Vid svår sjukdom eller olycka, ring 112 eller vänd dig till närmaste akutmottagning.

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län. © 2018 MD International AB.