Hem > Hälsa och sjukdomar > Övriga besvär > Förgiftning hos barn

Förgiftning hos barn

Små barn är av naturen nyfikna. De stoppar gärna saker i munnen för att testa. De vanligaste ämnena i hemmet som kan leda till förgiftning hos ett litet barn är hushållskemikalier och läkemedel. Alla ämnen som kan leda till förgiftning behöver förvaras säkert och oåtkomligt. Vid förgiftning är det viktigt att snabbt komma i kontakt med 112 eller Giftinformationscentralen för att begära giftinformation.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

​Orsak och symptom vid förgiftning hos barn

Små barn är av naturen nyfikna. Ett sätt att testa hur världen fungerar är genom att stoppa saker som finns i hemmet eller utomhus i munnen. Det är särskilt vanligt hos småbarn i 1- till 3-årsåldern. Det kan också hända att ett spädbarn eller en bebis, liksom lite äldre barn i 4- till 6-årsåldern, får i sig något som kan vara giftigt.

I de flesta fall leder detta inte till något allvarligt, men ibland till en förgiftning. I sällsynta fall kan det leda till allvarliga skador. Det är därför viktigt att ha kunskap om olika sorters produkter, vad som kan hända om ett litet barn får i sig dem och framför allt hur det kan undvikas.

De vanligaste produkterna som kan leda till förgiftning hos små barn är hushållskemikalier och olika slags läkemedel. Vissa hushållskemikalier kan vara starkt frätande. Det gäller till exempel ammoniak, propplösare och maskindiskmedel.

Läkemedel kan ofta se spännande ut och likna godis. Det finns en stor risk för förgiftning kopplat till läkemedel, även vid en liten mängd. Det gäller till exempel hjärt- och blodtrycksmedicin, antidepressiv medicin och sömnmedel.

Andra produkter som kan ge skador vid inandning är petroleumprodukter som tändvätska, lacknafta och bensin. De kan leda till kemisk lunginflammation.

Svampar och växter kan också ge förgiftningssymptom. Vanliga symptom vid förgiftning efter hudkontakt eller efter att ha svalt en svamp eller växt är att barnet blir illamående och får diarré och kräkningar.

Symptom på förgiftning av andra ämnen är att barnet blir medtaget eller omtöcknat. Barnet kan i allvarliga fall också bli medvetslöst.

Andra ämnen som kan ge förgiftningssymptom är tobak och alkohol. Huruvida barnet uppvisar några symptom på förgiftning beror ofta på hur mycket barnet har fått i sig. Vanliga symptom är kräkningar, kallsvettningar, slöhet och hjärtklappning.

När ska jag söka vård?

Vid akuta förgiftningsfall ska du alltid ringa 112 och begära giftinformation. Vid mindre akuta fall ska du kontakta Giftinformationscentralen. Gör detta innan barnet får till exempel mjölk för att späda ut en giftig dryck eller kräkning framkallas, eftersom det ibland kan förvärra en skada.

Om barnet har fått i sig ett frätande ämne, ska du kontakta 112 direkt och begära giftinformation. Skölj ur munnen och ge barnet att dricka. Framkalla inte kräkning.

Om barnet har fått i sig till exempel tändvätska eller lacknafta, ska du kontakta 112. Framkalla inte kräkning. Ge istället lite fet dryck, till exempel grädde.

Vid läkemedelsförgiftning behöver du kontakta 112 och uppsöka en akutmottagning direkt.

Andningsbesvär och tilltagande slöhet är exempel på symptom då du behöver söka vård. Vid medvetslöshet eller kramper behöver du söka vård akut genom att tillkalla ambulans.

I många förgiftningsfall är det viktigt att du själv agerar för att lindra skador innan barnet får vård. Om barnet har fått stänk i ögonen från ett farligt ämne, skölj försiktigt med en ljummen vattenstråle. Om ämnet är frätande, behöver du skölja upp till 15 minuter innan transport till sjukhus.

Behandling

På en akutmottagning ställer läkaren inledningsvis ett antal frågor om vad barnet har fått i sig och hur mycket. Barnets allmäntillstånd undersöks och olika tester genomförs. Vid misstanke om frätskador görs i vissa fall en särskild undersökning av en öron-, näsa- och halsspecialist.

Vilken behandling som är aktuell beror på vilket slags ämne som barnet har fått i sig. Om det är ett frätande ämne, kan det spädas ut med dryck. Petroleumprodukter kan spädas med till exempel grädde.

I allvarliga förgiftningsfall kan barnet magsköljas. Det är därför viktigt att snabbt komma till en akutmottagning.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste du kan göra är att noga gå igenom ditt hem och se över var produkter som kan vara giftiga förvaras. Ibland förvaras rengöringsmedel, diskmedel och krukväxtnäring under diskhon. Det gör dem lättåtkomliga för ett litet barn.

Förvara alla produkter som kan vara farliga för ett litet barn högt upp där barnet inte kan få tag på dem. Om möjligt, köp produkter med säkerhetslock.

Läkemedel ska förvaras i ett låst skåp, aldrig vid sängen eller i ett badrumsskåp. Lämna aldrig medicin framme. Tänk noga på hur du förvarar medicin även vid resor. Det gäller också om släktingar eller vänner kommer på besök, utifall de har med sig egen medicin.

Vissa växter kan vara giftiga för ett litet barn. Tänk därför på hur du placerar dem eller välj andra växter som inte är giftiga.

Ha alltid medicinskt kol hemma. Du kan köpa det själv på ett apotek. Aktivt kol hjälper till att binda många giftiga ämnen. Innan du använder det ska du alltid tala med Giftinformationscentralen. Aktivt kol kan blandas med en söt dryck för att vara lättare att svälja.

När kan Min Doktor hjälpa?

Vid akuta förgiftningsfall ska du alltid ringa 112 och begära giftinformation. Vid mindre akuta fall ska du kontakta Giftinformationscentralen. Om du har andra frågor om förgiftning, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor