Hem > Hälsa och sjukdomar > Övriga besvär > Svimning hos barn

Svimning hos barn

När ett litet barn svimmar förlorar hen tillfälligt medvetandet. Tillståndet kan vara från några sekunder till några minuter. Ofta är det ofarligt. Det är samtidigt viktigt att barnet läggs ned med fötterna högt och med fria luftvägar. I vissa lägen är det en kritisk situation. Då är det nödvändigt att ringa 112 och begära ambulans.

Sök vård för svimningÖppet alla dagar, dygnet runt.

​Orsak och symptom vid svimning hos barn

Svimning är relativt vanligt hos små barn. Ungefär ett barn av tjugo har någon gång svimmat. Det gäller även lite äldre barn i 3- till 6-årsåldern.

När ett litet barn svimmar förlorar hen tillfälligt medvetandet. Tillståndet kan vara från några sekunder till några minuter. Det är en situation som kan vara mycket obehaglig för en förälder, men som i de flesta fall är ofarlig och snabbt går över. Det är samtidigt viktigt att tänka på att det inte går att väcka ett barn som har svimmat.

Vid svimning sjunker blodtrycket och det kommer för lite syre till hjärnan. Barnet kan då falla ihop. När blodet kommer tillbaka till hjärnan vaknar barnet igen.

Ett litet barn kan svimma av en mängd orsaker. Det kan vara en reaktion på något skrämmande, till exempel stark smärta eller att barnet har sett blod, sitt eget eller andras. Så kallade affektkramper är vanliga hos spädbarn, bebisar och småbarn som är 1 till 2 år. De kan bland annat bero på smärta, rädsla eller upprördhet. Barnet skriker tills dess att det blir blått om läpparna och förlorar medvetandet. Det kan också ske utan att barnet skriker. Barnet håller istället andan när det blir ledset eller argt, vilket leder till att barnet svimmar.

Vanliga symptom när ett barn är på väg att svimma är att det inte är kontaktbart och blir blåaktigt om läpparna. Ibland blir barnet stelt i kroppen, ibland slappt. Andra symptom är att barnet känner sig yrt, blir kallsvettigt eller mår illa. Det är också fullt möjligt att barnet svimmar utan några föregående symptom.

Sällsynta orsaker till svimning hos barn är epilepsi, hjärnhinneinflammation och hjärtsjukdom.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn har andningsproblem, ont i bröstet eller krampanfall i samband med att hen svimmat, behöver du ringa 112 och begära ambulans. Detsamma gäller om barnet är avsvimmat mer än 1 minut eller om barnet svimmar flera gånger på kort tid.

Behandling

Inledningsvis ställer en läkare en mängd frågor för att förstå situationen: Vilka var symptomen? Hur länge pågick svimningen? Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare kan redogöra för förloppet.

Därefter tar läkaren pulsen, lyssnar på hjärtat och tar blodtrycket. Det görs också för att klargöra om det kan finnas en underliggande hjärtsjukdom. Det är därför viktigt att veta om det finns andra personer i familjen som har uppvisat liknande symptom. Om det finns en misstanke om hjärtsjukdom, kan läkaren skriva en remiss till en specialist.

Om diagnosen visar att det rör sig om ett affektanfall, behövs normalt ingen vidare utredning. Kramplösande medicin ges inte som behandling vid affektanfall, eftersom den inte visat sig vara verkningsfull.

Sök vård för svimning

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för svimning

Vad kan jag göra själv?

Om det finns en tydlig orsak till att ditt barn svimmar och snabbt blir bra igen, behöver du inte söka vård. Det kan till exempel gälla om barnet har sett blod och svimmat. Då kan du avvakta och se hur det utvecklas:

Lägg barnet ned och placera benen högt. Kontrollera andning och andningsvägen för att säkerställa att inget har blockerats. Lyssna till andningen. Om barnet inte andas, behöver du påbörja hjärt-lungräddning och ringa 112. Om barnet andas, är det viktigt att du säkerställer blodflödet till hjärnan. Placera benen över huvudet och lossa på sådant som kan påverka andningen. Normalt blir tillståndet snabbt bättre. Barnet kan dock känna sig trött i flera timmar efter svimningen.

Om ditt barn har haft ett affektanfall, tala lugnt med barnet efteråt för att lindra barnets oro. Det är normalt ofarligt och något som barnet kan leva med. När du lär känna barnets signaler kan du avleda uppmärksamheten för att undvika ett anfall.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn svimmar och ni inte vet orsaken, rekommenderar vi att ni tar kontakt med vården. Du är välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor