Min Doktors utbildning för vårdpersonal

Hos Min Doktor arbetar legitimerad och erfaren vårdpersonal. Vi tror på vikten av kontinuerlig fortbildning och har två utbildningscentrum - Min Doktor Akademi för våra vaccinationssjuksköterskor samt Edu-site för vår vårdpersonal som du träffar i vår app.

Min Doktors utbildning för vårdpersonal

Vaccinationsutbildning och kompetens

På Min Doktor är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder marknadens främsta kunskap och kompetens inom vaccinologi och resemedicin. Vi ger alla nya vaccinationssjuksköterskor en gedigen grundutbildning i vaccinologi och arbetar kontinuerligt med vidareutbildning genom såväl kortare utbildningar som heldagar. Vi samarbetar med de ledande vaccinationsleverantörerna i Sverige.


Utbildningsprogram inom vaccinologi

Våra utbildningar sträcker sig från vaccinologins grunder till att tränas i vaccinationstekniker och administration, vaccinera barn i olika åldrar, särskilda förhållanden för vaccination vid graviditet, nedsatt immunförsvar, allergier och analyfaxi. Likaså täcker utbildningarna in alla de vaccin vi ger, med särskilt fokus på nya eller uppdaterade vaccin, säsongsbetonade vaccin såsom TBE och influensa, riskgruppsvaccinering såsom covid-19 och influensa samt fördjupningar i resevaccin. I ett antal regioner vaccinerar vi på uppdrag av regionen och där har vi återkommande utbildnings- och informationsmöten och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa kvalitet och tillgänglighet.

På det här sättet säkerställer vi att våra vaccinationssjuksköterskor har en hög, bred och uppdaterad kunskapsnivå för att du ska kunna få bästa möjliga rådgivning och vaccinationsskydd. Läs mer om Min Doktors rutiner och hantering av vaccin.

Primärvård

Min Doktor arbetar för att vara ledande inom digitalisering av primärvård. Den plattform som används är en egentillverkad medicinteknisk produkt som också utgör journal. Plattformen utvecklas kontinuerligt med ambitionen att ständigt införliva nya tekniska lösningar som underlättar för vårdpersonal att ge en god, säker och lättillgänglig vård till högsta patientnöjdhet.

Digitala verktyg för vårdpersonal och patientkommunikation

Majoriteten av dialogen mellan vårdpersonal och patient sker via chatt och all kommunikation och introduktion av vårdpersonalen sker också med stöd av digitala verktyg. Introduktion, utbildning, uppföljning och feedback sker systematiskt i olika digitala rum med stöd av digitala tekniker. l plattformen finns vår digitala utbildningssajt Edu-site alltid tillgänglig. 

Det skrivna ordet är viktigt i en chattbaserad tjänst och här sker kontinuerligt feedback kring det från såväl patienter som kollegor. Fortbildning och kvalitetssäkring sker bland annat genom peer review – en kollegial granskning – där vart 20:e patientärende anonymiseras och granskas av en kollega. Kollegan ger konstruktiv återkoppling på handläggningen avseende eventuella alternativ eller bara positiv bekräftelse. Det kontinuerliga lärandet i organisationen är viktigt likväl som att bevaka den nya kunskap som växer fram genom den nationella kunskapsstyrningen. Hos oss får all ny personal en gedigen introduktion och personlig feedback från vår verksamhetschef, ett unikt arbetssätt som värdesätts högt. 

Intresserad av att arbeta hos oss? Vi söker alltid kompetenta sjuksköterskor och läkare som vill vara med på vår resa att förändra vården. Du hittar våra lediga tjänster här.