Urinvägsinfektion hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Urinvägsinfektion innebär att urinvägarna har infekterats av bakterier och är vanligt

förekommande hos barn mellan 1-6 år. Vanliga symptom är att barnet kissar ofta och att det svider när barnet kissar. Barnet kan även få feber och magont. Urinvägsinfektion behandlas vanligtvis med hjälp av vissa typer av medicin.

Orsak och vanliga symptom

​ ​Urinvägsinfektion, som förkortas UVI, innebär att urinvägarna har infekterats av bakterier. Infektionen är vanlig hos barn mellan 1-6 år och kan orsaka besvärliga symptom. Vanligtvis är bakterierna som orsakar urinvägsinfektion så kallade tarmbakterier, som oftast finns i avföring. Urinvägsinfektion kan inte smitta. Om ett barn har drabbats av urinvägsinfektion är vanliga symptom att barnet kissar ofta och att det då även svider, samtidigt som barnet kan ha svårt att hålla sig. Urinen kan ibland även innehålla blod. Det är också ganska vanligt att barn får ont i magen vid urinvägsinfektion. Hos småbarn och spädbarn förekommer ofta feber i samband med infektionen. Ibland kan bakterierna som orsakar urinvägsinfektion sprida sig till njurbäckenet, vilket kan leda till en så kallad njurbäckeninflammation och som kan ge upphov till liknande symptom som vid urinvägsinfektion. Andra vanliga symptom av njurbäckeninflammation är feber, illamående och kräkningar. Urinvägsinfektion hos barn är som mest vanligt förekommande hos spädbarn under 1 år. Orsaken till att urinvägsinfektion är särskilt vanlig hos spädbarn är att tarmbakterier från avföring lättare kan ta sig in i urinvägarna hos barn med blöja. Urinvägsinfektion hos spädbarn under 1 år är vanligare hos pojkar. Hos småbarn i 2-, 3-, 4-, och 5-årsåldern och uppåt är infektionen vanligare hos flickor.

Vad kan jag göra själv?

​ För att undvika att ditt barn drabbas av urinvägsinfektion är det är viktigt att du ser till att ha goda rutiner för toalettbesök och att ditt barn kissar färdigt varje gång. Detta hjälper med att

rensa ut bakterier som kan ha tagit sig in i urinvägarna, och det kan på så sätt hindra att en infektion uppstår. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn eller din bebis uppvisar symptom för urinvägsinfektion ska du söka vård. Om ditt barn är över 15 år är du välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller sjuksköterskor samt på en av våra kliniker. För småbarn och bebisar som är mellan 0–2 år gamla och uppvisar symptom för urinvägsinfektion är det viktigt att du söker vård så snabbt som möjligt. Om det behövs bör du söka vård vid en akutmottagning. Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har drabbats av njurbäckeninflammation ska du direkt söka akut vård.

Behandling

​ För att avgöra om barnet har drabbats av en urinvägsinfektion är det vanligt att man genomför ett test av urinen för att avgöra vilken typ av bakterie som kan vara orsaken till besvären. Vid misstänkt njurbäckeninflammation tas i stället ett blodprov för att avgöra vad besvären kan bero på. Behandling av urinvägsinfektion hos barn brukar ofta ges i form av särskilda mediciner som effektivt botar besvären. Det kan ibland även vara bra att ge barn febernedsättande eller smärtstillande medicin för att lindra besvären. Barn under 2 år bör inte ges vissa typer av medicin. Prata med en läkare om du har frågor om vilken behandling ditt barn kan få. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn över 15 år uppvisar symtom för urinvägsinfektion är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det