Tillbaka

Psykiska besvär – Läkare

Psykiska besvär kan drabba alla och uppstår ofta till följd av belastningar i det vardagliga livet, till exempel i arbete, relationer eller ekonomi.

Våra läkare kan hjälpa dig med bedömning och behandling.

Om du överväger att ta ditt liv eller på annat sätt skada dig själv eller någon annan, vänd dig till närmaste psykiatriska akutmottagning. Om du inte vet var denna finns, ring 1177 så talar de om var du hittar den.

Logga in och sök vård