rörelse. Besvären tros bero på att balansorganen och synen uppfattar att rörelse sker i hög hastighet samtidigt som kroppen är stilla, och kroppen kan av denna anledning reagera. Vanligtvis uppstår åksjuka i samband med resor med bil, båt eller flygplan. Vanliga symptom av åksjuka är illamående, kräkningar, kallsvettningar och trötthet. Om ett barn drabbas av åksjuka kan hen även bli blek i huden. Det är vanligt att åksjuka ofta börjar med att barnet gäspar och verkar trött. Åksjuka är vanligast hos småbarn under 10 år, och besvären försvinner ofta när barnet blir äldre.

Vad kan jag göra själv?

​ Om ditt barn eller din bebis ofta besväras av åksjuka kan det vara bra att se till att hen är ordentligt utvilad innan resan börjar. Det är även bra om barnet försöker fokusera blicken på vägen eller i färdriktningen, i syfte att undvika att symptomen förvärras. Ofta hjälper det även att barnet får frisk luft och att få ta pauser i resandet med jämna mellanrum. Om du och ditt barn färdas med buss, tåg, båt eller flygplan kan det vara bra att informera personalen om ditt barns tillstånd. De vet ofta om var det är bra att sitta för att undvika att åksjukan förvärras, samtidigt som de kan hjälpa om barnet behöver kräkas. ​

När ska jag söka vård?

Oftast behövs ingen vård för att behandla besvär med åksjuka. Om ditt barn besväras av kraftiga symptom av åksjuka eller om behandling av åksjuka inte hjälper kan du söka vård. ​

Behandling

Det behövs oftast ingen särskild behandling av besvären som uppstår i samband med åksjuka. Vissa barn kan dock ibland behöva behandling med hjälp av vissa typer av medicin för att lindra besvären som kan uppstå i samband med åksjuka. ​ Tänk på att vissa typer av medicin som ges för besvär med åksjuka inte ska ges till barn under 12 år. Prata med en läkare om du har frågor om vilken behandling ditt barn kan få. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn återkommande besväras av åksjuka är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det