Tillsyn och legitimering

Min Doktor är en registrerad vårdgivare i Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

Vårdriktlinjer och föreskrifter

Min Doktor följer de föreskrifter och riktlinjer som råder för våra olika verksamheter, såväl Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter och riktlinjer som Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Vidare har vi ett gediget och systematiskt patient- och kvalitetssäkerhetsarbete som genomsyrar allt vi gör, från produkt- och tjänsteutveckling fram till det enskilda patientmötet. Läs gärna mer i vår årliga patientsäkerhetsberättelse.

Säkerhet och kvalitet i vården

Vi har tydliga och lättillgängliga rutiner och riktlinjer för vår vårdpersonal som regelbundet ses över, här kan du exempelvis läsa mer om hur vi arbetar med vaccin. För oss är det en självklarhet att all vårdpersonal har svensk vårdlegitimation vilket vi kontrollerar vid såväl rekrytering som regelbundet under anställningen.